10. Sınıf Dil Anlatım Ve Edebiyat Tarihi Gelişimi İçinde Türk Edebiyatı Testleri-2 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Dil Anlatım ve Edebiyat dersi Tarihi Gelişimi İçinde Türk Edebiyatı konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Dil Anlatım Ve Edebiyat Tarihi Gelişimi İçinde Türk Edebiyatı Testleri-2 (Test Çöz - Onlin

Tebrikler - 10. Sınıf Dil Anlatım Ve Edebiyat Tarihi Gelişimi İçinde Türk Edebiyatı Testleri-2 (Test Çöz - Onlin adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A
Yuğlar, İslamiyet öncesindeki yas törenleridir.
B
Koşuklar, kopuz eşliğinde söylenen lirik şiirlerdir.
C
Göktürk Kitabeleri, tamamen din dışı metinlerdir.
D
Türeyiş, Uygurların erkek bir kurttan türediklerini anlatan destandır.
E
Savlar, öğüt verici özlü sözlerdir.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi doğal destanların özelliklerinden biri değildir?

A
Ait olduğu dilin özelliklerini bütünüyle taşır, başka dillerden etkilenme görülmez.
B
Konu olarak devletlerin oluşumu, savaş ve göç gibi temalar işlenmiştir.
C
Doğaüstü kişiler, tanrılar, yarı tanrılar bu destanlarda kahramanları oluşturur.
D
Kulaktan kulağa aktarılmış, yazıya oluştuğu dönemden çok sonra geçirilmiştir.
E
Tarihin belli bir devrinde belli bir kişi tarafından oluşturulmuştur.
Soru 3

I.Dörtlüklerle söylenen nazım şeklidir.
II.Yiğitlik, aşk, tabiat gibi konular işlenir.
III.Hece vezni kullanılır.
IV.Uyak düzeni aaab, cccb dddb şeklindedir.
V.Halk edebiyatındaki karşılığı “türkü” dür.
Yukarıda “koşuk’la ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
II
B
IV
C
III
D
I
E
V
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk edebiyatının özelliklerinden biri değildir?

A
Anonim bir edebiyattır, eserler halkın ortak malıdır.
B
Yabancı sözcüklere bu dönem eserlerinde sıkça yer verilir.
C
Şiirler, çoğunlukla kopuz denilen bir alet ile çalınıp söylenir.
D
Bu dönem eserleri yabancı etkilerden uzaktır.
E
Sagu, sav, destan ve koşuk bu dönemin ürünleridir.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk edebiyatının özelliklerinden değildir?

A
Genellikle aşk, tabiat ve ölüm konuları işlenmiştir.
B
Tasavvuf konusunda halk şiirinin ilk örnekleri verilmiştir.
C
Dil, o güne göre yalın, nazım birimi genelde dörtlüktür.
D
Ürünler, avcı ve göçebe toplumun dinsel törenlerinden doğmuştur.
E
Anlatım söze dayalı ve anonimdir.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisinde doğal destan­lar bir arada verilmiştir?

A
Bozkurt, Kaybolmuş Cennet, Göç
B
Üç Şehitler, Odysseia, Kalevala
C
Ramayana, Çılgın Orlando, İgor
D
Göç, Kurtarılmış Kudüs, Oğuz Kağan
E
İlyada, Oğuz Kağan, Bozkurt
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisinde doğal destanlar bir arada verilmiştir?

A
Şehname, Nibelungen, Genç Osman
B
Bozkurt, Üç Şehitler, Şehname
C
Ergenekon, Ramayana, İlyada
D
Şu, Gılgamış, Kaybolmuş Cennet
E
Kalevala, İgor, Kurtarılmış Kudüs
Soru 8

I. Genel sürek avlarına “sığır” denirdi.
II.Yas, ölüm törenlerine “yuğ” denirdi.
III.Bu törenler, şaman ve ozan gibi adlar alan kişiler tarafından yönetilirdi.
IV.“Yuğ” törenlerinde devlet büyüklerinin ölümü üzerine duyulan acıyı dile getiren şiirlere “ağıt” denirdi.
V.Şiirler kopuz eşliğinde söylenirdi.
Yukarıda İslamiyet öncesi Türk edebiyatı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
III
B
II
C
IV
D
I
E
V
Soru 9

(I)Bütün dünya edebiyatlarının başlangıç eserleri olan destanlar, yaradılış hikâyeleri olmaları yanında milletlerin hayatında bü­yük yankılar uyandırmış bir kahramanın veya tarihi olayın millet hayalinde ortak sembol ve ifadelerle zenginleştirilmiş uzun manzum hikâyelerdir.
(II) Türk destanları kâinatın, insanın, kadının ve erkeğin yara­dılışı; Türk milletinin doğuşu, çeşitli Türk devletlerinin kuruluş gelişme, çöküşleri, za­fer ve yenilgileri gibi konularla beraber pek çok sebep ve açıklayıcı efsaneyi de içinde barındırır.
(III) Destanlar manzum hikâye­lerdir, olağanüstü olaylar vardır.
(IV) Des­tanlar, sözlü edebiyat ürünleridir.
(V) Des­tanlarda anlatılan olayların geçtiği yer ve zaman belirlidir, kahramanlar da halktan kişilerdir.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi­sinde “destan” türü ile ilgili bir bilgi yanlış­lığı söz konusudur?

A
V
B
I
C
III
D
II
E
IV
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk edebiyatı ürünlerinden olan destanla­rın özelliklerinden değildir?

A
Söyleyeni belli olmayan anonim ürünlerdir.
B
Şiir şeklinde söylenmişlerdir.
C
Milletin siyasi ve sosyal hayatına yön veren olayları işler.
D
Olaylar, sıradan kişilerin etrafında geçer.
E
Kahramanlar, olağanüstü özelliklere sahiptir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.