10. Sınıf Coğrafya Türkiye’deki Toprak Tipleri ve Toprak Kullanımı Testleri-1 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Coğrafya dersi Türkiye’deki Toprak Tipleri ve Toprak Kullanımı konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Coğrafya Türkiye’deki Toprak Tipleri ve Toprak Kullanımı Testleri-1 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Coğrafya Türkiye’deki Toprak Tipleri ve Toprak Kullanımı Testleri-1 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Yağışın etkisiyle toprağın üst katlarındaki tuz, ki­reç ve minerallerin toprağın alt bölümlerine doğru çözülmesine yıkanma denir.
Buna göre şiddetli yıkanmanın yaşandığı bir toprak örtüsü için;
I.Mineral yönünden fakirdir.
II.Tuz ve krr«ç oranı azdır.
III.Tahıl tarımına elverişlidir.
IV.Daha çok iç bölgelerimizde görülür,
yargılarından hangileri söylenebilir?

A
Yalnız IV
B
II ve III
C
Yalnız III
D
I ve II
E
III ve IV
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi zonal toprak çeşitle­rinden biri değildir?

A
Bozkır toprakları
B
Terra rossa
C
Kara topraklar
D
Orman toprakları
E
Kolüvyal topraklar
Soru 3

Türkiye’de yapılan aşağıdaki hayvancılık fa­aliyetlerinden hangisinin coğrafi dağılışı ile doğal bitki örtüsü arasındaki ilişki daha zayıftır?

A
Kıl keçisi
B
Mera hayvancılığı
C
Kümes hayvancılığı
D
İpek böcekçiliği
E
Arıcılık
Soru 4

Aşağıdaki toprak türlerinden hangisi, dolin, uvala ve polye gibi karstik çanakların tabanın­da yaygın olarak görülür?

A
Rendzina
B
Vertisol
C
Podzal
D
Çernezyom
E
Terra rossa
Soru 5

Ormanlardan elde edilen asıl orman ürünleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer alır?

A
Ihlamur
B
Sığla yağı
C
Tomruk
D
Defne yaprağı
E
Reçine
Soru 6

Aşağıdaki haritada Türkiye’deki bir toprak çeşidi­nin dağılışı gösterilmiştir.
10-sinif-cografya-turkiyede-toprak-tipleri-ve-toprak-kullanimi-testleri-1-Optimized


Bu toprak çeşidi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Kalkerli araziler üzerinde oluşur.
B
Turunçgil tarımına elverişlidir.
C
Üst horizonu organik madde yönünden çok zengindir.
D
Kiremit kırmızısı rengindedir.
E
Demir oksidi yönünden zengindir.
Soru 7

Yöre iklimi göz önüne alındığında, yukarıdaki haritada numaralanmış alanlardan hangisin­deki topraklarda yıkanmanın diğerlerine göre daha az olduğu söylenebilir?
10-sinif-cografya-turkiyede-toprak-tipleri-ve-toprak-kullanimi-testleri-2-Optimized

A
V
B
II
C
I
D
III
E
IV
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi, toprak oluşumunu etkileyen biyotik faktörlerden biri değildir?

A
Bitkiler
B
Mikroorganizmalar
C
İnsanlar
D
Hayvanlar
E
Sıcaklık
Soru 9

Akarsuların taşıyıp biriktirdiği topraklara, alüvyal topraklar denir. Aşağıdakilerden hangisi, alüvyal toprakları­nın özelliklerinden biri değildir?

A
Horizonları gelişmemiştir.
B
Toprağın yüzeyi sürekli yenilenir.
C
Mineral yönünden zengindir.
D
Verimlidir.
E
Coğrafi dağılışını bitki örtüsü belirler.
Soru 10

Topraktan yararlanma alanları dikkate alındı­ğında aşağıdaki sanayi kollarından hangisinin ham maddesi, doğrudan toprağa dayalı değildir?

A
Seramik
B
Fayans
C
Çimento
D
Petro kimya
E
Tuğla
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.