10. Sınıf Dil Anlatım Ve Edebiyat Divan Edebiyatı Testleri-1 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Dil Anlatım ve Edebiyat dersi Divan Edebiyatı konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Dil Anlatım Ve Edebiyat Divan Edebiyatı Testleri-1 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Dil Anlatım Ve Edebiyat Divan Edebiyatı Testleri-1 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Divan şiirinin özel­liklerinden biri değildir?

A
Duygu ve düşünceler mazmunlarla anlatılmıştır.
B
Toplumsal konulara yer verilmiştir.
C
Nazım birimi beyit, vezin aruzdur.
D
Redif ve zengin kafiyeden yararlanılmıştır.
E
Gazel, kaside, mesnevi gibi nazım şekilleri kullanılmıştır.
Soru 2

Katip Çelebi, Sinan Paşa, Evliya Çelebi, Nergisi, Naima gibi sanatçıların ortak özel­liği aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A
Bilimsel içerikli yazılar yazmaları
B
Aynı dönemde yaşamaları
C
Nesir alanında eser vermeleri
D
Dillerinin süslü ve çok ağır olması
E
Ortak konuları işlemeleri
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Divan edebiyatı nesir türlerinden biri değildir?

A
Tezkire
B
Sefaretname
C
Tarih
D
Seyahatname
E
Müseddes
Soru 4

Aşağıdakiler den hangisi kasidenin bölüm­lerinden değildir?

A
Tegazzül
B
Dua
C
Tardiye
D
Fahriye
E
Nesib
Soru 5

Aşağıdaki türlerden hangisi Arap ve Fars edebiyatından alınmamıştır?

A
Ruba
B
Tuyuğ
C
Kaside
D
Gazel
E
Mesnevi
Soru 6

Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A
Sinan Paşa - Tazarruname
B
Evliya Çelebi - Seyahatname
C
Ali Şir Nevai - Mecalisü’n-Nefais
D
Katip Çelebi - Kabusname
E
Yirmisekiz Çelebi Mehmet - Paris Sefaretnamesi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisinde Divan edebiya­tı nazım türleri bir arada verilmiştir?

A
Mersiye, mesnevi, hicviye, medhiye
B
Gazel, kaside, mesnevi, rubai
C
Rubai, kaside, mersiye, hicviye
D
Hicviye, naat, münacaat, medhiye
E
Münacaat, naat, murabba, mersiye
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Divan şiirinin bir özelliği değildir?

A
Soyut konular işlenmiştir.
B
Aruz vezni kullanılmıştır.
C
Arapça ve Farsça tamlamalara bolca yer verilmiştir.
D
Anlamdan çok söyleyiş ön plandadır.
E
Parça güzelliği değil bütün güzelliği önemlidir.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi aruz vezninin özel­liklerinden biri değildir?

A
Med
B
Durak
C
Ulama
D
İmâle (Uzatma)
E
Zihaf (Kısaltma)
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi bir gazelin matla beyti olabilir?

A
Vermez selam o serv-i hıraman gelir geçer Yollarda ömr-i aşık-ı nâlân gelir geçer
B
Bimar ise de her ne kadar çeşm-i siyahı Uşşâkı perişan edecek kudreti vardır
C
Gönül derler ser-i kuyunda bir divanemiz kaldı
D
Garibindir efendim anı hoş tut efendim işte biz gittik
E
Gel gel berü ki savm ü salatm kazası var Sensiz geçen zamanı hayatın kazası yok
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.