10. Sınıf Dil Anlatım Ve Edebiyat Divan Edebiyatı Testleri-2 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Dil Anlatım ve Edebiyat dersi Divan Edebiyatı konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Dil Anlatım Ve Edebiyat Divan Edebiyatı Testleri-2 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Dil Anlatım Ve Edebiyat Divan Edebiyatı Testleri-2 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Divan nesrini oluşturan türlerin aşağıda ve­rilen tanımlarından hangisi yanlıştır?

A
Münşeat, nesir yazılarının ve mektupların bir araya toplandığı mecmuaların genel adıdır.
B
Edebiyat alanında ünlü olmuş kişilerin biyografilerini ve sanatçı kişiliklerini anlatıp çalışmalarından örnekler veren eserlere, tezkire denir.
C
Elçi olarak bir ülkeye gönderilen kişilerin elçilikleri sırasında gördüklerini, yaptıklarını ve siyasi izlenimlerini anlattıkları eserlere seyahatname denir.
D
Siyasetname, devleti idare eden kişilere yöneticilik sanatı hakkında bilgi verip önerilerde bulunan, didaktik eserlerin adıdır.
E
Sünnet, düğün, şenlik, gibi sevinçli olayları anlatan eserlere surname denir.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Divan şiirinin özel­likleri arasında yer almaz?

A
“Sanat sanat için” anlayışı benimsenmiştir.
B
Aruz ölçüsü kullanılmıştır.
C
Dil; Arapça, Farsça, Türkçenin karışımı olan Osmanlıcadır.
D
Ağır bir dil kullanılmıştır.
E
Şiirlerin tamamında dini bir lirizm görülür.
Soru 3

Aşağıdaki Divan edebiyata nesir türlerinden hangisi yanlış açıklanmıştır?

A
Tarih: Geçmiş olayları, geçmiş belli bir dönemi, belli bir kişi ya da kahramanı çevresi ve dönemiyle birlikte anlatan sanatlı yazı türüdür.
B
Münşeat: Devlet adamlarına yöneticilik sanatına ilişkin bilgiler veren edebi yapıtların genel adıdır.
C
Seyahatname: Yazarların gezip gördükleri yerlerden edindikleri izlenimleri anlattıkları eserlerin genel adıdır.
D
Tezkire: Ünlü kişilerin yaşam öykülerinin toplandığı yapıtlardır.
E
Kısas-ı Enbiya: Peygamberlerle ilgili kıssaları içeren yapıtların genel adıdır.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Divan şiirinin özel­liklerinden biri değildir?

A
Bütün güzelliği değil, parça güzelliği önemlidir.
B
Asıl konu aşktır ve sevgili somut olarak işlenir.
C
Nazım birimi beyittir.
D
İran ve Arap edebiyatından alınan nazım türleri de kullanılmıştır.
E
Konuya değil, konunun süslü ve sanatlı bir dille anlatımına önem verilir.
Soru 5

Divan nesriyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Divan edebiyatı döneminde sade, orta ve süslü nesir olmak üzere üç nesir örneği görülür.
B
Divan edebiyatında sade nesrin en büyük temsilcisi Sinan Paşa’dır.
C
Divan nesrinde örnekler bir düşünceyi iletmekten çok sanat yapmak amacıyla verilir.
D
Divan nesrinin son döneminde daha çok gezi yazıları görülür.
E
Divan nesri, edebiyatımızda Batı etkisi- görülünceye kadar şiirin yanında hep gölgede kalmıştır.
Soru 6

Divan nesri hakkında aşağıda verilen bilgi­lerden hangisi yanlıştır?

A
Noktalama işareti kullanılmamış, zarf- fiillerden sıkça yararlanılmıştır.
B
Duygu ve düşünceler mazmunlarla anlatılmaya çalışılmış.
C
Bol bol seci yapılmış, cümleler gereksiz yere uzatılmıştır.
D
Arapça, Farsça tamlamalarla yüklü, ağır bir dil kullanılmıştır.
E
Süslü nesre “inşa” adı verilmiştir.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Divan nesrinin özelliklerinden biri değildir?

A
Sade, süslü ve orta nesir olmak üzere üç kolda gelişmiştir.
B
Cümleler, oldukça kısadır ve noktalama işaretleri kullanılmıştır.
C
Ahengi sağlamak için seci adı verilen kafiyeler kullanılmıştır.
D
Şiirde olduğu gibi nesirde de ağır ve sanatlı bir dil kullanılmıştır.
E
Yazılan yazılara inşa, yazanlara münşi, yazıların toplandığı eserlere de münşeat adı verilir.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Divan şiirinin özel­liklerinden biri değildir?

A
Dil süslü ve ağır değil, halkın anlayabileceği bir dildir.
B
Bütün güzelliği değil parça güzelliği önemlidir.
C
“Sanat için sanat” anlayışı benimsenmiştir.
D
Şiirlerde aruz ölçüsü kullanılmıştır.
E
Şiir, düzyazıdan daha önde gitmiş ve daha fazla gelişmiştir.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Divan nesrinin özelliklerinden değildir?

A
Mercimek Ahmet ve Katip Çelebi dönemlerinin tanınmış nesir yazarlarındandır.
B
18. yüzyılda nesir alanında daha çok gezi yazıları görülür.
C
Dil, cümle yapısı bakımından Türkçe olmasına rağmen sözcükler Arapça, Farsça, Türkçe karışımıdır.
D
Sinan Paşa’nın oluşturduğu nesirde İran edebiyatının etkisi görülür.
E
Dönemin en önemli nesir kitabı "İskendername”dir.
Soru 10

Divan nesrini oluşturan türlerin aşağıda ve­rilen tanımlarından hangisi yanlıştır? “Fezleke” adlı Türkçe tarih kitabı, aşağıda­ki yazarlardan hangisine aittir?

A
Fuzuli
B
Katip Çelebi
C
Taşlıcalı Yahya
D
Şeyh Galip
E
Nabi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.