10. Sınıf Dil Anlatım Ve Edebiyat Halk Edebiyatı Testleri-2 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Dil Anlatım ve Edebiyat dersi Halk Edebiyatı konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Dil Anlatım Ve Edebiyat Halk Edebiyatı Testleri-2 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Dil Anlatım Ve Edebiyat Halk Edebiyatı Testleri-2 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki dizelerden hangisi bir semaiden alınmış olabilir?

A
Derelerden boz kurtlara ün olur
B
Açılmadan kopup düştü goncası
C
Veren alır tatlı canı
D
Yürü bre Dadaloğlu yürü git
E
Bozulmuş bağlara döndün mü gönül
Soru 2

Halk edebiyatı ürünlerinin bir bölümü Türk folklor ürünleri arasına girer. Aşağıdakilerden hangisi folklor al anma girmeyen Halk edebiyatı ürünlerinden biridir?

A
Maniler
B
Dede Korkut Hikâyeleri
C
Bilmeceler
D
Yunus Emre Divanı
E
Türküler
Soru 3

Bre ağalar, bre beğler Ölmeden bir dem sürelim Gözümüze kara toprak Dolmadan bir dem sürelim Yukarıdaki dizeler Halk edebiyatının hangi nazım şekliyle yazılmış olabilir?

A
koşma
B
ağıt
C
mani
D
varsağı
E
semai
Soru 4

XVII. yüzyıl halk aşıklarının Divan şiirine özendikleri bir çağdır. Her ne kadar şekiller Halk edebiyatına ait olsa da şiirler içerisinde yabancı sözcüklere rastlamak mümkündür. Bu dönemin Divan edebiyatından etkilenmiş şairlerinden biri de Aşık Ömer’dir. Bu bilgiler ışığında aşağıdaki İkililerden hangisinin Aşık Ömer’e ait olduğu söylenebilir?

A
Yüce dağ başında bir top kar idim Rüzgar değdi yağmur yağdı eridim
B
Şu yalan dünyaya geldim geleli Severim kır atı bir de güzeli
C
Cihanda bulmadım bir yâr Ruz u şeb eylerim efkar
D
Benim adım dertli dolap Suyum akar yalap yalap
E
Hakkımızda devlet etmiş fermanı Ferman padişahın dağlar bizimdir
Soru 5

Hecenin 8’li kalıbıyla söylenen, koşma gibi 3-6 dörtlükten oluşan, ana temalarım sevgi ve güzellik oluşturan, konu yönünden güzelleme ve gazele benzeyen Aşık edebiyatı nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Koçaklama
B
Türkü
C
ilahi
D
Varsağı
E
Semai
Soru 6

I. Aşk, yalnızlık ve tasavvuf konuları işlenmiştir.
II. Şiirde ölçü olarak hece sayısı eşitliği kabul edilmiştir.
III. Bütün güzelliği değil beyit güzelliği esas alınmıştır.
IV. Konu olarak toplumsal ve gerçekçi konular işlenmiştir.
V Şairler, sanatlı söyleyişe önem vermişlerdir.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisi Halk edebiyatı ve Divan edebiyatının ortak özelliği kabul edilebilir?

A
I
B
III
C
II
D
IV
E
V
Soru 7

Söyleyeni belli olmayan, halkın ortak malı olan atasözlerine sözlü edebiyatımızda..., Divan edebiyatımızda... denirdi. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
koşuk, sagu
B
sav, darb-ı mesel
C
sav, sagu
D
gazel, güzelleme
E
darb-ı mesel, sav
Soru 8

Aşık edebiyatının çok kullanılan ve birbirine benzeyen iki nazım şekli vardır. ... çoğunlukla on birli hece ölçüsüyle yazılan ve konularına göre güzelleme, koçaklama gibi isimler alan şiirlerdir. ... ise çoğunlukla sekizli hece ölçüsüyle yazılan ve özel bir ezgi ile okunan şiirlerdir. Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi etirilmelidir?  

A
Koşma - Semai
B
Koşma - Türkü
C
Mani - Semai
D
Semai - Varsağı
E
Koşma - İlahi
Soru 9

I. Nazım birimi olarak dörtlük kullanılmıştır.
II. Şiirlerin hemen tamamı, hece ölçüsü ile yazılmıştır.
III. Aşık, Anonim ve Tekke edebiyatı olmak üzere üç kısımda gelişmiştir.
IV. Gazel, kaside ve mesnevi bu edebiyatın en çok kullanılan nazım şekilleridir.
V. Dili oldukça sadedir.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisi Halk edebiyatının özelliklerinden biri değildir?

A
III
B
V
C
IV
D
II
E
I
Soru 10

Hem divan hem de aşık tarzı şiirleriyle tanınmıştır. Çok iyi bir medrese eğitimi görmüştür. Öğrenimini Erzurum ve Trabzon medreselerinde yapar. 1816-17 yıllarında İstanbul’a gelerek Mustafa Reşit Paşa ile yakınlık kurar ve Divan-ı Hümayun kalemine girer. Şiirlerini topladığı bir Divan’ı ve başından geçen olayları anlatan “Sergüzeşt-name” adlı bir mesnevisi vardır. Aynı zamanda usta bir hicivci olan ozan, bu tür eserlerinde yer yer kaba küfürlere de başvurur. Yukarıda sözü edilen halk şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Seyrani
B
Bayburtlu Zihni
C
Erzurumlu Emrah
D
Dertli
E
Kul Mehmet
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.