10. Sınıf Coğrafya Toprağın Hikayesi Testleri-1 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Coğrafya dersi Toprağın Hikayesi konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Coğrafya Toprağın Hikayesi Testleri-1 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Coğrafya Toprağın Hikayesi Testleri-1 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I.Toprağın yıkanması
II.Kimyasal ayrışma
III.Topraktaki organizmalar
IV.Yerşekillerinin eğimi
Yukarıda toprak oluşumunu etkileyen bazı özellikler verilmiştir. Bunlardan hangileri ikli­me bağlı olarak değişme göstermez?

A
I - II
B
Yalnız I
C
Yalnız III
D
III- IV
E
Yalnız IV
Soru 2

10-sinif-cografya-topragin-hikayesi-testleri-2-Optimized


Yukarıdaki haritada numaralanmış alanların toprak oluşumu ve toprak özellikleriyle ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
lll’de çöl toprakları bulunmaktadır.
B
III. bölgedeki toprakların tuz oranı I ve ll’den fazladır.
C
I. ve II. bölgelerin topraklarında humus oranı fazladır.
D
lll’deki toprak oluşumunda fiziksel ayrışmanın etkisi daha fazladır.
E
l’de kimyasal ayrışmanın etkisiyle toprak oluşmuştur.
Soru 3

-Dış kuvvetler tarafından taşınan malzeme­den oluşurlar -Topraklarda horizonlar yoktur. Yukarıda verilen özellikler aşağıdaki toprak çeşitlerinden hangileri için geçerli değildir?

A
Lateritler
B
Lösler
C
Regosoller
D
Morenler
E
Alüvyonlar
Soru 4

10-sinif-cografya-topragin-hikayesi-testleri-1-Optimized
Yukarıda intrazonal topraklara ait kavram şe­masında ? işareti ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A
Hidromorfik
B
Litosoller
C
Alüvyon
D
Çernezyomlar
E
Kolüvyal
Soru 5

Akdeniz iklim bölgesinde kalker üzerinde oluşan kırmızı renkli topraklara ……………….. denir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılırsa tanım doğru olur?

A
Tundra
B
Çöl toprağı
C
Laterit
D
Terra – Rossa
E
Podzol
Soru 6

Kimyasal ayrışmanın yeterli olduğu yerlerde top­rak oluşumu hızlıdır.
Buna göre, aşağıdaki yö­relerden hangisinde toprak oluşumunun daha yavaş olması beklenir?

A
Batı Avrupa
B
Güneydoğu Asya kıyıları
C
Amazon Havzası
D
Batı Avustralya
E
Kongo Havzası
Soru 7

Mekanik ayrışmanın fazla, toprakların kuru ve gevşek yapıda olduğu bir yörede;
I.Rüzgar
II.Dalga
III.Buzul
IV.Akıntılar
Yukarıdakilerden hangilerinin şekillendirici et­kisi daha fazla olur?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
Yalnız III
D
Yalnız I
E
II ve III
Soru 8

Kireç taşlarının çözünmesi sonucu oluşan çanak­ların sular tarafından dolmasıyla karstik göller oluşur. Türkiye’nin jelojik yapısı göz önüne alındığın­da karstik göllerin aşağıdaki bölümlerden hangisinde yaygın olması beklenir?

A
Antalya
B
Güney Marmara
C
İçbatı Anadolu
D
Batı Karadeniz
E
Doğu Karadeniz
Soru 9

Bir yörede, mekanik ayrışmanın etkisi fazla ise, bu yöre için;
I.Günlük sıcaklık farkı fazladır.
II.Nem oranı düşüktür.
III.Toprak oluşumu yavaştır.
IV.Kayaçlardaki mineral oranı hızla değişir.
V.Soğuk iklim bölgesindedir.
yukarıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A
IV
B
V
C
I
D
III
E
II
Soru 10

Aşağıda verilen yerlerden hangisinde kimya­sal ayrışma daha etkilidir?

A
Hakkari çevresi
B
Doğu Karadeniz kıyıları
C
Ergene Havzası
D
Tuz Gölü çevresi
E
Diyarbakır çevresi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.