10. Sınıf Dil Anlatım Ve Edebiyat Halk Edebiyatı Testleri-3 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Dil Anlatım ve Edebiyat dersi Halk Edebiyatı konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Dil Anlatım Ve Edebiyat Halk Edebiyatı Testleri-3 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Dil Anlatım Ve Edebiyat Halk Edebiyatı Testleri-3 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Saz şiirimizin son büyük ustası olarak ka­bul edilmektedir. Gözü kör, ama kalp gözü açık olarak tanınmaktadır. Yurdun değişik köşelerini dolaşan şair; aşk, tabiat, kardeş­lik ve yurt sevgisini ustaca dile getirmiş, kendine özgü bir üslûp oluşturmuştur. Sade bir Türkçe ile yazdığı şiirlerinin temelini ta­savvuf ve hoşgörü oluşturmaktadır.

Bu parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Seyrani
B
Aşık Veysel
C
Köroğlu
D
Yunus Emre
E
Karacaoğlan
Soru 2

Halk edebiyatında ... nazım biçimiyle yazı­lan aşk ve ayrılık şiirlerine ... denir. ... bu şi­irin en güzel örneklerini vermiştir. Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilme­lidir?

A
Koşma - güzelleme - Karacaoğlan
B
Gazel - lirik - Nedim
C
Semai - epik - Seyrani
D
Gazel - münacat - Yunus Emre
E
Koşma - taşlama - Köroğlu
Soru 3

Türkmenlerin Avşar boyundan olan Dada­loğlu, göçebe aşiretlerin yerleşik düzene geçirilmesine karşı çıkmış, bu uğurda mü­cadele etmiştir. Büyük bir halk şairidir. Ko­çaklamalarında..., güzellemelerinde... üslu­bu vardır. Şiirlerinde kudretli bir sanat ifa­desi görülür. Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Karacaoğlan - Köroğlu
B
Köroğlu - Karacaoğlan
C
Dertli - Seyrani
D
Karacaoğlan - Dertli
E
Köroğlu - Erzurumlu Emrah
Soru 4

Kaygusuz Abdal XIV yy. ... edebiyatı şairle­rindendir. Eserlerinde ... aşkını ön plana çı­karır. Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilme­lidir?

A
Tekke – doğa
B
Tekke - Allah
C
Divan - Allah
D
Aşık - beşeri
E
Divan - beşeri
Soru 5

.....nda genelde söz oyunlarından uzak yalın bir anlatım vardır. Bütün şairlerin kullandı­ğı birtakım kalıplaşmış ifadeler vardır. Ör­neğin, sevgilinin boyu selvi, dişi inci gibidir. Sevgililer suna, yeşil başlı ördek gibi kuşla­ra benzetilir. Turna, haber ileten bir kuştur. Nazım birimi genelde dörtlüktür. Şiir,musi­kiden ayrılmamıştır.
Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangi­si getirilmelidir?

A
Divan edebiyatı
B
Aşık edebiyatı
C
Tanzimat edebiyatı
D
Tekke edebiyatı
E
İslamiyet öncesi Türk edebiyatı
Soru 6

I.Karacaoğlan
II.Yunus Emre
III.Şeyh Galib
IV.Köroğlu
V.Pir Sultan Abdal
Yukarıda numaralanmış şairlerden hangisi Tekke veya Aşık edebiyatı şairlerinden değildir?

A
II
B
I
C
III
D
V
E
IV
Soru 7

“Deyişler, Sazımdan Sesler, Dostlar Beni Ha­tırlasın” adlı kitaplarda şiirlerini toplayan Halk edebiyatı sanatçısı kimdir?

A
Bayburtlu Zihni
B
Aşık Veysel
C
Erzurumlu Emrah
D
Aşık Ömer
E
Ercişli Emrah
Soru 8

Hey oynayan yavrular Ağaçta kuş yavrular Ellerin derdi biter Benim derdim yavrular Aşağıdakilerden hangisi bu dörtlüğün Halk edebiyatı ürünü oluşunun kanıtı sayılmaz?

A
Dize sonlarında redif kullanılması
B
Yedili hece ölçüsüyle söylenmiş olması
C
Dilinin açık ve sade olması
D
Sosyal içerikli olması
E
İlk iki dizesinin “doldurma söz” olması
Soru 9

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Aşık edebiyatının en yaygın nazım şekli koşmadır.
B
Ortaoyunu, karagöz, türkü, destan Ano¬nim Halk edebiyatının ürünlerindendir.
C
Halk edebiyatı şairleri, şiirlerini yalnızca hece ölçüsüyle yazmıştır.
D
Tekke ve Tasavvuf edebiyatı şairlerinin gayesi sanat yapmak değil düşüncelerini yaymaktır.
E
Halk edebiyatı, İslamiyet öncesi Türk edebiyatının devamı niteliğindedir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
9 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.