10. Sınıf Dil Anlatım Ve Edebiyat Tarihi Gelişimi İçinde Türk Edebiyatı Testleri-3 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Dil Anlatım ve Edebiyat dersi Tarihi Gelişimi İçinde Türk Edebiyatı konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Dil Anlatım Ve Edebiyat Tarihi Gelişimi İçinde Türk Edebiyatı Testleri-3 (Test Çöz - Onlin

Tebrikler - 10. Sınıf Dil Anlatım Ve Edebiyat Tarihi Gelişimi İçinde Türk Edebiyatı Testleri-3 (Test Çöz - Onlin adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki Türk destanları ait oldukları mil­lete göre eşleştirilirse hangisi dışta kalır?

A
Bozkurt Destanı
B
Ergenekon Destanı
C
Alp Er Tunga Destanı
D
Türeyiş Destanı
E
Göç Destanı
Soru 2

Dünyanın en uzun destanı kabul edilen ve İslamiyet etkisinde oluşan Kırgızların en ünlü destanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cengiz Han
B
Ergenekon
C
Oğuz Kaan
D
Alp er tunga
E
Manas
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi sözlü edebiyat ürünlerinden değildir?

A
Sav
B
Destan
C
Koşuk
D
Sagu
E
Türkü
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisine İslamiyet’ten önceki Türk edebiyatında rastlanmaz?

A
Hece ölçüsü
B
Koşmalar
C
Yarım kafiye
D
Sade bir dil
E
Sözlü eserler
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi destanlarının özelliklerinden biri değildir?

A
Tabiat ve hayvan figürlerinin kullanılması
B
Kahramanların insanüstü güçlere sahip olması
C
Büyük olaylar ve kişiler etrafında oluşması
D
Kahramanların,kendileri için mücadele etmesi
E
Olayların hayal öğeleriyle işlenmesi
Soru 6

Bir Türk hükümdarının İranlılarla yaptığı savaşları (İran-Turan Savaşları) anlatan destan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bozkurt Destanı
B
Alp Er Tunga Destanı
C
Ergenekon Destanı
D
Oğuz Kağan Destanı
E
Şu Destanı
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk edebiyatına ait bir kavram değildir?

A
Sav
B
Koşuk
C
Münşeat
D
Yuğ
E
Kopuz
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk edebiyatı içerisinde yer alan destanla­rın özelliklerinden biri değildir?

A
Heyecan ve duygusallık ağır basar.
B
İlk söyleyenleri unutulmamıştır.
C
Başlangıçta sözlü ve manzumdur.
D
Olaylar ve kişiler olağanüstü özelliklere sahiptir.
E
Toplumun ortak malıdır.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi koşuk ve sagunun ortak özelliklerinden biri değildir?

A
Anonimdirler.
B
Hece ölçüsüyle yazılmışlardır.
C
Aynı dönemin eserleridir.
D
Tabiat ve aşk gibi konuları işlemişlerdir.
E
Nazım birimleri dörtlüktür.
Soru 10

............., İslamiyet öncesi Türk edebiyatına ait özlü sözlerdir. Bugünkü atasözlerinin ilk biçimi niteliğindedir. Ahenkli yapısı ve dize­yi andırması bakımından bu dönemin edebi ürünlerinden sayılmaktadır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Mani
B
Sav
C
Koşuk
D
Destan
E
Sagu
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.