10. Sınıf Coğrafya Türkiye’nin Su Kaynakları Testleri-1 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Coğrafya dersi Türkiye’nin Su Kaynakları konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Coğrafya Türkiye’nin Su Kaynakları Testleri-1 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Coğrafya Türkiye’nin Su Kaynakları Testleri-1 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bir akarsu birden çok iklim bölgesinden akıyorsa "karma rejimli" akarsu olarak değerlendirilir. Buna göre, aşağıdaki akarsulardan hangisi karma rejimlidir ve hangi iklim bölgelerinden akar?

A
Çoruh -> Karasal ve Akdeniz iklimi
B
Sakarya -> Akdeniz ve Karasal iklim
C
Kızılırmak -> Karasal ve Karadeniz iklimi
D
Meriç -» Karadeniz ve Karasal iklim
E
Gediz -> Akdeniz ve Karadeniz iklimi
Soru 2

I.    Karadeniz hariç rejimleri düzensizdir. II.   Hidroelektrik potansiyelleri azdır. III.  Ulaşıma uygun değillerdir. IV.  Denge profiline ulaşmamışlardır.Yukarıda verilen özelliklerden hangilerinin Türkiye akarsularına ait olduğu  söylenemez?

A
I ve II
B
II ve IV
C
III ve IV
D
Yalnız II
E
I ve III
Soru 3

Yeraltı sularının sıcaklığı aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A
Suyun geldiği derinliğe
B
İçerisindeki mineral oranına
C
Yağışın kar veya yağmur oluşuna
D
Debinin çokluğuna
E
Beslenme havzasının genişliğine
Soru 4

Yeraltı sularının oluşumunda "sızma" temel etmenlerden biridir. Buna göre, Türkiye'de; I.    Kil ile örtülü yüzey II.   Alüvyal topraklar III.  Karstik sahalar IV.  Katılaşım kayalardan oluşan zemin gibi özelliklere sahip yörelerin hangi ikisinde yeraltı suyu  daha çok birikir?

A
I ve II
B
II ve III
C
II ve IV
D
I ve III
E
III ve IV
Soru 5

Kaplıca ve ılıcaların Ege Bölgesi’nde çok olması aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilidir?

A
Enlem değerleri
B
Dağların uzanışı
C
Alüvyon toprakların varlığı
D
Fayların çokluğu
E
Doğal bitki örtüsü
Soru 6

Türkiye akarsularının denge profiline ulaşmamış olmalarında aşağıdakilerden hangisi en önemli etmendir?

A
Matematik konum etkisi
B
Akarsu rejimlerinin düzensiz olması
C
İklim koşullarının etkisi
D
Yerşekillerinin genç oluşumlu olması
E
Akarsuların boylarının kısa olması
Soru 7

Türkiye'de "gayzer" adı verilen sıcak su ve buhar kaynaklarının  yaygın olmayışında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

A
Aktif volkanların bulunmaması
B
Deprem riskinin fazla olması
C
Orta kuşakta yer alması
D
Zeminde kireçli maddelerin az olması
E
Okyanusa kıyısı olmaması
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de akarsulara ait doğru bir bilgidir?

A
Hepsinin akarsu rejimleri düzenlidir.
B
Bazı akarsuların denize döküldüğü yerde delta oluşmuştur.
C
Hepsi Türkiye'de doğup Türkiye'de denize dökülürler.
D
Hepsinin akım miktarları yıl boyunca aynıdır.
E
Marmara'daki akarsular hidroelektrik enerji eldesinde kullanılır.
Soru 9

Türkiye'deki akarsuların birçoğundan sulamada yararlanılmamakta, üzerinde taşıma ve ulaştırma yapılamamaktadır. Bunun en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
ilkbaharda maximum akıma ulaşmaları
B
Menderes çizmeleri
C
Debilerinin az olması
D
Derin ve eğimli vadiler içinde akmaları
E
Boylarının kısa olması
Soru 10

Sakarya nehrinin; I.    Buharlaşma miktarı II.   Yatağının eğimi III.  Düşen yağış miktarı IV.  Yatağın geçirgenliği V.   Matematik konumu gibi özelliklerinden hangisi debisini etkileyen faktörlerden biri  değildir?

A
I
B
IV
C
II
D
V
E
III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.