10. Sınıf Coğrafya Türkiye’nin Su Varlığı Testleri (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Coğrafya dersi Türkiye’nin Su Varlığı konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Coğrafya Türkiye’nin Su Varlığı Testleri (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Coğrafya Türkiye’nin Su Varlığı Testleri (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Canlıların yaşamında vazgeçilmez bir unsur olan su, büyük medeniyetlerin kurulma alanını da be­lirlemiştir.
Aşağıdaki akarsulardan hangisinin çevresi bu medeniyetlerin kurulduğu yerlerden biri değildir?

A
Ganj
B
İndus
C
Kura
D
Fırat
E
Nil
Soru 2

Aşağıdaki ulaşım araçlarından hangisiyle ya­pılan yük ve yolcu taşımacılığının maliyeti di­ğerlerine göre daha düşüktür?

A
Tren
B
Gemi
C
Kamyon
D
Uçak
E
Tır
Soru 3

10-sinif-cografya-turkiyenin-su-varligi-testleri-1-Optimized


Yukarıdaki haritada numaralanmış denizlerin tuzluluk oranlarının çoktan aza doğru sırala­ması aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

A
II-III-I-IV
B
I-III-IV-II
C
I-II - IV-III
D
III-I-II-IV
E
II-IV-III-I
Soru 4

Yükselti ve eğimin fazla olduğu alanlardan geçen akarsuların hidroelektrik potansiyelleri de fazla­dır. Buna göre, aşağıdaki akarsularımızdan hangi­sinde hidroelektrik potansiyeli daha düşük: tür?

A
Fırat
B
Dicle
C
Manavgat
D
Çoruh
E
Susurluk
Soru 5

Türkiye’de yazın kuraklığa bağlı olarak göl suları­nın yüzölçümünde daralmalar, su seviyesinede düşmeler görülür. Aşağıdaki göllerimizden hangisinde bu tür değişimler daha belirgindir?

A
Van Gölü
B
Tuz Gölü
C
İznik Gölü
D
Beyşehir Gölü
E
Çıldır Gölü
Soru 6

I. İskenderun Limanı
II.Trabzon Limanı
III.Antalya Limanı
IV.Bodrum Limanı
Yukarıdaki limanlardan hangileri turizme yö­nelik kurulmuş yat limanlarındandır?

A
II – IV
B
I - II
C
III - IV
D
I-III
E
II - III
Soru 7

Enerjisini yerin derinliklerinden alarak oluşmuş çukurluklarda suların birikmesiyle oluşan göllere tektonik göller denir. Buna göre, aşağıdaki göllerden hangisi, tektonik göllere örnek oluşturmaz?

A
Akşehir Gölü
B
Tuz Gölü
C
Hazar Gölü
D
Abant Gölü
E
İznik Gölü
Soru 8

Diyarbakır, Gaziantep ve Şanlıurfa arasında ka­lan tarım alanlarında, GAP ile birlikte önemli ta­rımsal değişiklikler yaşanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamaya örnek oluşturmaz?

A
Tarıma bağlı sanayinin gelişmesi
B
Soda ve tuz üretimindeki artışlar
C
Su sporlarındaki potansiyel artış
D
Pamuk ekim alanındaki genişlemeler
E
Tarımsal üretimdeki artışlar
Soru 9

Türkiye’nin yer altı suları ve kaynakları bakı­mından zengin olmasında,
I.Jeolojik yapı
II.Yerşekilleri
III.Dağların yükseltisi
Yukarıdakilerden hangileri etkili olmamıştır?

A
I - II
B
Yalnız I
C
Yalnız III
D
Yalnız II
E
II-III
Soru 10

Afyon (Sandıklı) Aydın (Germencik) Ankara (Kızılcahamam) İzmir (Balçova) Yukarıdaki merkezlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
İklimlerinin aynı olması
B
Seracılık faaliyetlerini gelişmiş olması
C
Jeotermal enerji potansiyellerinin yüksek ol¬ması
D
Kayak turizmine elverişli olmaları
E
Hidroelektrik potansiyellerinin fazla olması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.