10. Sınıf İslamiyet Öncesi Edebiyat ve Destanlar Testleri(Test Çöz – Online)

10. Sınıf İslamiyet Öncesi Edebiyat ve Destanlar  konulu online test olarak sizlere 10 tane soru hazırladık. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak sizlere şimdiden başarılar dileriz.

10. Sınıf Edebiyat İslamiyet Öncesi Edebiyat ve Destanlar Testleri

Tebrikler - 10. Sınıf Edebiyat İslamiyet Öncesi Edebiyat ve Destanlar Testleri adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İslamiyet öncesi Türk edebiyatında aşk, doğa ve yiğitlik konularını işleyen şiirlere ne ad verilirdi?

A
Türkü
B
Sagu
C
Koşma
D
Koşuk
E
Mani
Soru 2

Türklerin İslamiyet'ten önce meydana getirdikleri kültüre ne ad verilir?

A
Göçebe kültürü
B
Köy ve kırsal alan kültürü
C
Yerleşik kültür
D
Atlı Nomad kültürü
E
Bozkır kültürü
Soru 3

Aşağıdaki tarihi kişilerden hangisi ile destan kahramanı Oğuz Kağan arasında benzerlik bulunmaktadır?

A
Kül Tigin
B
Atilla
C
Mete
D
Bilge Kağan
E
İlteriş Kaan
Soru 4

I.     Uygur alfabesi ile yazılmıştır.

II.   Tonyukuk , Bilge Kağan, Kül Tigin adına dikilen üç tane yazıttır.

III. Türklerin İslamlığı kabul ediş serüvenini anlatır.

IV.  Türk edebiyatının ilk yazılı örneğidir.

V.    Orhun ırmağı civarında dikildiklerinden dolayı Orhun Kitabeleri olarak anılır.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde Göktürk Yazıtları'nın özellikleri doğru olarak verilmiştir?

A
II - III - V
B
II - III - IV
C
I - II - IV
D
I - II - III
E
I - II - V
Soru 5

Kırgız Türklerinin en tanınmış destanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Manas Destan’ı
B
Köroğlu Destan’ı
C
Şu Destan’ı
D
Türeyiş Destan’ı
E
Ergenekon Destan’ı
Soru 6

İslamiyet öncesi Türk edebiyatında ölen kişilerin arkasından söylenen şiirlere ne ad verilir?

A
Ninni
B
Sagu
C
Mani
D
Koşma
E
Türkü
Soru 7

I.     Alp Er Tunga - Şu - Oğuz Kağan, Göç

II.   Oğuz Kağan - Timur - Şu - Göç

III. Türeyiş - Mani - Göç - Şu

IV.  Ergenekon - Türeyiş - Göç - Manas

V.    Bozkurt - Ergenekon - Manas - Köroğlu

Yukarıdakilerden hangisi tümüyle İslamiyet öncesi Türk destanlarındandır?

A
V
B
I
C
II
D
III
E
IV
Soru 8

Aşağıdaki destanlardan hangisi yapay bir destandır?

A
Göç Destanı
B
Üç Şehitler Destanı
C
Oğuz Kağan Destanı
D
Şu Destanı
E
Ergenekon Destanı
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı döneminde ortaya çıkan türlerden biri  değildir?

A
Sav
B
Koşuk
C
Sagu
D
İlahi
E
Destan
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi yapma destanın özelliklerinden biridir?

A
Bu destanların ilk söyleyenleri belli değildir.
B
Bir şairin destan havasında kaleme aldığı epik şiirlerden oluşur.
C
Bu destanlarda olağanüstü olaylara yer verilmez.
D
Doğup yayılma, derlenip yazıya geçirilme gibi evrelerden sonra günümüze ulaşır.
E
Bu destanların şairi belli değildir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.