10. Sınıf Coğrafya Türkiye’deki Toprak Tipleri Testleri (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Coğrafya dersi Türkiye’deki Toprak Tipleri konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Coğrafya Türkiye’deki Toprak Tipleri Testleri (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Coğrafya Türkiye’deki Toprak Tipleri Testleri (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kırmızı topraklar Akdeniz iklim bölgesinde yaygınlık gösterir. Aşağıdakilerden hangisi kırmızı topraklara ait bir özellik  değildir?

A
Taşınmış topraklardır.
B
Terra-Rossa bu grubun bir çeşididir.
C
Humus karışımı vardır.
D
Tarıma elverişlidir.
E
Nemli İklim toprağıdır.
Soru 2

Türkiye'de tarım alanlarının büyük bir kesiminde toprağın erozyona uğradığı bilinmektedir. Özellikle tahıl tarımı yapılan eğimli yerlerde erozyon daha etkilidir. Aşağıdakilerden hangisi, bu durumun ortaya çıkaracağı sonuçlardan biri olabilir?

A
Akarsuların bollaşması
B
Yağışların artması
C
Akarsu taşkınlarının azalması
D
İklime bağımlılığın azalması
E
Verimli ekim alanlarının daralması
Soru 3

I.    Organik kalıntılar II.   Rüzgâr taşıması III.  Kayanın cinsi IV.  iklim koşulları V.   Bitki örtüsü Yukarıdakilerden hangisi yerli toprakların oluşumunda etkili bir faktör  değildir?

A
IV
B
III
C
II
D
V
E
I
Soru 4

Çözülme toprak oluşumunda önemli bir etkendir. Günlük sıcaklık farklarının fazla olduğu bölgelerde mekanik çözülme çoktur. Buna göre, aşağıdaki yerlerden hangisinde mekanik çözülmenin  daha fazla olması beklenir?

A
Rize Yöresi
B
Antalya Körfezi çevresi
C
Gelibolu Yarımadası
D
Konya Ovası
E
Çarşamba Ovası
Soru 5

Türkiye'de belli başlı toprak tiplerinin büyük çoğunluğuna rastlanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bitki örtüsündeki çeşitlilik
B
Yerşekillerinin etkisi
C
Çeşitli taş türlerine sahip olması
D
Orta kuşağın karasal ve denizel iklim özelliklerinin görülmesi
E
Bugünkü durumunu yakın jeolojik dönemde almış olması
Soru 6

Sıcak ve kurak bölgelerde topraklar humusça fakirdir.Aşağıdakilerden hangisi bunun temel nedenidir?

A
Taşınmış olduklarından humusun yok olması
B
Yağış azlığı nedeniyle tuzluluğun fazla olması
C
Tarımda kullanım sırasında yok olması
D
Mikroorganizmaların bitkileri yok etmesi
E
Yükseklerde oluştuğundan bitkilerin az olması
Soru 7

Her iklimin kendine özgü bir toprak tipi vardır. Aşağıdaki toprak çeşitlerinden hangisi iklime bağlı olarak  oluşmaz?

A
Çernozyom
B
Laterit toprak
C
Step toprağı
D
Kırmızı topraklar
E
Alüvyal topraklar
Soru 8

Türkiye'de aşağıdaki toprak türlerinden hangisi  bulunmaz?

A
Kestane renkli step
B
Kırmızı topraklar
C
Çernozyom
D
Terra - rossa
E
Tundra toprağı
Soru 9

Alüvyal ve volkanik topraklar verimli olduğundan eski çağlardan beri nüfuslanmada önemli rol oynamışlardır.Aşağıdakilerden hangisi bu toprakların verimli olmasında  en önemli nedendir?

A
Akarsu kenarlarında bulunmaları
B
Humusça zengin olmaları
C
Yarı nemli iklimlerde bulunmaları
D
Mineralce zengin olmaları
E
Toprak kalınlığının fazla olması
Soru 10

Aşağıdaki ovalardan hangisindeki toprakların oluşumu diğerlerinden farklı bir nedene dayanır?

A
Çarşamba Ovası
B
Çukurova
C
Silifke Ovası
D
Muğla Ovası
E
Silifke Ovası
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.