10. Sınıf Coğrafya Türkiye’deki Bitki Toplulukları Testleri (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Coğrafya dersi Türkiye’deki Bitki Toplulukları konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Coğrafya Türkiye’deki Bitki Toplulukları Testleri (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Coğrafya Türkiye’deki Bitki Toplulukları Testleri (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aynı enlemde ve aynı toprak koşullarında bulunan iki bölgeden birinde diğerine göre iğne yapraklı bitkiler daha yaygınsa bu durum aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanır?

A
Jeolojik yapı
B
Yarım kürelerinin farklılığı
C
Yükselti farklılığı
D
Boylam farklılığı
E
Alan farklılığı
Soru 2

Yükseltisi en çok 1000 m’ye kadar olan yerlerde doğal yetişme ortamı bulan bir bitki aşağıdaki yerlerden hangisinde  yetişmez?

A
Malazgirt Ovası
B
Gediz Ovası
C
Çarşamba Ovası
D
Ergene Havzası
E
Çukurova
Soru 3

Ormanın üst sınırı Doğu Anadolu Bölgesi'nde 2800 metreye ulaşırken, bu değer Akdeniz Bölgesi'nde 2400 metre kadardır. Orman üst sınırını belirleyen faktör, sıcaklık olduğuna göre; yukarıdaki durum aşağıdakilerden hangisi ile çelişir?

A
Enlem
B
Bitki örtüsü
C
Karasallık
D
Yerşekilleri
E
Yükselti
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de ormanların dağılışını etkileyen etmenler arasında  gösterilemez?

A
Bölgelerin yüzölçümü
B
Denizellik koşulları
C
Sıcaklık koşulları
D
Yağış koşulları
E
Yerşekillerinin uzanışı
Soru 5

Sekil7

Yukarıdaki haritada Türkiye'deki yetişme alanları gösterilen bitki türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bozkırlar
B
Dağ çayırları
C
Makiler
D
Savanlar
E
Ormanlar
Soru 6

Sekil8 

Doğal bitki örtüsünün zengin olduğu alanlarda erozyon önemli bir sorun değildir.

Yukarıdaki Türkiye haritasında işaretli alanların hangisinde erozyonu önlemek için orman oluşturma çalışmalarına  en az ihtiyaç vardır?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 7

Doğal bitki örtüsü orman olan bir yörede aşağıdaki iklim koşullarından hangisi  görülmez?

A
Yağış rejimi düzenlidir.
B
Bulutluluk süresi azdır.
C
Genellikle ılıman iklim koşulları görülür.
D
Günlük sıcaklık farkları azdır.
E
Yıllık sıcaklık farkı azdır.
Soru 8

Akdeniz, Ege ve Marmara Denizi kıyılarında maki bitki topluluğu yaygın bir biçimde görülür. Bu doğal bitkilerin yerine orman örtüsünün oluşabilmesi aşağıdakilerden hangisi ile mümkündür?

A
Yıllık yağış miktarının azalmasıyla
B
Kış yağışlarının kar şeklinde olmasıyla
C
Kış yağışlarının azalmasıyla
D
Yaz yağışlarının artmasıyla
E
Tarım alanlarının azalması ile
Soru 9

Sekil6

Yukarıdaki haritada numaralarla gösterilen doğrultuların hangisinde, -  Yayvan yapraklı orman                                                                                                                                            -  Karışık yapraklı orman İğne yapraklı orman -  Alpin çayırları gibi bitkilere rastlamak mümkündür?

A
5
B
1
C
2
D
4
E
3
Soru 10

Bölge                          Ormanlık Saha (%) 

Karadeniz                                      26 Akdeniz                                          24 Ege                                                   17 Marmara                                        11 Doğu Anadolu                              

11 iç Anadolu                                8 Güneydoğu Anadolu                     3 

Yukarıda ülkemiz ormanlarının bölgelere dağılış oranları verilmiştir. Bölgelerimizin özellikleri dikkate alınırsa aşağıdakilerden hangisi çıkarılacak bir sonuç  değildir?

A
Denize kıyısı olan bölgelerimizde ormanlık saha fazladır.
B
Gerçek kıyı uzunluğu en fazla olan böigede orman da en çoktur.
C
Bölge alanları ile ormanların dağılışı doğru orantılı değildir.
D
Ormanların dağılışı enlemle ilgili değildir.
E
Kuraklığın en belirgin olduğu Güneydoğu'da ormanlık saha en azdır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.