10. Sınıf Coğrafya Türkiye’nin Su Kaynakları Testleri-1 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Coğrafya dersi Türkiye’nin Su Kaynakları konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Coğrafya Türkiye’nin Su Kaynakları Testleri-1 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Coğrafya Türkiye’nin Su Kaynakları Testleri-1 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I.    Karadeniz hariç rejimleri düzensizdir. II.   Hidroelektrik potansiyelleri azdır. III.  Ulaşıma uygun değillerdir. IV.  Denge profiline ulaşmamışlardır.Yukarıda verilen özelliklerden hangilerinin Türkiye akarsularına ait olduğu  söylenemez?

A
Yalnız II
B
II ve IV
C
I ve III
D
I ve II
E
III ve IV
Soru 2

Türkiye akarsularının denge profiline ulaşmamış olmalarında aşağıdakilerden hangisi en önemli etmendir?

A
Akarsuların boylarının kısa olması
B
Yerşekillerinin genç oluşumlu olması
C
İklim koşullarının etkisi
D
Akarsu rejimlerinin düzensiz olması
E
Matematik konum etkisi
Soru 3

Türkiye'deki akarsuların birçoğundan sulamada yararlanılmamakta, üzerinde taşıma ve ulaştırma yapılamamaktadır. Bunun en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Boylarının kısa olması
B
Derin ve eğimli vadiler içinde akmaları
C
ilkbaharda maximum akıma ulaşmaları
D
Menderes çizmeleri
E
Debilerinin az olması
Soru 4

Türkiye'de "gayzer" adı verilen sıcak su ve buhar kaynaklarının  yaygın olmayışında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

A
Zeminde kireçli maddelerin az olması
B
Okyanusa kıyısı olmaması
C
Orta kuşakta yer alması
D
Deprem riskinin fazla olması
E
Aktif volkanların bulunmaması
Soru 5

Sakarya nehrinin; I.    Buharlaşma miktarı II.   Yatağının eğimi III.  Düşen yağış miktarı IV.  Yatağın geçirgenliği V.   Matematik konumu gibi özelliklerinden hangisi debisini etkileyen faktörlerden biri  değildir?

A
II
B
V
C
IV
D
I
E
III
Soru 6

Kaplıca ve ılıcaların Ege Bölgesi’nde çok olması aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilidir?

A
Alüvyon toprakların varlığı
B
Enlem değerleri
C
Fayların çokluğu
D
Dağların uzanışı
E
Doğal bitki örtüsü
Soru 7

Bir akarsu birden çok iklim bölgesinden akıyorsa "karma rejimli" akarsu olarak değerlendirilir. Buna göre, aşağıdaki akarsulardan hangisi karma rejimlidir ve hangi iklim bölgelerinden akar?

A
Gediz -> Akdeniz ve Karadeniz iklimi
B
Sakarya -> Akdeniz ve Karasal iklim
C
Kızılırmak -> Karasal ve Karadeniz iklimi
D
Çoruh -> Karasal ve Akdeniz iklimi
E
Meriç -» Karadeniz ve Karasal iklim
Soru 8

Yeraltı sularının oluşumunda "sızma" temel etmenlerden biridir. Buna göre, Türkiye'de; I.    Kil ile örtülü yüzey II.   Alüvyal topraklar III.  Karstik sahalar IV.  Katılaşım kayalardan oluşan zemin gibi özelliklere sahip yörelerin hangi ikisinde yeraltı suyu  daha çok birikir?

A
II ve IV
B
III ve IV
C
I ve III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 9

Yeraltı sularının sıcaklığı aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A
Suyun geldiği derinliğe
B
Beslenme havzasının genişliğine
C
Debinin çokluğuna
D
Yağışın kar veya yağmur oluşuna
E
İçerisindeki mineral oranına
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de akarsulara ait doğru bir bilgidir?

A
Hepsinin akım miktarları yıl boyunca aynıdır.
B
Hepsi Türkiye'de doğup Türkiye'de denize dökülürler.
C
Hepsinin akarsu rejimleri düzenlidir.
D
Bazı akarsuların denize döküldüğü yerde delta oluşmuştur.
E
Marmara'daki akarsular hidroelektrik enerji eldesinde kullanılır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.