10. Sınıf Coğrafya Türkiye’nin Nüfus Özellikleri ve Nüfus Hareketleri Testleri-1 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Coğrafya dersi Türkiye’nin Nüfus Özellikleri ve Nüfus Hareketleri konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Coğrafya Türkiye’nin Nüfus Özellikleri ve Nüfus Hareketleri Testleri-1 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Coğrafya Türkiye’nin Nüfus Özellikleri ve Nüfus Hareketleri Testleri-1 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Antalya
II.Sivas
III.Adana
IV.Adıyaman
Yukarıdaki şehirlerimizden hangilerinin nüfu­su yaz mevsiminde büyük artış gösterir?

A
II-III
B
I – III
C
III-IV
D
I - II
E
II-IV
Soru 2

I.İzmir
II.İstanbul
III.Bursa
IV.İzmit
Yukarıdaki şehirlerin ortak özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Doğum oranının fazla olması
B
Göç alan şehirler olmaları
C
Sanayinin gelişmiş olması
D
İş olanaklarının fazla olması
E
Ulaşımın elverişli olması
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de nüfus sa­yımı yapılmasının amaçları arasında yer al­maz?

A
Nüfus artış hızını belirlemek
B
Nüfusun cinsiyete ve yaş gruplarına dağılımını belirlemek
C
Kırsal yerleşmelerdeki konut tiplerini belirlemek
D
Çalışan nüfusun sektörlere göre dağılımını saptamak
E
Nüfusun eğitim durumunu belirlemek
Soru 4

Ankara, İzmir, İstanbul gibi kentlerimizde;
-Sanayi kuruluşlarının kent içinde kalması
-Gecekondu semtlerinin bulunması
-Araç park alanlarının yetersiz olması
Aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olabi­lir?

A
Plansız kentleşme ve büyümenin
B
Okur yazar sayısının fazla olmasının
C
Ulaşımın geliştiği şehirler olmalarının
D
Hizmet sektörünün geliştiğinin
E
Gelir düzeyinin düşük olmasının
Soru 5

Türkiye’nin büyük şehirlerinde konut sayısı­nın ihtiyacı karşılayamaması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

A
İnşaat sektörünün gelişmemesiyle
B
Yerleşim alanlarının darlığı ile
C
Orman alanlarının genişmesiyle
D
Şehirlerde ulaşımın zorluğuyla
E
Yoğun olarak göç almalarıyla
Soru 6

10-sinif-cografya-turkiyede-nufus-ozellikleri-testleri-1-Optimized


Yukarıda şehirlerin göç göndermesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

A
Tarım alanlarının yetersizliği
B
Sanayi ve hizmet sektörünün gelişmemesi
C
Konut sayısının azlığı
D
İklim koşullarının elverişsizliği
E
İş imkanlarını kısıtlı olması
Soru 7

Türkiye’nin göç alan şehirlerinde erkek nüfusu göç gönderen şehirlerinde ise kadın nüfusu daha fazladır. Buna göre, aşağıdaki kent çiftlerinden hangi­sinde kadın nüfusu oranı daha azdır?

A
İzmir - Bursa
B
Yozgat – Adıyaman
C
Kars - Ağrı
D
Artvin - Bayburt
E
Nevşehir - Çankırı
Soru 8

Aşağıdaki şehirlerden hangisinde, nüfus yo­ğunluğunun azlığı elverişsiz iklim koşulları ile açıklanamaz?

A
Muğla
B
Ardahan
C
Hakkari
D
Ağrı
E
Tunceli
Soru 9

Türkiye’nin 1960 yılından sonra, diğer ülkele­re işçi göndermesi;
I.Batı Avrupa’nın iş gücü ihtiyacının artması
II.Türkiye’de sanayileşmenin artması
III.Türkiye’de iş imkanlarının çoğalması
Yukarıdakilerden hangisiyle açıklanır?

A
Yalnız III
B
II-III
C
I - II
D
Yalnız II
E
Yalnız I
Soru 10

Türkiye genelinde işsizlik oranın artmasında, aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

A
Yurt dışına yapılan göçler
B
Yeni iş sahalarının artması
C
Hizmet alanındaki gelişmeler
D
Nüfus artış hızının fazlalığı
E
Sulanan tarım alanlarının genişlemesi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.