10. Sınıf Tarih Dünya Gücü Osmanlı Devleti Testleri-1 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Tarih dersi Dünya Gücü Osmanlı Devleti konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Tarih Dünya Gücü Osmanlı Devleti Testleri-1 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Tarih Dünya Gücü Osmanlı Devleti Testleri-1 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İstanbul’un fethinden önce Osmanlı Devleti ve Bizans İmparatorluğu bazı hazırlıklar yapmışlardır. Aşağıdakilerden hangisi tarafların yaptıkları hazır­lıklar arasında gösterilemez?

A
Osmanlı Devleti’nin 400 parça donma hazırlaması
B
Haliç’in girişine zincir gerilmesi
C
Surların güçlendirilmesi
D
Ortodoksların, Osmanlı himayesi altına alı-nması
E
Aşırtma gülleler atacak havan topları yapılması
Soru 2

İstanbul’un fethinin, I.Bizanslı bazı bilginlerin Avrupa’ya gitmesi, II.Ege ve Karadeniz ticaretinin kontrol altına alınması, III.Anadolu ve Rumeli’nin toprak bütünlüğünün sağ­lanması sonuçlarından hangilerinin Osmanlı Devleti’ne doğ­rudan ekonomik yararlar sağladığı söylenebilir?

A
I ve II
B
Yalnız II
C
Yalnız I
D
Yalnız III
E
I ve III
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi, İstanbul’un fethedilme­sinin siyasî nedenleri arasında gösterilemez?

A
Devletin genişleme politikasını gerçekleştirme
B
Bizans’ın, Osmanlı Devleti’nin iç sorunlarına karışmasını önleme
C
Avrupa’daki fetihler sırasında Bizans tehdidinden kurtulma
D
Devletin toprak bütünlüğünü sağlama
E
Karadeniz ve Akdeniz yönündeki deniz ticaretinin kontrolünü ele geçirme
Soru 4

I.Cenevizlilerden Amasra’nın alınması II.Trabzon Rum İmparatorluğu’na son verilmesi III.Kırım’ın alınması IV.Candaroğullarından Kastamonu ve Sinop’un alın­ması Fatih Sultan Mehmet dönemindeki gelişmelerden hangilerinin Karadeniz’i Osmanlı denizi haline ge­tirme amacına yönelik olduğu söylenebilir?

A
I,II,III ve IV
B
III ve IV
C
Yalnız I
D
Yalnız II
E
II ve III
Soru 5

Fatih Sultan Mehmet İstanbul’un fethinden sonra, -Venediklilere ticari serbestlik tanımış, -Ortodoks Kilisesine geniş haklar vermiş, -Galata’daki kiliselerin haklarını korumuştur. Fatih Sultan Mehmet’in bu uygulamalarının aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu söylenebilir?

A
Haçlı birliğinin parçalanmasına
B
Balkan milletlerinin Osmanlı yönetimine katılmasına
C
İslam dininin Avrupa’da yayılmasına
D
Balkanlarda Osmanlı varlığını güçlendirmek istemesine
E
Venedik ve Cenevizlilerle savaşmak istememesine
Soru 6

Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul kuşatmasından kı­sa bir süre önce İstanbul patriğinin, "İstanbul’da kardinal külahı (katolik külahı) görmektense, Türk sa­rığı görmeyi tercih ederim.” öncelikle aşağıdakilerden hangisini gösterir?

A
Türklerden nefret edildiğini
B
Türklerin İstanbul’u ele geçireceğinin beklendiğini
C
Yıkılma korkusunun herkesi sardığını
D
Bizans din adamlarının Türklere karşı yakınlık duyduklarını
E
Hristiyanlar arasında mezhep anlaşmazlıklarının bulunduğunu
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı padişahlarının İstanbul’un fethine öncelik vermelerinin nedenleri arasında gösterilemez?

A
Bizans’ın, Osmanlı şehzadelerini taht kavgalarına kışkırtması
B
Bizans’ın, Avrupa’yı Osmanlılara karşı kışkırtması
C
Bizans İmparatorluğu’nun giderek güçlenmesi
D
Osmanlı Devleti’nin, Anadolu ve Rumeli toprakları arasında bağlantının sağlanmak istenmesi
E
Bölge ticaret yollarının ve kazançlarının ele geçirilmek istenmesi
Soru 8

İstanbul’un şehir nüfusu fetihten önce 40.000 iken, fe­tihten XVI. yüzyılın sonuna kadar geçen süre içinde yaklaşık 700.000’e ulaşmıştır. İstanbul’daki bu nüfus artışında, I.Osmanlıların din ve ırk farkı gözetmemesi, II.Osmanlı veraset anlayışında değişiklik yapılması, III.Türk ailelerin şehre yerleştirilmesi, IV.İstanbul’un bilim, sanat ve ticaret merkezi haline ge­tirilmesi gibi etkenlerden hangilerinin rol oynadığı söyle­nemez?

A
I ve III
B
III ve IV
C
Yalnız II
D
Yalnız I
E
Yalnız IV
Soru 9

Osmanlı Devleti’nin, Anadolu’daki Türk beylikleri ile Trabzon Rum ve Bizans İmparatorluklarının siyasî varlıklarına son vererek ulaşmak istediği ortak hedefler içerisinde aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A
İslâm dünyasındaki ayrılıklara son verme
B
Siyasî ve ekonomik gücünü artırma
C
Anadolu’da tek siyasî otorite olma
D
Sınırları genişletme
E
Anadolu’daki ticaret yollarını denetim altına alma
Soru 10

Bir tarih araştırmacısı İstanbul’un fethi için “Osmanlı Devleti’nde İstanbul’un alınmasında jeopolitik konu­mu etkili olmuştur.” yorumunu yapmaktadır. İstanbul’un, I.Ortodoks dünyasının merkezi konumunda bulun­ması, II.Avrupa’ya giden ticaret yollarının üzerinde bulun­ması, III.kalabalık bir nüfusa sahip olması, IV.kültürel zenginliği bulunması özelliklerinden hangileri bu görüşe kanıt olarak gösterebilir?

A
Yalnız III
B
I ve III
C
Yalnız I
D
II ve IV
E
Yalnız II
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.