10. Sınıf Coğrafya Türkiye’deki Nüfus Dağılışı – Göçler Testleri (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Coğrafya dersi Türkiye’deki Nüfus Dağılışı – Göçler konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Coğrafya Türkiye’deki Nüfus Dağılışı – Göçler Testleri (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Coğrafya Türkiye’deki Nüfus Dağılışı – Göçler Testleri (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki kentlerden hangisinin gelişiminde ticari etkinliklerin gelişmiş olmasının rolü diğerlerinden  daha fazladır?

A
Karaman
B
Düzce
C
Kayseri
D
Batman
E
Amasya
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de yaşanan göç olaylarını azaltmak için alınması gereken önlemler arasında  sayılamaz?

A
Besi ve ahır hayvancılığını yaygınlaştırmak
B
Sulamalı tarım alanlarını genişletmek
C
Küçük sanayi kollarını kırsal alanlara kurmak
D
Kentlerde konut yapımının hızlandırılması
E
Aile planlamasını yaygınlaştırmak
Soru 3

Aşağıdaki kentlerden hangisinin gelişiminde yörede bulunan bir madenin işletilmesinin önemli etkisi olduğu  söylenemez?

A
Seydişehir
B
Hekimhan
C
Murgul
D
Soma
E
İzmit
Soru 4

Nüfus dağılışında iklim su kaynakları, yerşekllleri gibi fiziki özellikler yanında iş olanakları, ulaşım imkanları gibi beşeri özellikler de önemlidir. Bütün bu etkenler düşünüldüğünde aşağıdaki bölümlerden hangisinde nüfus  en azdır?

A
Çatalca - Kocaeli
B
Adana
C
Doğu Karadeniz
D
Dicle
E
Kıyı Ege
Soru 5

Aşağıdaki illerden hangisi yerşekillerinin engebeli olması nedeniyle tarım alanı az olan ve göç veren illerden biri  değildir?

A
Sivas
B
Hakkari
C
Çorum
D
Artvin
E
Tunceli
Soru 6

Aşağıdaki kentlerden hangisinde nüfus artışı bölgeye yapılan göçlerden çok doğum oranlarının yüksek olması ile ilgilidir?

A
Van
B
Karabük
C
Adana
D
Bursa
E
İzmir
Soru 7

Ülkeler arasında yapılan göçlere  dış göçler denir. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’den başka ülkelere doğru yapılan dış göçlerin  temel nedenidir?

A
Doğal afetler
B
Eğitim
C
Sağlık
D
İşsizlik
E
Sosyal imkanlardan yararlanma isteği
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de aşırı göç alan kentlerin karşılaştığı sorunlardan biri  değildir?

A
Trafik sorunları
B
İş gücü azlığı
C
Sanayi kuruluşlarının kent içinde kalması
D
Kültürel çatışma
E
Yeşil alanların daralması
Soru 9

Ulaşım olanakları gelişmiş olan ve hinterlandı geniş olan limanların gelişmesi daha kolaydır. Buna göre, aşağıdaki kentlerden hangisinin gelişiminde önemli bir limana sahip olmasının etkisi  daha fazladır?

A
Sinop
B
Zonguldak
C
Mersin
D
Antalya
E
Çanakkale
Soru 10

Türkiye’de genel olarak köylerden kentlere doğru olan iç göçlerin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi  sayılamaz?

A
Kırsal kesimde tarım alanarının boş kalması
B
Eğitim ve sağlık hizmetlerinden yararlanma
C
Kırsal alandaki hızlı nüfus artışı
D
Erozyonla toprakların verimsizleşmesi
E
Tarımda makineleşme
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.