10. Sınıf Tarih Dünya Gücü Osmanlı Devleti Testleri-4 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Tarih dersi Dünya Gücü Osmanlı Devleti  konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Tarih Dünya Gücü Osmanlı Devleti Testleri-4 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Tarih Dünya Gücü Osmanlı Devleti Testleri-4 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Seçilen devşirmelere eğitim verme II.Büyük davalara bakma III.Devlet adamı yetiştirme Yukarıdakilerden hangileri Enderun Mektebi’nin işlevlerinden değildir?

A
Yalnız II
B
I ve III
C
I, II ve III
D
Yalnız I
E
I ve II
Soru 2

Avrupa’da feodal yapının zayıflamasında, I.yeni kıtalara yapılan göçlerin ve savaşların senyörlerin askeri gücünü olumsuz yönde etkilemesi, II.birçok senyörün Haçlı Seferleri sırasında hayatını kaybetmesi, III.top teknolojisinin gelişmesi ve kullanımının artması gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu savunu­labilir?

A
I ve II
B
Yalnız I
C
Yalnız II
D
I, II ve III
E
II ve III
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi, devşirmelerin eğitim gördüğü odalardan biri değildir?

A
Seferli Odası
B
Büyük Oda
C
Has Oda
D
Birun
E
Doğancılar Odası
Soru 4

Osmanlı Devleti’nde eğitimin ilk basamağı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Medrese
B
Sahnıseman
C
Sıbyan Mektebi
D
Tekke
E
Zaviye
Soru 5

Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisi, ka­lemiye sınıfının makamlarından biri değildir?

A
Reisülküttaplık
B
Nişancılık
C
Defter eminliği
D
Kaptanıderyalık
E
Rumeli defterdarlığı
Soru 6

Osmanlı Devleti'nde esnaflar arasında dayanışmayı sağlamak için Lonca teşkilâtları kurulmuştur. Loncaların çıraklıktan ustalığa geçişi düzenlemek, esnafa mesleki eğitim vermek ve fiyatları belirlemek gibi görevleri vardı. Buna göre loncaların; I.eğitim, II.yargı, III.ekonomi, IV.siyaset alanlarının hangilerinde etkili olduğu söylenebilir?

A
I ve III
B
I ve II
C
I, II, III ve IV
D
II ve IV
E
II ve III
Soru 7

Osmanlı Divan üyeleri ile bugünkü Bakanlar Kurulu üyelerinin üstlendikleri görevler eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A
Veziriazam - Başbakan
B
Vezirler - Devlet bakanı
C
Nişancı - İç İşleri bakanı
D
Defterdar - Maliye bakanı
E
Kazasker - Adalet bakanı
Soru 8

Osmanlı Devleti’nde ana yollar üzerindeki geçitle­rin denetimini yapmak ve güvenliğini sağlamak aşağıdaki sınıflardan hangisinin görevidir?

A
Tımarlı sipahilerin
B
Mekkari taifesinin
C
Menzil teşkilatının
D
Derbentçilerin
E
Akıncıların
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nde ilmiye sınıfına mensup bir görevlidir?

A
Kaptanıderya
B
Defterdar
C
Vezir
D
Kazasker
E
Nişancı
Soru 10

Osmanlı Devleti’nde esnaf ve zanaatkârlar icazet belgesini aşağıdakilerin hangisinden almışlardır?

A
Lonca Teşkilatı
B
Enderun
C
Medrese
D
Dergah
E
Zaviye
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.