10. Sınıf Coğrafya Türkiye’deki Toprak Tipleri ve Toprak Kullanımı Testleri-1 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Coğrafya dersi Türkiye’deki Toprak Tipleri ve Toprak Kullanımı konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Coğrafya Türkiye’deki Toprak Tipleri ve Toprak Kullanımı Testleri-1 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Coğrafya Türkiye’deki Toprak Tipleri ve Toprak Kullanımı Testleri-1 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi, toprak oluşumunu etkileyen biyotik faktörlerden biri değildir?

A
Hayvanlar
B
Bitkiler
C
Mikroorganizmalar
D
Sıcaklık
E
İnsanlar
Soru 2

Ormanlardan elde edilen asıl orman ürünleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer alır?

A
Tomruk
B
Ihlamur
C
Sığla yağı
D
Reçine
E
Defne yaprağı
Soru 3

Topraktan yararlanma alanları dikkate alındı­ğında aşağıdaki sanayi kollarından hangisinin ham maddesi, doğrudan toprağa dayalı değildir?

A
Petro kimya
B
Fayans
C
Tuğla
D
Seramik
E
Çimento
Soru 4

Aşağıdaki haritada Türkiye’deki bir toprak çeşidi­nin dağılışı gösterilmiştir.
10-sinif-cografya-turkiyede-toprak-tipleri-ve-toprak-kullanimi-testleri-1-Optimized


Bu toprak çeşidi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Demir oksidi yönünden zengindir.
B
Kiremit kırmızısı rengindedir.
C
Kalkerli araziler üzerinde oluşur.
D
Turunçgil tarımına elverişlidir.
E
Üst horizonu organik madde yönünden çok zengindir.
Soru 5

Aşağıdaki toprak türlerinden hangisi, dolin, uvala ve polye gibi karstik çanakların tabanın­da yaygın olarak görülür?

A
Vertisol
B
Çernezyom
C
Rendzina
D
Terra rossa
E
Podzal
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi zonal toprak çeşitle­rinden biri değildir?

A
Kara topraklar
B
Terra rossa
C
Bozkır toprakları
D
Orman toprakları
E
Kolüvyal topraklar
Soru 7

Yöre iklimi göz önüne alındığında, yukarıdaki haritada numaralanmış alanlardan hangisin­deki topraklarda yıkanmanın diğerlerine göre daha az olduğu söylenebilir?
10-sinif-cografya-turkiyede-toprak-tipleri-ve-toprak-kullanimi-testleri-2-Optimized

A
IV
B
I
C
V
D
II
E
III
Soru 8

Yağışın etkisiyle toprağın üst katlarındaki tuz, ki­reç ve minerallerin toprağın alt bölümlerine doğru çözülmesine yıkanma denir.
Buna göre şiddetli yıkanmanın yaşandığı bir toprak örtüsü için;
I.Mineral yönünden fakirdir.
II.Tuz ve krr«ç oranı azdır.
III.Tahıl tarımına elverişlidir.
IV.Daha çok iç bölgelerimizde görülür,
yargılarından hangileri söylenebilir?

A
I ve II
B
II ve III
C
Yalnız IV
D
Yalnız III
E
III ve IV
Soru 9

Akarsuların taşıyıp biriktirdiği topraklara, alüvyal topraklar denir. Aşağıdakilerden hangisi, alüvyal toprakları­nın özelliklerinden biri değildir?

A
Toprağın yüzeyi sürekli yenilenir.
B
Horizonları gelişmemiştir.
C
Verimlidir.
D
Coğrafi dağılışını bitki örtüsü belirler.
E
Mineral yönünden zengindir.
Soru 10

Türkiye’de yapılan aşağıdaki hayvancılık fa­aliyetlerinden hangisinin coğrafi dağılışı ile doğal bitki örtüsü arasındaki ilişki daha zayıftır?

A
İpek böcekçiliği
B
Mera hayvancılığı
C
Kıl keçisi
D
Kümes hayvancılığı
E
Arıcılık
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.