10. Sınıf Tarih Avrupa’daki Gelişmeler Testleri-1 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Tarih dersi Avrupa’daki Gelişmeler konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Tarih Avrupa’daki Gelişmeler Testleri-1 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Tarih Avrupa’daki Gelişmeler Testleri-1 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Fransa kralı XI. Lui, feodal sisteme aşağıdaki ge­lişmelerin hangisinin ardından son vermiştir?

A
Reformun
B
Yüzyıl Savaşlarının
C
Rönesansın
D
Fransız İhtilali’nin
E
Haçlı Seferlerinin
Soru 2

-İpek ve Baharat yollarının kesintiye uğraması -Türklerin ticaret yollarını ele geçirmesi -Ticaret yollarının değişmesi Bu gelişmelerin, aşağıdakilerden hangisinin ger­çekleşmesine daha çok etki ettiği söylenebilir?

A
Yeni mezheplerin ortaya çıkmasına
B
Bilim ve sanat adamlarının yetişmesine
C
Avrupa’nın, Atlas Okyanusu’ndaki limanlarının önem kazanmasına
D
Osmanlıların Duraklama Dönemi’ne girmesine
E
Mutlak krallıkların güçlenmesine
Soru 3

Avrupa’da merkezi krallıkların güçlenmesinin, I.kilisenin siyasi otoritesinin zayıflaması, II.siyasal ve sosyal yapının değişmesi, III.Haçlı Seferlerinin sona ermesi sonuçlarından hangilerine ortam hazırladığı savu­nulabilir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
Yalnız II
E
I, II ve III
Soru 4

Aşağıdaki ülkelerden hangisinin denizcileri ilk de­fa Afrika’nın güneyinden dolaşarak Hindistan’a ulaşmayı başarmıştır?

A
Venedik
B
Fransa
C
Portekiz
D
İngiltere
E
Almanya
Soru 5

Avrupa’daki gelişmelerden hangisi Coğrafi Keşif­lerin gerçekleştirilmesini ve Avrupalıların dünyaya yayılmasını kolaylaştıran etkenler arasında göste­rilemez?

A
Gemicilik bilgisinin artması
B
Skolastik düşüncenin güçlenmesi
C
Portekiz ve İspanya krallarının gemicileri desteklemesi
D
Pusulanın kullanılması
E
Efsanelere ve hurafelere inanmayan cesur gemicilerin yetişmesi
Soru 6

Coğrafi Keşiflerden sonra değerli madenlerin Avru­pa’ya taşınmasıyla birlikte, Orta Çağ’ın toprak sahibi ol­maya dayalı zenginlik anlayışı değişmiştir. Zenginleşen burjuvalar, soyluların üstünlüklerine son vermişlerdir. Bu durumun Avrupa’da, I.milli devletlerin kurulması, II.sosyal ve ekonomik hayatta değişmelerin başla­ması, III.Hristiyanlar arasında birlik kurma düşüncesinin güçlenmesi sonuçlarından hangilerine yol açması beklenebilir?

A
I ve III
B
Yalnız III
C
Yalnız II
D
I, II ve III
E
Yalnız I
Soru 7

Çifte Gül Savaşları aşağıdaki ülkelerin hangisinde yaşanmıştır?

A
Almanya
B
Fransa
C
Rusya
D
ABD
E
İngiltere
Soru 8

Avrupalı uluslar, Coğrafi Keşifler ile aşağıdakilerden hangisini amaçlamışlardır?

A
İnsan haklarını korumayı
B
Amerika kıtasını tanımayı
C
Çin ve Hindistan’a doğrudan ulaşmayı
D
Hristiyanlar için kutsal sayılan yerleri ele geçirmeyi
E
Avrupa’da mezhep birliğini sağlamayı
Soru 9

Orta Çağ’da Hindistan ve Çin’den Avrupa’ya gelen mallar çok el değiştirmekteyken, Coğrafi Keşiflerin ar­dından Çin ve Hindistan’dan alınan mallar Avrupalı ta­cirler tarafından Avrupa’ya aktarılmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Avrupa’da zenginlerin sayısının azaldığı
B
Asya ile Avrupa arasındaki ticaretin sona erdiği
C
Avrupalıların ham madde kaynaklarına doğrudan ulaştıkları
D
Ticaret yollarının güvenliğinin sağlandığı
E
Sanayileşme çalışmalarının başladığı
Soru 10

Yeni Çağ başlarında, -Türklerin, Mısır ve Kırım gibi ticaret yollarının geç­tiği önemli yerleri alması, -Baharat ve İpek yollarının savaşlardan dolayı za­man zaman kapanması veya kesintiye uğraması gelişmelerinin öncelikle aşağıdakilerden hangisi­ne neden olduğu savunulabilir?

A
Yeni ticaret yollarının keşfedilmesine
B
Amerika kıtasına yerleşilmesine
C
Burjuva sınıfının ekonomik olarak güçlenmesine
D
Hristiyanlığın geniş alanlara yayılmasına
E
Dünyanın dolaşılmasına
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.