10. Sınıf Dil Anlatım Ve Edebiyat Halk Edebiyatı Testleri-1 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Dil Anlatım ve Edebiyat dersi Halk Edebiyatı konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Dil Anlatım Ve Edebiyat Halk Edebiyatı Testleri-1 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Dil Anlatım Ve Edebiyat Halk Edebiyatı Testleri-1 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kayseri’nin Develi ilçesinde doğan sanatçı, Abdülmecit zamanında İstanbul’a gelmiştir. Ancak devrin büyüklerini ve sarayı hicvettiği için soruşturma geçirmiş, memleketine geri dönmek zorunda kalmıştır. Aruzla da şiir yazdığı halde asıl başarısını hece ile yazdığı şiirlerde göstermiştir. Halk edebiyatında yergi ve mizah şiirlerinin en başarılı örneklerini veren sanatçı, ham sofuları ve kötü yönetcileri kıyasıya eleştirmiştir. Bu parçada aşağıdaki sanatçıların hangisinden söz edilmektedir

A
Dertli
B
Kayıkçı kul Mustafa
C
Dadakoğlu
D
Gevheri
E
Seyrani
Soru 2

I. Bektaşi şairlerin söyledikleri tasavvufi şiirlerdir.
II. İnsanın var oluşunu anlatan tasavvufi şiirlerdir.
III. Aşk, hasret, ayrılık, doğa sevgisi gibi lirik konulan işleyen şiirlerdir.
IV Coşkun ve yiğitçe söylenen, savaş ve dövüşleri anlatan kahramanlık duygularını canlandıran şiirlerdir.
Yukarıda açıklaması olmayan şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Devriye
B
Güzelleme
C
Koçaklama
D
Nefes
E
İlahi
Soru 3

Ok atılır kalasından Hak saklasın belasından Köroğlu’nun narasından Dağlar gümbür gümbürlenir Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Anonim Halk edebiyatı ürünüdür.
B
Nazım türü koçaklamadır
C
Kafiye örgüsü düz kafiyedir.
D
Bir şiirin son dörtlüğüdür.
E
8’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
Soru 4

Şiirleri kuvvetli bir din ve tasavvuf kültürüyle yüklüdür. Hem aruzu hem heceyi kullanmıştır. Eserlerinde hiciv ve mizah öğelerini kullanarak ham sofularla alay etmiştir. En önemli eserleri, “Divan” ve “Budalaname” dir. Bu parçada aşağıdaki sanatçıların hangisinden söz edilmektedir?

A
Kaygusuz Abdal
B
Pir Sultan Abdal
C
Aşık Ömer
D
Niyazi Mısri
E
Gevheri
Soru 5

Aşık oldum cemaline gülüne Al kınalar yakmış sedef eline Bir gül bağlıdır her bir teline Henüz çağı on üç on dört yaşlımın Bu dörtlüğün nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Koçaklama
B
Semai
C
Taşlama
D
Güzelleme
E
Varsağı
Soru 6

Öküzün damını alçacık yapın Yaş koman altından kuruluk sepin Koşumdan koşuma gözlerin öpün İreçberler hoşça görün öküzü Bu dörtülüğün nazım türü aşağıdakilerden hangisdir?

A
koçaklama
B
mani
C
güzelleme
D
ağıt
E
taşlama
Soru 7

Gevheri geçti serinden Cefa gördü dilberinden Bu güzellik defterinden Sen de bir gün silinirsin Bu dörtlüğün nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Semai
B
İlahi
C
Mani
D
Koşma
E
Türkü
Soru 8

12. Toros dağlarında dolaşan göçebe Türkmen aşiretlerinin Avşar boyundandır. Üzerinde Divan şiirinin etkisi pek görülmez. Şiirlerinde kudretli bir sanat ifadesi gorulur. Dönemin padişahına kafa tutan koçaklamalarıyla ünlüdür. Şair, kavga olmadığı zamanlar bir tabiat ve aşk şairidir. Fakat asıl özelliği cenkler için yazdığı türkülerinde gorulur. İlgilendiği olaylar dolayısıyla hem bir devrin tarihini hem de bir toplumun duyuş ve düşüncelerini yansıtmıştır. Yukarıda sözü edilen halk şairi aşağıdakilerden hangisidir?Dadaloğlu

A
Dadaloğlu
B
Kayıkçı Kul Mustafa
C
Karacaoğlan
D
Kaygusuz Abdal
E
Köroğlu
Soru 9

Gel benim alışığım Bal ile karışığım El yanında küsülü Gizlide barışığım Bu dörtlüğün nazım şekli için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Anonim Halk edebiyatı ürünlerindendir.
B
7’li hece ölçüsüyle yazılır.
C
İlk iki dize hazırlık dizesidir.
D
Tek dörtlükten oluşur.
E
Genellikle zengin kafiye kullanılır.
Soru 10

Sarardı gül benzim soldu diyerek Hasret kıyamete kaldı diyerek Hani Ruhsati de n’oldu diyerek Arayıp da buluşunu sevdiğim Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Nazım türü güzellemedir
B
Nazım şekli semaidir.
C
Yarım kafiye ve redif kullanılmıştır
D
Saz eşliğinde söylenir.
E
Bir şiirin son dörtlüğüdür.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.