10. Sınıf Coğrafya Türkiye’nin Nüfus Özellikleri ve Nüfus Hareketleri Testleri-2 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Coğrafya dersi Türkiye’nin Nüfus Özellikleri ve Nüfus Hareketleri konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Coğrafya Türkiye’nin Nüfus Özellikleri ve Nüfus Hareketleri Testleri-2 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Coğrafya Türkiye’nin Nüfus Özellikleri ve Nüfus Hareketleri Testleri-2 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Türkiye nüfusunun genel özellikleri ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Yaşlı nüfus içinde, kadın nüfusunun payı fazladır.
B
Yaşlı nüfusun genel nüfus içindeki payı azdır.
C
Günümüzde, adrese dayalı nüfus sayımı yapılır.
D
Türkiye’de okuryazar oranı % 100’dür.
E
Tarımda çalışan nüfus, sanayide çalışan nüfustan fazladır.
Soru 2

Aşağıdaki kentlerimizden hangisinin yazın nüfusunun artması değerlerinden farklı bir nedene dayanır?

A
Adana
B
Manisa
C
Aydın
D
Malatya
E
Çeşme
Soru 3

Türkiye’de çalışabilecek yaşta olan nüfus sa­yısının fazla olması aşağıdakilerden hangisi­nin artmasına neden olmuştur?

A
Ülkenin kalkınma hızının
B
Kentli nüfus sayısının
C
Kişi başına düşen milli gelirin
D
İş gücü potansiyelinin
E
Tarımda çalışan nüfusun
Soru 4

Türkiye’de nüfusun dağılımını etkileyen doğal faktörler arasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi en azdır?

A
Doğal bitki örtüsü
B
Yıllık yağış miktarı
C
Yıllık sıcaklık ortalaması
D
Yerşekilleri
E
Ortalama yükselti
Soru 5

10-sinif-cografya-turkiyede-nufus-ozellikleri-testleri-2-Optimized


Yukarıda toplam nüfusları ve yüzölçümleri ve­rilen illerimizin aritmetik nüfus yoğunlukları­nın küçükten büyüğe doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A
Diyarbakır - Antalya - Giresun
B
Antalya - Giresun - Diyarbakır
C
Diyarbakır - Giresun - Antalya
D
Antalya - Diyarbakır - Giresun
E
Giresun - Antalya - Diyarbakır
Soru 6

Aşağıdaki ülkelerden hangisinde doğumla nüfus artış hızı daha düşüktür?

A
Mısır
B
Hindistan
C
İngiltere
D
Endonezya
E
Malezya
Soru 7

Bir yerleşim biriminin nüfuslanmasında sıcaklık, yağış koşulları, yer şekilleri gibi doğal koşulların yanında beşeri faktörlerde etkili olmaktadır.
10-sinif-cografya-turkiyede-nufus-ozellikleri-testleri-3-Optimized
Buna göre, haritada numaralanmış taralı alan­lardan hangisinde nüfus yoğunluğunun az ol­ması diğerlerinden farklı bir nedene dayan­maktadır?

A
II
B
I
C
III
D
IV
E
V
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi, nüfusun yapısal özelliklerini yansıtmaz?

A
Nüfusun eğitim durumu
B
Nüfusun yaş gruplarına dağılımı
C
Kır - kent nüfus oranı
D
Nüfusun cinsiyet özelliği
E
Kilometre kareye düşen nüfus
Soru 9

Türkiye’de; Kırsal alanda, tarım alanlarının miras yoluyla küçülmesi Kırsal alanda, tarımsal verimliliğin düşmesi ve tarımda makineleşme gibi özellikler aşağıdakilerden hangisine ne­den olur?

A
İç ve dış göçlere
B
Kalkınma hızının artmasına
C
Yatırımların dengeli dağılımına
D
Kırsal nüfusun artmasına
E
Yaşlı nüfusun artmasına
Soru 10

Türkiye’de 2000 yılı nüfus sayımı göz önüne alındığında, nüfusumuzun genel özellikleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylene­mez?

A
Doğum oranının artmasına bağlı olarak bebek ölümleri de artmaktadır.
B
Okuma yazma bilmeyenlerin oranı giderek azalmaktadır.
C
60 yaş üstü nüfus oranı giderek artmaktadır.
D
Kırsal alanlarda yaşayan nüfus giderek azalmaktadır.
E
Türkiye nüfusu dinamik ve genç yapıdadır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.