10. Sınıf Coğrafya Toprağın Hikayesi Testleri-2 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Coğrafya dersi Toprağın Hikayesi konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Coğrafya Toprağın Hikayesi Testleri-2 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Coğrafya Toprağın Hikayesi Testleri-2 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

-Yerli toprakların en verimlisidir.
-Rüzgarın taşıyıp biriktirdiği topraklardır.
-İğne yapraklı orman sahasının toprağıdır.
-Akdeniz iklim bölgesinin toprağıdır.
-Buzullarının taşıyıp biriktirdiği malzemeden oluşur.
Yukarıda, aşağıdaki topraklardan hangisine ait bir bilgi verilmiştir?

A
Alüvyol
B
Terra - Rosa
C
Çernezyom
D
Podzol
E
Moren
Soru 2

Oluşumunu tamamlamış bir toprak kesitinde yü­zeyden derine doğru farklı özellik taşıyan kat­manlar vardır. Bu katmanlara denir. Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A
Humus
B
Laterit
C
Çernezyom
D
Alüvyon
E
Horizon
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi laterit topraklar için yanlış bir bilgidir?

A
Humus ve mineral bakımından fakirdir.
B
Zonal topraklar grubunda yer alır.
C
Dönenceler arasında yaygın olarak bulunur.
D
Sıcak ve nemli bölge toprağıdır.
E
Oluşumunda fiziksel ayrışma daha etkilidir.
Soru 4

Toprağın A horizonu ile ilgili olarak;
I.Bitkilerin tutunduğu katmandır.
II.Koyu renklidir ve en üstte yer alır.
III.Ana kayalar bulunur.
Yukarıdakilerden hangisi söylenemez?

A
I - II
B
Yalnız III
C
II-III
D
Yalnız II
E
Yalnız I
Soru 5

Yumuşak kireç taşı ve killi kireç taşı bakımın­dan zengin olan toprak tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Azonal topraklar
B
Hidromorfik topraklar
C
Çernozyomlar
D
Zonal topraklar
E
Kalsimorfik topraklar
Soru 6

10-sinif-cografya-topragin-hikayesi-testleri-3-Optimized


Yarı kurak bölgelerde bulunan kahverengi ve kestane renkli bozkır topraklarının bulunduğu yer haritada kaç numarayla gösterilmiştir?

A
III
B
V
C
IV
D
I
E
II
Soru 7

Aşağıdaki iklim ve toprak tipi eşlemelerinden hangisi doğrudur?

A
Akdeniz iklimi - Podzol
B
Ekvatoral iklim - Laterit
C
Step iklimi - Terra – Rossa
D
Savan iklimi - Tundra
E
Çöl iklimi - Laterit
Soru 8

I. Podzol topraklar
II.Kolüvyal topraklar
III.Kalsimorfik topraklar
Yukarıdaki toprak tiplerinden hangileri azonal topraklara örnek oluşturur?

A
I - III
B
Yalnız I
C
II-III
D
Yalnız II
E
Yalnız III
Soru 9

Kayaçların ayrışmasıyla oluşan toprak örtü­sünde; I.Kimyasal atıklar II.Canlı kalıntıları III.Hava ve su IV.Organizmalar Yukarıdakilerden hangileri doğal olarak bu­lunmaz?

A
I - II
B
III - IV
C
Yalnız III
D
Yalnız I
E
Yalnız IV
Soru 10

Tabansuyu seviyesinin yüksek olduğu alan­larda ve bataklık sahalarda bulunan toprak türü aşağıdakilerden hangisidir?  

A
Zonal topraklar
B
Rendzinalar
C
Hidromorfikler
D
Vertisoller
E
Halomorfikler
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.