10. Sınıf Coğrafya Toprak Oluşumu, Toprak Çeşitleri Testleri (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Coğrafya dersi Toprak Oluşumu, Toprak Çeşitleri konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Coğrafya Toprak Oluşumu, Toprak Çeşitleri Testleri (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Coğrafya Toprak Oluşumu, Toprak Çeşitleri Testleri (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Yıllık sıcaklık ortalamasının düşük olduğu bölgelerde toprağın üst bölümü kışın donmakta ve yazın çözülerek bataklıklar oluşturmaktadır. Üzerlerinde cılız bitkiler yetişen ve tundra adı verilen bu toprağın aşağıdaki ülkelerden hangisinde bulunması  beklenmez?

A
Şili
B
Rusya
C
Kanada
D
İsveç
E
Japonya
Soru 2

Aşağıdaki ülkelerden hangisinde rüzgarların aşındırarak getirdiği lös toprakları yaygın olarak bulunur?

A
Arjantin
B
İngiltere
C
Fransa
D
Şili
E
Cezayir
Soru 3

Ana kayanın dış etkenler tarafından aşındırılması, taşınması ve çukur alanlarda zamanla birikmesi sonucu taşınmış topraklar meydana gelir. Aşağıdakilerden hangisi taşınmış toprakların özelliklerinden biri  değildir?

A
Mineral açısından zengindirler.
B
Kimyasal açıdan anakayaya benzerler.
C
Oluşumlarında akarsu, rüzgâr, buzul gibi kuvvetler etkilidir.
D
Tarıma uygun verimli topraklardır.
E
Katmanları oluşmamıştır.
Soru 4

-   Soğuk nemli bölgelerin verimsiz toprağıdır. -   Tayga ormanlarının altında yaygın olarak bulunur. -   Soluk renklidir.Yukarıda bazı özellikleri verilen toprak tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çernozyum
B
Lös
C
Çöl
D
Podzol
E
Step
Soru 5

Akarsular tarafından farklı bölgelerden getirilerek ırmak boylarında ve deltalarda biriken verimli topraklara alüvyon denir. Gel- git olayının az olduğu bölgelerde bulunan delta ovaları alüvyon açısından oldukça zengindir.Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinde akarsuların delta ovaları oluşturması  beklenmez?

A
İngiltere
B
İtalya
C
Fransa
D
Yunanistan
E
İspanya
Soru 6

Aşağıdaki ülkelerden hangisinde karstik araziler üzerinde yaygın olarak bulunan terra -rossa topraklarının fazla olduğu söylenemez?

A
İtalya
B
İtalya
C
Yunanistan
D
Romanya
E
Türkiye
Soru 7

İklim ve bitki örtüsü düşünüldüğünde aşağıdaki topraklardan hangi ikisinin Afrika kıtasında bulunması  beklenemez?

A
Tundra -Podzol
B
Lös - Alüvyon
C
Çernozyom - laterit
D
Podzol - Alüvyon
E
Tundra - Çernozyom
Soru 8

Çöllerde günlük sıcaklık farkına bağlı olarak mekanik çözülme çok hızlıdır. Bununla beraber çöl bölgelerinde toprak oluşumu yaşanmaz. Bu durumun nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi  gösterilemez?

A
Rüzgâr aşındırmasının fazlalığı
B
Bitki örtüsünün cılızlığı
C
Kimyasal çözülmenin azlığı
D
Arazinin engebeliliği
E
Nem oranının azlığı
Soru 9

-    Humus açısından zengindir. -    Siyah renklidir. -    Dünya’nın en verimli toprağı olarak bilinir. -    Türkiye'de dar alanlarda az miktarda bulunur.Yukarıda özellikleri verilen toprak aşağıdakilerden hangisidir?

A
Lös
B
Terra-rossa
C
Step
D
Çernozyom
E
Kahverengi Orman
Soru 10

Yağışın çok olduğu bölgelerde bulunan fazla yıkanmış verimsiz topraklara laterit denir. Laterit topraklarının aşağıdaki ülkelerden hangisinde  daha fazla bulunması beklenir?

A
Brezilya
B
Romanya
C
Ukrayna
D
Arjantin
E
Rusya
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.