10. Sınıf Coğrafya Türkiye’deki Toprak Tipleri Testleri (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Coğrafya dersi Türkiye’deki Toprak Tipleri konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Coğrafya Türkiye’deki Toprak Tipleri Testleri (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Coğrafya Türkiye’deki Toprak Tipleri Testleri (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Alüvyal ve volkanik topraklar verimli olduğundan eski çağlardan beri nüfuslanmada önemli rol oynamışlardır.Aşağıdakilerden hangisi bu toprakların verimli olmasında  en önemli nedendir?

A
Toprak kalınlığının fazla olması
B
Akarsu kenarlarında bulunmaları
C
Humusça zengin olmaları
D
Yarı nemli iklimlerde bulunmaları
E
Mineralce zengin olmaları
Soru 2

Türkiye'de aşağıdaki toprak türlerinden hangisi  bulunmaz?

A
Tundra toprağı
B
Çernozyom
C
Terra - rossa
D
Kestane renkli step
E
Kırmızı topraklar
Soru 3

Türkiye'de belli başlı toprak tiplerinin büyük çoğunluğuna rastlanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Orta kuşağın karasal ve denizel iklim özelliklerinin görülmesi
B
Yerşekillerinin etkisi
C
Çeşitli taş türlerine sahip olması
D
Bugünkü durumunu yakın jeolojik dönemde almış olması
E
Bitki örtüsündeki çeşitlilik
Soru 4

Sıcak ve kurak bölgelerde topraklar humusça fakirdir.Aşağıdakilerden hangisi bunun temel nedenidir?

A
Mikroorganizmaların bitkileri yok etmesi
B
Taşınmış olduklarından humusun yok olması
C
Tarımda kullanım sırasında yok olması
D
Yükseklerde oluştuğundan bitkilerin az olması
E
Yağış azlığı nedeniyle tuzluluğun fazla olması
Soru 5

Çözülme toprak oluşumunda önemli bir etkendir. Günlük sıcaklık farklarının fazla olduğu bölgelerde mekanik çözülme çoktur. Buna göre, aşağıdaki yerlerden hangisinde mekanik çözülmenin  daha fazla olması beklenir?

A
Konya Ovası
B
Gelibolu Yarımadası
C
Antalya Körfezi çevresi
D
Çarşamba Ovası
E
Rize Yöresi
Soru 6

Aşağıdaki ovalardan hangisindeki toprakların oluşumu diğerlerinden farklı bir nedene dayanır?

A
Silifke Ovası
B
Muğla Ovası
C
Çukurova
D
Silifke Ovası
E
Çarşamba Ovası
Soru 7

I.    Organik kalıntılar II.   Rüzgâr taşıması III.  Kayanın cinsi IV.  iklim koşulları V.   Bitki örtüsü Yukarıdakilerden hangisi yerli toprakların oluşumunda etkili bir faktör  değildir?

A
I
B
V
C
IV
D
II
E
III
Soru 8

Her iklimin kendine özgü bir toprak tipi vardır. Aşağıdaki toprak çeşitlerinden hangisi iklime bağlı olarak  oluşmaz?

A
Kırmızı topraklar
B
Laterit toprak
C
Step toprağı
D
Alüvyal topraklar
E
Çernozyom
Soru 9

Türkiye'de tarım alanlarının büyük bir kesiminde toprağın erozyona uğradığı bilinmektedir. Özellikle tahıl tarımı yapılan eğimli yerlerde erozyon daha etkilidir. Aşağıdakilerden hangisi, bu durumun ortaya çıkaracağı sonuçlardan biri olabilir?

A
Yağışların artması
B
İklime bağımlılığın azalması
C
Akarsu taşkınlarının azalması
D
Verimli ekim alanlarının daralması
E
Akarsuların bollaşması
Soru 10

Kırmızı topraklar Akdeniz iklim bölgesinde yaygınlık gösterir. Aşağıdakilerden hangisi kırmızı topraklara ait bir özellik  değildir?

A
Terra-Rossa bu grubun bir çeşididir.
B
Taşınmış topraklardır.
C
Humus karışımı vardır.
D
Tarıma elverişlidir.
E
Nemli İklim toprağıdır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.