10. Sınıf Coğrafya Türkiye’de Yerleşme Testleri (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Coğrafya dersi Türkiye’de Yerleşme konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Coğrafya Türkiye’de Yerleşme Testleri (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Coğrafya Türkiye’de Yerleşme Testleri (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Türkiye’de aşağıdaki bölümlerden hangisinde nüfsun az olmasının nedeni kuraklığın  fazla olmasıdır?

A
Yukarı Murat - Van
B
Rize
C
Konya - Karapınar
D
İç Batı Anadolu
E
Menteşe
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi kırsal yerleşmelerin karşılaştığı problemlerden biri  değildir?

A
Hava ve su kirliliği
B
İletişim ve ulaşımın gelişmemesi
C
Altyapı sorunları
D
İş olanaklarının azlığı
E
Sağlık hizmetlerinin gelişmemesi
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi kır ve kent yerleşmelerini birbirinden ayıran özelliklerden biri  değildir?

A
Enlem değeri
B
Konut tipi ve sayısı
C
Nüfus sayısı
D
İdari yapı
E
İş bölümü
Soru 4

Türkiye’de genel olarak göç veren bölgelerde kadın nüfus sayısı fazla iken göç alan bölgelerde erkek nüfus sayısı fazladır. Buna göre, aşağıdaki bölümlerden hangisinde erkek nüfus sayısı daha fazladır?

A
Hakkari
B
Doğu Karadeniz
C
Batı Karadeniz
D
Erzurum - Kars
E
Yukarı Kızılırmak
Soru 5

Türkiye’de aşağıdaki bölümlerden hangisinde nüfus sayısı turizm etkinliklerine bağlı olarak mevsimden mevsime değişmektedir?

A
Antalya
B
Doğu Karadeniz
C
Yukarı Sakarya
D
Batı Karadeniz
E
Adana
Soru 6

Aşağıdaki kentlerden hangisinin gelişmesi diğerlerinden farklı bir nedenden kaynaklanır?

A
İskenderun
B
Murgul
C
Akhisar
D
Ereğli
E
Karabük
Soru 7

Aşağidakilerden hangisi Türkiye’de aşırı nüfus artışının neden olduğu sorunlardan biri  değildir?

A
Köyden kente doğru olan göçlerin artması
B
Nüfusun eğitim ve sağlık hizmetlerinin tam olarak karşılanamaması
C
Kadın ve erkek nüfus sayıları arasındaki farkın artması
D
Bağımlı nüfus oranının artması
E
Endüstri kuruluşlarının tüm bölgelere eşit olarak dağıtılmaması
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de yapılan nüfus sayımlarının nedenlerinden biri  değildir?

A
Nüfusun eğitim yapısını belirlemek
B
Önceki döneme oranla nüfus artış hızını belirlemek
C
İşçi ve işsiz sayılarını belirlemek
D
Ülke içindeki nüfusun sayısını belirlemek
E
Konut tipini belirlemek
Soru 9

Kurak ve yarıkurak alanlarda su kaynakları az olduğu için yerleşmeler daha çok ırmak kenarları veya göller gibi su birikintilerinin etrafında yoğunlaşmıştır. Buna göre, aşağıdaki bölümlerden hangisinde toplu yerleşmelerin daha yaygın olduğu söylenebilir?

A
Antalya
B
Kıyı Ege
C
Yıldız
D
Konya
E
Doğu Karadeniz
Soru 10

Aşağdakilerden hangisi Türkiye’de nüfusun artış hızını yükselten etkenlerden biri  değildir?

A
İnsan ömrünün uzaması
B
Salgın hastalıkları önlemesi
C
Eğitim seviyesinin yükselmesi
D
Sağlık hizmetlerinin gelişmesi
E
Beslenme koşullarının iyileşmesi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.