10. Sınıf Dil Anlatım ve Edebiyat Tarihi Gelişimi İçinde Türk Edebiyatı Testleri-1 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Dil Anlatım ve Edebiyat dersi Tarihi Gelişimi İçinde Türk Edebiyatı konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Dil Anlatım ve Edebiyat Tarihi Gelişimi İçinde Türk Edebiyatı Testleri-1 (Test Çöz - Onlin

Tebrikler - 10. Sınıf Dil Anlatım ve Edebiyat Tarihi Gelişimi İçinde Türk Edebiyatı Testleri-1 (Test Çöz - Onlin adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

(I) İslamiyet öncesi Türk edebiyatı, yazılı ve sözlü olmak üzere ikiye ayrılır.
(II) Sözlü edebiyat ürünleri yalın bir Türkçeyle oluşturulmuştur.
(III) Bunlardan koşuk; sığır ve şölen törenlerinde kopuz eşliğinde söylenen şiirlerdir.
(IV) Koşukların Halk edebiyatındaki devamı koşmalardır.
(V) Koşmalar gibi koşukların da son dörtlüklerinde şairin ismine yer verilir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A
III
B
V
C
IV
D
I
E
II
Soru 2

(I) Destanlar halkın ortak malıdır, söyleyeni belli değildir.
(II) Olaylar bir kahramanın çevresinde gelişir.
(III) Toplumsal yaşamı dile getiren bölümler düz yazıyla söylenir.
(TV) Destanlar tarihle ilgilidir, fakat tarih değildir; destanlarda olağanüstü olaylar görülür.
(V) Olaylar, belli bir coğrafyada geçer.
Yukarıda numaralı cümlelerden hangisi milli destanların özelliklerinden biri değildir?

A
IV
B
I
C
III
D
V
E
II
Soru 3

Aşağıda verilen millet - destan eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A
Yunan - ilyada
B
Hint - Kalevala
C
Alman - Nibelungen
D
Japon - Şinto
E
Rus - Igor
Soru 4

Aşağıda İslamiyet öncesi Türk edebiyatı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Şiirler hece vezniyle dörtlükler halinde söylenirken zaman zaman aruz ölçüsü de kullanılmıştır.
B
Sözlü edebiyat ürünleri şaman, ozan, kam, baksı adı verilen din adamları tarafından kopuz eşliğinde söylenmiştir.
C
Bu dönem şiirlerinde çoğunlukla yarım kafiye kullanılmıştır.
D
Sav, sagu, koşuk ve destanlar sözlü edebiyat dönemi ürünlerini oluşturur.
E
İslamiyet öncesi Türk edebiyatı, yabancı etkilerden uzak milli bir edebiyattır.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatının yazılı ilk belgeleri olarak kabul edilir?

A
Atabetü’l Hakayık
B
Orhun Abideleri
C
Kutadgu Bilig
D
Muhakemetü’l Lügateyn
E
Divan-ı Lügati't Türk
Soru 6

Hun Türklerine ait bir destandır. Büyük Hun imparatoru Mete Han’ın hayatı ve savaşları destana konu olmuştur. Araştırmacılar, destandaki ana kahramanın gerçekte Mete Han olduğunu belirtmişlerdir. Destan eski Türklere ait pek çok inanç ve geleneği yansıtmaktadır. Bu parçada tanıtılan destan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Alp Er Tunga Destanı
B
Oğuz Kağan Destanı
C
Şu Destanı
D
Cengiz Han DestanI
E
Ergenekon Destanı
Soru 7

I. Türk adının, Türk milletinin adının geçtiği ilk yazılı Türkçe metindir.
II. Taşlar üzerine yazılmış toplam üç kitabeden oluşur.
III. Türk devlet adamlarının milletle hesaplaşması niteliğindedir.
IV. Kitabelerde kullanılan Türkçe her türlü duygu ve düşünceyi anlatabilecek arı bir Türkçe’dir.
V. Kitabeler ilk defa XIX. yüzyıl sonunda Rus bilgin Radloff tarafından okunmuştur.
Yukarıda Göktürk Kitabeleri ile ilgili verilen numaralanmış bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
II
B
V
C
III
D
IV
E
I
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Uygurlara ait bir destandır?

A
Ergenekon
B
Manas
C
Göç
D
Şahname
E
Bozkurt
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Orhun Abideleri’nin özelliklerinden biri değildir?

 
A
Türk tarihini, toplumun yaşam biçimini, dünyaya bakış tarzını ortaya koyar.
B
Uygur alfabesiyle yazılmıştır.
C
Tarih, coğrafya ve edebiyata kaynak olacak niteliktedir.
D
Türklerin ilk yazılı eseridir.
E
Söylev türünde yazılmıştır.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk edebiyatının özelliklerinden biri değildir?

A
Şiirler kopuz eşliğinde söylenir
B
Şiirin kaynağını dini törenler oluşturur
C
Yazılı ve sözlü iki bölümden oluşur.
D
Daha çok tam ve cinaslı kafiye kullanılır.
E
Yabancı etkilerden uzaktır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.