10. Sınıf Dil Anlatım Ve Edebiyat Halk Edebiyatı Testleri-3 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Dil Anlatım ve Edebiyat dersi Halk Edebiyatı konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Dil Anlatım Ve Edebiyat Halk Edebiyatı Testleri-3 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Dil Anlatım Ve Edebiyat Halk Edebiyatı Testleri-3 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Halk edebiyatında ... nazım biçimiyle yazı­lan aşk ve ayrılık şiirlerine ... denir. ... bu şi­irin en güzel örneklerini vermiştir. Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilme­lidir?

A
Koşma - taşlama - Köroğlu
B
Koşma - güzelleme - Karacaoğlan
C
Semai - epik - Seyrani
D
Gazel - münacat - Yunus Emre
E
Gazel - lirik - Nedim
Soru 2

“Deyişler, Sazımdan Sesler, Dostlar Beni Ha­tırlasın” adlı kitaplarda şiirlerini toplayan Halk edebiyatı sanatçısı kimdir?

A
Aşık Veysel
B
Bayburtlu Zihni
C
Aşık Ömer
D
Erzurumlu Emrah
E
Ercişli Emrah
Soru 3

I.Karacaoğlan
II.Yunus Emre
III.Şeyh Galib
IV.Köroğlu
V.Pir Sultan Abdal
Yukarıda numaralanmış şairlerden hangisi Tekke veya Aşık edebiyatı şairlerinden değildir?

A
V
B
II
C
IV
D
III
E
I
Soru 4

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Tekke ve Tasavvuf edebiyatı şairlerinin gayesi sanat yapmak değil düşüncelerini yaymaktır.
B
Halk edebiyatı şairleri, şiirlerini yalnızca hece ölçüsüyle yazmıştır.
C
Aşık edebiyatının en yaygın nazım şekli koşmadır.
D
Ortaoyunu, karagöz, türkü, destan Ano¬nim Halk edebiyatının ürünlerindendir.
E
Halk edebiyatı, İslamiyet öncesi Türk edebiyatının devamı niteliğindedir.
Soru 5

Türkmenlerin Avşar boyundan olan Dada­loğlu, göçebe aşiretlerin yerleşik düzene geçirilmesine karşı çıkmış, bu uğurda mü­cadele etmiştir. Büyük bir halk şairidir. Ko­çaklamalarında..., güzellemelerinde... üslu­bu vardır. Şiirlerinde kudretli bir sanat ifa­desi görülür. Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Karacaoğlan - Köroğlu
B
Dertli - Seyrani
C
Köroğlu - Karacaoğlan
D
Karacaoğlan - Dertli
E
Köroğlu - Erzurumlu Emrah
Soru 6

Hey oynayan yavrular Ağaçta kuş yavrular Ellerin derdi biter Benim derdim yavrular Aşağıdakilerden hangisi bu dörtlüğün Halk edebiyatı ürünü oluşunun kanıtı sayılmaz?

A
Sosyal içerikli olması
B
Yedili hece ölçüsüyle söylenmiş olması
C
Dilinin açık ve sade olması
D
Dize sonlarında redif kullanılması
E
İlk iki dizesinin “doldurma söz” olması
Soru 7

Kaygusuz Abdal XIV yy. ... edebiyatı şairle­rindendir. Eserlerinde ... aşkını ön plana çı­karır. Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilme­lidir?

A
Tekke – doğa
B
Aşık - beşeri
C
Tekke - Allah
D
Divan - beşeri
E
Divan - Allah
Soru 8
Saz şiirimizin son büyük ustası olarak ka­bul edilmektedir. Gözü kör, ama kalp gözü açık olarak tanınmaktadır. Yurdun değişik köşelerini dolaşan şair; aşk, tabiat, kardeş­lik ve yurt sevgisini ustaca dile getirmiş, kendine özgü bir üslûp oluşturmuştur. Sade bir Türkçe ile yazdığı şiirlerinin temelini ta­savvuf ve hoşgörü oluşturmaktadır.

Bu parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yunus Emre
B
Köroğlu
C
Aşık Veysel
D
Karacaoğlan
E
Seyrani
Soru 9

.....nda genelde söz oyunlarından uzak yalın bir anlatım vardır. Bütün şairlerin kullandı­ğı birtakım kalıplaşmış ifadeler vardır. Ör­neğin, sevgilinin boyu selvi, dişi inci gibidir. Sevgililer suna, yeşil başlı ördek gibi kuşla­ra benzetilir. Turna, haber ileten bir kuştur. Nazım birimi genelde dörtlüktür. Şiir,musi­kiden ayrılmamıştır.
Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangi­si getirilmelidir?

A
Tanzimat edebiyatı
B
Aşık edebiyatı
C
Tekke edebiyatı
D
Divan edebiyatı
E
İslamiyet öncesi Türk edebiyatı
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
9 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.