10. Sınıf Coğrafya Türkiye’nin Nüfus Özellikleri ve Nüfus Hareketleri Testleri-2 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Coğrafya dersi Türkiye’nin Nüfus Özellikleri ve Nüfus Hareketleri konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Coğrafya Türkiye’nin Nüfus Özellikleri ve Nüfus Hareketleri Testleri-2 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Coğrafya Türkiye’nin Nüfus Özellikleri ve Nüfus Hareketleri Testleri-2 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi, nüfusun yapısal özelliklerini yansıtmaz?

A
Nüfusun cinsiyet özelliği
B
Nüfusun yaş gruplarına dağılımı
C
Nüfusun eğitim durumu
D
Kır - kent nüfus oranı
E
Kilometre kareye düşen nüfus
Soru 2

10-sinif-cografya-turkiyede-nufus-ozellikleri-testleri-2-Optimized


Yukarıda toplam nüfusları ve yüzölçümleri ve­rilen illerimizin aritmetik nüfus yoğunlukları­nın küçükten büyüğe doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A
Antalya - Giresun - Diyarbakır
B
Diyarbakır - Antalya - Giresun
C
Antalya - Diyarbakır - Giresun
D
Diyarbakır - Giresun - Antalya
E
Giresun - Antalya - Diyarbakır
Soru 3

Aşağıdaki ülkelerden hangisinde doğumla nüfus artış hızı daha düşüktür?

A
Malezya
B
Endonezya
C
İngiltere
D
Hindistan
E
Mısır
Soru 4

Türkiye’de çalışabilecek yaşta olan nüfus sa­yısının fazla olması aşağıdakilerden hangisi­nin artmasına neden olmuştur?

A
Kentli nüfus sayısının
B
Kişi başına düşen milli gelirin
C
Tarımda çalışan nüfusun
D
İş gücü potansiyelinin
E
Ülkenin kalkınma hızının
Soru 5

Türkiye’de nüfusun dağılımını etkileyen doğal faktörler arasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi en azdır?

A
Yıllık sıcaklık ortalaması
B
Ortalama yükselti
C
Yıllık yağış miktarı
D
Doğal bitki örtüsü
E
Yerşekilleri
Soru 6

Türkiye nüfusunun genel özellikleri ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Yaşlı nüfus içinde, kadın nüfusunun payı fazladır.
B
Günümüzde, adrese dayalı nüfus sayımı yapılır.
C
Tarımda çalışan nüfus, sanayide çalışan nüfustan fazladır.
D
Yaşlı nüfusun genel nüfus içindeki payı azdır.
E
Türkiye’de okuryazar oranı % 100’dür.
Soru 7

Aşağıdaki kentlerimizden hangisinin yazın nüfusunun artması değerlerinden farklı bir nedene dayanır?

A
Malatya
B
Manisa
C
Adana
D
Çeşme
E
Aydın
Soru 8

Bir yerleşim biriminin nüfuslanmasında sıcaklık, yağış koşulları, yer şekilleri gibi doğal koşulların yanında beşeri faktörlerde etkili olmaktadır.
10-sinif-cografya-turkiyede-nufus-ozellikleri-testleri-3-Optimized
Buna göre, haritada numaralanmış taralı alan­lardan hangisinde nüfus yoğunluğunun az ol­ması diğerlerinden farklı bir nedene dayan­maktadır?

A
V
B
IV
C
II
D
I
E
III
Soru 9

Türkiye’de; Kırsal alanda, tarım alanlarının miras yoluyla küçülmesi Kırsal alanda, tarımsal verimliliğin düşmesi ve tarımda makineleşme gibi özellikler aşağıdakilerden hangisine ne­den olur?

A
Yatırımların dengeli dağılımına
B
Yaşlı nüfusun artmasına
C
Kalkınma hızının artmasına
D
İç ve dış göçlere
E
Kırsal nüfusun artmasına
Soru 10

Türkiye’de 2000 yılı nüfus sayımı göz önüne alındığında, nüfusumuzun genel özellikleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylene­mez?

A
Türkiye nüfusu dinamik ve genç yapıdadır.
B
Doğum oranının artmasına bağlı olarak bebek ölümleri de artmaktadır.
C
60 yaş üstü nüfus oranı giderek artmaktadır.
D
Kırsal alanlarda yaşayan nüfus giderek azalmaktadır.
E
Okuma yazma bilmeyenlerin oranı giderek azalmaktadır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.