10. Sınıf Coğrafya Topoğrafya ve Kayaçlar Testleri-3 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Coğrafya dersi Topoğrafya ve Kayaçlar konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Coğrafya Topoğrafya ve Kayaçlar Testleri-3 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Coğrafya Topoğrafya ve Kayaçlar Testleri-3 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi, magmanın yavaş yavaş soğuyup katılaşmasıyla oluşan kayaç­lara örnek gösterilemez?

A
Tebeşir
B
Siyenit
C
Gabro
D
Diyorit
E
Granit
Soru 2

Aşağıdaki kayaçlardan hangisinin, şiddetli buharlaşmanın etkisiyle göl tabanlarında ve körfezlerde oluştuğu söylenebilir?

A
Bazalt
B
Linyit
C
Şist
D
Kaya tuzu
E
Kalker
Soru 3

I.Linyit
II.Dikit
III.Traverten
IV.Sarkıt
Yukarıdaki kayaçlardan hangileri, suda erimiş olan malzemelerin tekrar çökelmesi sonucu oluşmamıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
II ve IV
D
III ve IV
E
II ve III
Soru 4

-Zonguldak çevresinde kömür ocakları yay­gındır.
-Denizli - Pamukkale’de travertenler bulun­maktadır.
-Kapadokya Yöresi’nde peribacaları oluşmuştur.
-Alanya - Damlataş Mağarası’nda sarkıt - di­kit ve sütunlar oluşmuştur.
Yukarıda belirtilen yörelerdeki yer şekillerinin oluşumu ile aşağıdakilerden hangisi arasında daha yakın bir ilişki olduğu söylenebilir?

A
Turizm potansiyeli
B
Ortalama yükselti
C
Enlem faktörü
D
Kayaç türleri
E
Yağış rejimi
Soru 5

Göl tabanındaki suların buharlaşması sonucu tabandaki tuz oluşumu aşağıdakilerden han­gisiyle açıklanabilir?

A
Organik tortulanma
B
Başkalaşım
C
Kimyasal tortulanma
D
İç püskürme
E
Kırıntı tortulanma
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisinde verilen kayaçların ikisi de başkalaşım sonucunda oluşmuş­tur?

A
Mermer – Elmas
B
Mermer - Kalker
C
Elmas – Bazalt
D
Elmas - Kömür
E
Gnays – Kalker
Soru 7

Aşağıdaki kayaçlardan hangisinin ayrışmaya karşı direnci daha azdır?

A
Kireçtaşı
B
Granit
C
Gabro
D
Andezit
E
Bazalt
Soru 8

Kayaçlar sertlik derecelerine ve yapılarındaki mi­neral çeşidine göre ilk çağdan bu yana insanların yaşamında önemli bir yere sahip olmuştur.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi, insanla­rın kayaçları kullanma alanlarına örnek olarak gösterilemez?

A
Barınma ve korunma alanlarının yapımı
B
Tahıl öğütme değirmenleri
C
Yağış rejimini düzenleme
D
Isınma
E
Kesici av aletlerinin yapımı
Soru 9

Aşağıdaki kayaçlardan hangisinin, bulundu­ğu yerin jeolojik yapısı hakkında doğrudan bilgi vermesi beklenmez?

A
Tüf
B
Bazalt
C
Kumtaşı
D
Andezit
E
Granit
Soru 10

Aşağıdaki kayaçlardan hangisinin canlıların geçmişi ile ilgili daha fazla bilgi vermesi bek­lenir?

A
Tüf
B
Andezit
C
Bazalt
D
Linyit
E
Volkan camı
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.