10. Sınıf Coğrafya Türkiye’nin Nüfus Özellikleri ve Nüfus Hareketleri Testleri-1 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Coğrafya dersi Türkiye’nin Nüfus Özellikleri ve Nüfus Hareketleri konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Coğrafya Türkiye’nin Nüfus Özellikleri ve Nüfus Hareketleri Testleri-1 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Coğrafya Türkiye’nin Nüfus Özellikleri ve Nüfus Hareketleri Testleri-1 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Ankara, İzmir, İstanbul gibi kentlerimizde;
-Sanayi kuruluşlarının kent içinde kalması
-Gecekondu semtlerinin bulunması
-Araç park alanlarının yetersiz olması
Aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olabi­lir?

A
Ulaşımın geliştiği şehirler olmalarının
B
Okur yazar sayısının fazla olmasının
C
Gelir düzeyinin düşük olmasının
D
Plansız kentleşme ve büyümenin
E
Hizmet sektörünün geliştiğinin
Soru 2

Türkiye’nin 1960 yılından sonra, diğer ülkele­re işçi göndermesi;
I.Batı Avrupa’nın iş gücü ihtiyacının artması
II.Türkiye’de sanayileşmenin artması
III.Türkiye’de iş imkanlarının çoğalması
Yukarıdakilerden hangisiyle açıklanır?

A
Yalnız III
B
II-III
C
Yalnız II
D
Yalnız I
E
I - II
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de nüfus sa­yımı yapılmasının amaçları arasında yer al­maz?

A
Nüfusun eğitim durumunu belirlemek
B
Nüfus artış hızını belirlemek
C
Çalışan nüfusun sektörlere göre dağılımını saptamak
D
Kırsal yerleşmelerdeki konut tiplerini belirlemek
E
Nüfusun cinsiyete ve yaş gruplarına dağılımını belirlemek
Soru 4

Aşağıdaki şehirlerden hangisinde, nüfus yo­ğunluğunun azlığı elverişsiz iklim koşulları ile açıklanamaz?

A
Hakkari
B
Tunceli
C
Muğla
D
Ardahan
E
Ağrı
Soru 5

Türkiye’nin büyük şehirlerinde konut sayısı­nın ihtiyacı karşılayamaması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

A
İnşaat sektörünün gelişmemesiyle
B
Yoğun olarak göç almalarıyla
C
Yerleşim alanlarının darlığı ile
D
Şehirlerde ulaşımın zorluğuyla
E
Orman alanlarının genişmesiyle
Soru 6

I. Antalya
II.Sivas
III.Adana
IV.Adıyaman
Yukarıdaki şehirlerimizden hangilerinin nüfu­su yaz mevsiminde büyük artış gösterir?

A
III-IV
B
I - II
C
II-III
D
I – III
E
II-IV
Soru 7

I.İzmir
II.İstanbul
III.Bursa
IV.İzmit
Yukarıdaki şehirlerin ortak özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Sanayinin gelişmiş olması
B
Ulaşımın elverişli olması
C
Göç alan şehirler olmaları
D
İş olanaklarının fazla olması
E
Doğum oranının fazla olması
Soru 8

Türkiye’nin göç alan şehirlerinde erkek nüfusu göç gönderen şehirlerinde ise kadın nüfusu daha fazladır. Buna göre, aşağıdaki kent çiftlerinden hangi­sinde kadın nüfusu oranı daha azdır?

A
Artvin - Bayburt
B
Kars - Ağrı
C
Yozgat – Adıyaman
D
Nevşehir - Çankırı
E
İzmir - Bursa
Soru 9

10-sinif-cografya-turkiyede-nufus-ozellikleri-testleri-1-Optimized


Yukarıda şehirlerin göç göndermesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

A
İş imkanlarını kısıtlı olması
B
Tarım alanlarının yetersizliği
C
Konut sayısının azlığı
D
İklim koşullarının elverişsizliği
E
Sanayi ve hizmet sektörünün gelişmemesi
Soru 10

Türkiye genelinde işsizlik oranın artmasında, aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

A
Sulanan tarım alanlarının genişlemesi
B
Hizmet alanındaki gelişmeler
C
Yurt dışına yapılan göçler
D
Yeni iş sahalarının artması
E
Nüfus artış hızının fazlalığı
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.