10. Sınıf Coğrafya Türkiye’deki Toprak Tipleri ve Toprak Kullanımı Testleri-2 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Coğrafya dersi Türkiye’deki Toprak Tipleri ve Toprak Kullanımı konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Coğrafya Türkiye’deki Toprak Tipleri ve Toprak Kullanımı Testleri-2 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Coğrafya Türkiye’deki Toprak Tipleri ve Toprak Kullanımı Testleri-2 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I.Alüvyal topraklar
II.Kolüvyal topraklar
III.Litosoller
IV.Regosoller
V.Podzol
Yukarıdaki toprak türlerinden hangisinin coğ­rafi dağılışını iklim ve bitki örtüsü belirler?

A
I
B
III
C
IV
D
V
E
II
Soru 2

10-sinif-cografya-turkiyede-toprak-tipleri-ve-toprak-kullanimi-testleri-3-Optimized


Yukarıdaki haritada taralı olarak gösterilen I nolu yöredeki topraklarda bahçe tarımı, II nolu yörede ise tahıl tarımı yaygındır.
Bu durum iki yörenin;
I.Toprağın yapısı
II.Yüz ölçümü
III.İklim koşulları
IV.Nüfus sayısı
V.Enlem
özelliklerinden hangileri bakımından farklı ol­malarıyla açıklanabilir?

A
I ve III
B
II ve III
C
III ve IV
D
IV ve V
E
I ve II
Soru 3

I.Genellikle volkanik ana kaya üzerinde olu­şur.
II.Kumlu - tüflü yapıdadır.
III.Geçirimlidir.
IV.Üzüm bağları ve patates ekim alanı olarak değerlendirilir.
Yukarıda bazı özellikleri verilen toprak çeşidi­nin Türkiye’de yaygın olarak görüldüğü yerler aşağıdakilerden hangisinde bir arada veril­miştir?

A
Rize - Artvin - Trabzon
B
Ürgüp - Nevşehir - Avanos
C
Ürgüp - Çanakkale - Rize
D
Erzurum - Sinop -Adana
E
Nevşehir - Samsun – Malatya
Soru 4

Organik madde yönünden zengin olan bir top­rak için;
I.Bitki örtüsü yönünden fakirdir.
II.Akdeniz kıyılarında bulunur.
III.Verimlidir.
IV.Koyu renklidir.
yargılarından hangileri doğru olur?

A
I ve IV
B
III ve IV
C
Yalnız II
D
Yalnız I
E
II ve III
Soru 5

-Tuz Gölü çevresi
-Konya Ovası
Yukarıdaki alanlarda görülen topraklar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Bitki örtüsü bakımından fakirdir.
B
Kapalı havzalarda oluşan topraklardır.
C
Topraklarda yıkanma oranı düşüktür.
D
Tarım için elverişli koşullara sahiptir.
E
Tuz oranı yüksek olan topraklardır.
Soru 6

Aşağıdaki ülkelerden hangisinde iç göçlerin daha az yaşandığı söylenebilir?

A
Almanya
B
Türkiye
C
Hindistan
D
Suriye
E
Pakistan
Soru 7

-İç Anadolu
-Doğu Anadolu
-Göller Yöresi
Yukarıdaki alanlarda bulunan topraklarla ilgi olarak aşağıdakilerden hangisi söylenmez?

A
Organik madde yönünden zengindirler.
B
Meşe ormanları ve meşe çalılarına rastlanır.
C
Yıllık yağış tutarının 400 - 600 mm civarınca olduğu alanlarda bulunurlar.
D
Üzerindeki gür otlar nedeniyle büyükbaş hayvancılığa elverişlidirler.
E
Buğday başta olmak üzere, tahıl tarımına e verişlidirler.
Soru 8

I.Bafra Ovası
II.Erzurum Platosu
III.Çarşamba Ovası
IV.Amik Ovası
V.Isparta çevresi
Yukarıdaki alanlardan hangilerinde alüvyal topraklara rastlanmaz?

A
II ve IV
B
II ve III
C
I ve II
D
IV ve V
E
III ve IV
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi, toprağın sanayide ham madde olarak kullanıldığının bir göstergesidir?

A
Nadas yöntemi
B
Tuğla ve kiremit üretimi
C
Arıcılık
D
Yayla turizmi
E
Ahır hayvancılığı
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
9 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.