10. Sınıf Tarih Avrupa Tarihi (Yeni Çağ’da Avrupa) Testleri (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Tarih dersi Avrupa Tarihi (Yeni Çağ’da Avrupa) 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Tarih Avrupa Tarihi (Yeni Çağ’da Avrupa) Testleri (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Tarih Avrupa Tarihi (Yeni Çağ’da Avrupa) Testleri (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Yeni Çağ Avrupa'sında ortaya çıkan, I.      mutlak monarşi yönetimlerinin güçlenmesi, II.    Rönesans hareketlerinin başlaması, III.  Coğrafi Keşiflerin yapılması gelişmelerden hangilerinin özgür düşünceyi geliştirerek skolastik düşünceyi kaldırdığı  savunulabilir?

A
Yalnız III
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
Yalnız II
E
I ve II
Soru 2

Yeni Çağ Avrupa'sında görülen, I.      Rönesans hareketleri, II.    Coğrafi Keşifler, III.  Reform hareketleri gelişmelerden hangileri ile Katolik Kilisesi'ndeki yanlış uygulamaların sona erdiği  savunulabilir?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
Yalnız I
D
I, II ve III
E
I ve II
Soru 3

Coğrafi Keşifler sonucunda; -    Avrupalı devletler keşfedilen yerleri sömürgeleştirdiler. -    Sömürgelerin yeraltı ve yerüstü zenginlikleri Avrupa’ya taşındı. Bu gelişmelerin Avrupa’nın; I.      yönetim anlayışında, II.    ekonomik yapısında, III.  inanç sisteminde özelliklerinden hangilerinde   daha fazla değişime neden olduğu söylenebilir?

A
Yalnız I
B
I ve III
C
Yalnız II
D
I ve II
E
II ve III
Soru 4

Yeni Çağ Avrupa'sında ortaya çıkan, I.      Skolastik düşüncenin etkisini kaybetmesi, II.    Rönesans hareketlerinin ortaya çıkması, III.  Aydınlanma döneminin başlaması gelişmeler aşağıdakilerden hangisinde verilen sıraya göre gerçekleşmiştir?

A
I, III, II
B
II, I, III
C
III, II, I
D
I, II, III
E
III, I, II
Soru 5

Yeni Çağ Avrupa'sında bazı buluşların kullanılması ile görülen, I.      barutun kullanılması    ->    siyasi yapıda, II.    kağıt ve matbanın kullanılması   -»   kültürel yapıda, III.  pusulanın kullanılması   -»  ekonomik yapıda değişimler yukarıda verilenlerden hangilerinde  doğru olarak gösterilmiştir?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
I, II ve III
D
Yalnız I
E
II ve III
Soru 6

Yeni Çağ Avrupa'sının siyasi, ekonomik, kültürel ve dini yapılarının değişmesinde aşağıdakilerden hangisinin doğrudan etkisi olduğu  savunulamaz?

A
Reform hareketlerinin ortaya çıkmasının
B
Barutun ateşli silahlarda kullanılmasının
C
Rönesans hareketlerinin başlamasının
D
Yüzyıl savaşlarının yapılmasının
E
Coğrafi Keşiflerin yapılmasının
Soru 7

Coğrafi Keşiflerle birlikte yeni ticaret yollarının bulunmasının, I.      İpek ve Baharat yollarını, II.    Hint Deniz ticaretini, III.  Akdeniz ticaretini verilenlerden hangilerini  olumsuz etkilediği savunulabilir?

A
II ve III
B
I ve III
C
Yalnız I
D
Yalnız I
E
I ve II
Soru 8

XV. ve XVI. yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nin İstanbul ve Mısır'ı alması, Akdeniz'de egemenliğini artırması sonucunda önemli ticaret yollarının kontrolü Osmanlı'ya geçmiştir. Bu durum Avrupa'da, I.      mutlak monarşilerin kurulmasına, II.    Coğrafi Keşifler’in başlamasına, III.  Rönesans ve Reform hareketlerinin ortaya çıkmasına gelişmelerinden hangilerine ortam hazırlamıştır?

A
II ve III
B
Yalnız III
C
Yalnız I
D
I ve II
E
Yalnız II
Soru 9

I.     Yüzyıl Savaşları II.    Coğrafi Keşifler III.  Rönesans hareketleri Yukarıda verilenlerden hangilerinin Avrupa'da üretilmeyen malların fiyatlarının düşmesinde etkili olduğu  savunulabilir?

A
II ve III
B
Yalnız I
C
Yalnız II
D
I ve II
E
Yalnız III
Soru 10

Batı Avrupa'nın bilgisizlik boşluğundan sıyrılıp çıkması İslam dünyasından aldığı destekle mümkün olmuştur. Yine Batı Avrupa XII. yüzyılda Arapça’dan yaptığı tercümelerle elde edilen bilgilerle gelişme göstermiştir. Bu durum, I.      Avrupa'da dünya görüşünün değiştiğinin, II.    İslam dünyasında bilim hayatının geliştiğinin III.  Avrupa'nın İslam dünyasından etkilendiğinin gelişmelerinden hangilerinin bir göstergesi olabilir?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
Yalnız I
D
Yalnız III
E
I, II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.