10. Sınıf Dil Anlatım Ve Edebiyat Divan Edebiyatı Testleri-3 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Dil Anlatım ve Edebiyat dersi Divan Edebiyatı konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Dil Anlatım Ve Edebiyat Divan Edebiyatı Testleri-3 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Dil Anlatım Ve Edebiyat Divan Edebiyatı Testleri-3 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki eserlerden hangisi mesnevi na­zım şekli ile kaleme alınmamıştır?

A
Leyla vü Mecnun
B
Beng ü Bade
C
Harname
D
Hüsn ü Aşk
E
Kanuni Mersiyesi
Soru 2

Aşağıda verilen sanatçı-eser eşleştirmele­rinden hangisi yanlıştır?

A
Evliya Çelebi - Seyahatname
B
Aşık Çelebi - Cihannüma
C
Ali Şir Nevai - Muhakemetü’l Lügateyn
D
Fuzuli - Beng ü Bade
E
Nefi - Siham-ı Kaza
Soru 3

I. Nazım birimi beyittir ve beyit güzelliği­ne önem verilmiştir.
II.Tezkire, sefaretname, münşeat belli başlı nazım şekilleridir.
III.Dili sanatlı ve süslüdür; konular maz­munlar kullanılarak anlatılmıştır.
IV.Sevgili somut olmaktan çok idealize edilmiş soyut bir sevgilidir.
V.Konularını aşk, tabiat, sevgilinin güzellik­leri, zamandan şikayet oluşturmaktadır.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisi Divan şiirinin özelliklerinden biri değildir?

A
III
B
II
C
IV
D
V
E
I
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi beyitlerle kurulu nazım şekillerinden biri değildir?

A
Müstezat
B
Gazel
C
Kaside
D
Tuyuğ
E
Mesnevi
Soru 5

Aşağıda verilen İkililerden hangisi Divan edebiyatına ait olabilir?

A
Benim adım dertli dolap Suyum akar yalap yalap
B
Ne yanar kimse bana âteşi dilden özge Ne açar kimse kapım bâd-ı sabâdan gayrı
C
Hayal hayal oldu karşımda dağlar Eşinden ayrılan ah çeker ağlar
D
Ömrümde bir gece başlıyor derken Gönlümde sen doğdun akşam güneşi
E
Beni bende demen bende değilim Bir ben vardır bende benden içeri
Soru 6

Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A
Din ve devlet büyüklerini övmek için yazılan şiirlere kaside adı verilir.
B
Gazelin ilk beyitine makta, son beyitine ise matla denmektedir.
C
Gazelin en güzel beyitine beytü’l gazel adı verilir.
D
Divan edebiyatında güzellik, aşk konularını işleyen 5-15 beyitlik şiirlere gazel denir.
E
Kasideler, konularına göre tevhid, münacat, naat gibi bölümlere ayrılır.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Divan şiirinin ge­nel özelliklerinden değildir?

A
Nazım birimi beyittir.
B
Şiirde parça güzelliği değil bütün güzelliğine önem verilir.
C
Gazel, mesnevi, rubai gibi nazım biçimleri kullanılır.
D
Ölçü, aruz ölçüsüdür.
E
Yabancı sözcüklere sıkça yer verilir.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Divan nesri örnek­lerinden biri değildir?

A
Seyahatname
B
Cihannüma
C
Harname
D
Şikayetname
E
Keşfü’z Zünun
Soru 9

Divan edebiyatına Türklerin kazandırdığı bir nazım şeklidir. Aruzun yalnızca “fâilâ- tün / fâilâtün / fâilün” kalıbıyla yazılan ve çoğunlukla aşk, tabiat gibi konuların işlen­diği mani şeklinde kafiyelenmiş şiirlerdir. En güzel örneklerini Kadı Burhanettin ve Ali Şir Nevai vermiştir. Yukarıda bahsedilen nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tuyuğ
B
Şarkı
C
Kaside
D
Rubai
E
Muhammes
Soru 10

Biyografik tarzda kaleme alınmış ve Divan şairlerinin edebi şahsiyetlerinin ve şiirleri­nin bulunduğu eserlere ne ad verilir?

A
Tezkire
B
Tarih
C
Şehrengiz
D
Taştir
E
Münşeat
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.