10. Sınıf Dil Anlatım Ve Edebiyat Divan Edebiyatı Testleri-4 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Dil Anlatım ve Edebiyat dersi Divan Edebiyatı konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Dil Anlatım Ve Edebiyat Divan Edebiyatı Testleri-4 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Dil Anlatım Ve Edebiyat Divan Edebiyatı Testleri-4 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi gazel ve mesnevi­nin ortak özelliğidir?

A
Uzunluğu
B
Konuları
C
Kafiyelenişi
D
Beyit sayısı
E
Ölçüsü
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Divan şiirinin ge­nel özelliklerinden değildir?

A
Ölçü, aruz ölçüsüdür.
B
Yabancı sözcüklere sıkça yer verilir.
C
Şiirde parça güzelliği değil bütün güzelliğine önem verilir.
D
Gazel, mesnevi, rubai gibi nazım biçimleri kullanılır.
E
Nazım birimi beyittir.
Soru 3

Aşağıdakilerin hangisi Divan şiirinin şekil özelliklerinden biri değildir?

A
Aruz ölçüsü adı verilen ve hecelerin uzunluk kısalıklarına bağlı olan bir vezin kullanılmıştır.
B
Şiirler genellikle nazım biçimleri ve redifleriyle adlandırılırlar, özel bir başlık taşımazlar.
C
Nazım birimi beyittir.
D
Genellikle zengin kafiye kullanılmıştır.
E
Daha çok aşk, tabiat, sevgili ve dünyadan şikayet gibi konular işlenmiştir.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Divan edebiyatının özelliklerinden biri değildir?

A
Aruz ölçüsüyle ve zengin kafiyeyle şiir¬ler yazılmıştır.
B
Tekkelerde tasavvuf eğitimi almış sanatçılar tarafından oluşturulmuştur.
C
Düz yazı şiirin gölgesinde kalmıştır.
D
Arap ve Fars edebiyatları taklit edilmiştir.
E
İslam’dan ve tasavvuftan etkilenmiştir.
Soru 5

Padişahların sanatçıları koruması, ödüllen­dirmesi, desteklemesiyle ilintili olarak Di­van şairleri halktan uzaklaşır; dil, edebiyat, beğeni ve yaşam tarzlarıyla elit tabakaya hi­tap ederler. Medrese eğitimi alarak Arapça ve Farsçayı öğrenen bu sanatçıların yapıtla­rında bu dillerin etkisiyle beraber İran kül­türünün İslam inançlarıyla kaynaşan tarih ve mitologyasını işledikleri de görülür. Yukarıdaki parçada Divan edebiyatının hangi özelliğine değinilmemiştir?

A
İşlenen konuların ortak İslam kültürünü yansıttığına
B
Toplumsal konulara yer vermeyen soyut bir dünyası olduğuna
C
Sarayın korumacılığında gelişen bir edebiyat olduğuna
D
Yapıtlarında konuşma dilinden uzak, süslü ve sanatlı bir dil kullandıklarına
E
Çoğunluğun beğeni ve yaşam biçimini yansıtmadıklarına
Soru 6

Aşağıda kaside nazım biçimi için söylenen­lerden hangisi yanlıştır?

A
Uyak düzeni mesnevi ile aynıdır.
B
Aruz ölçüsünün değişik kalıpları ile yazılır.
C
En az 33, en fazla 99 beyitten oluşur.
D
İlk beyitine matla son beyitine makta adı verilir.
E
Tam bir kaside altı bölümden oluşur.
Soru 7

XVI. yüzyılda saray çevresinde bulunan Di­van şairleri, sanatlarındaki ustalık ve söyle­yişleri ile bu edebiyata altın çağını yaşattı­lar; ancak her beyitin kendi içinde bir bü­tünlük oluşturması, şiiri sakat bırakmıştır. Yukarıdaki parçaya göre Divan edebiyatının olumsuz özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eserlerde halkın sorunlarına yer verilmemesi
B
Bütün değil parça güzelliğini amaçlaması
C
Süslü ve sanatlı bir anlatıma başvurulması
D
Saray çevresindeki şairler tarafından yazılması
E
Sonradan gelen şairlerin özgün bir üsluba ulaşamaması
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Divan edebiyatı nesir türlerinden biri değildir?

A
Sefaretname
B
Seyahatname
C
Tarih
D
Musammat
E
Tezkire
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Divan nesrinin özelliklerinden değildir?

A
Divan edebiyatının ilk döneminde şehirleri tanıtan yazılar nesir tarzında kaleme alınmıştır.
B
Tarihlerde ve halk için yazılan eserlerde oldukça sade bir dil kullanılmıştır.
C
17. yüzyılda nesir alanında eser veren en önemli isimler Evliya Çelebi ve Katip Çelebi’dir.
D
Divan edebiyatında nesir, şiirin gölgesinde kalmıştır.
E
Süslü nesrin en önemli temsilcisi, Sinan Paşa’dır.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Divan şiirine özel bir başlık konulmayışının başlıca nedenidir?

A
Divan edebiyatının daha çok soyut ve hayallere dayalı bir edebiyat olması
B
Şiirlerde konu bütünlüğünün olmaması
C
Yaşamdan kopuk olması ve günlük hayata yer verilmemesi
D
Divan şiirinde anlamdan çok söyleyişe önem verilmesi
E
Söz sanatlarına fazlaca yer verilmesi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.