10. Sınıf Tarih En Uzun Yüzyıl Testleri-5 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Tarih dersi En Uzun Yüzyıl 8 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Tarih En Uzun Yüzyıl Testleri-5 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Tarih En Uzun Yüzyıl Testleri-5 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Tanzimat Fermanı’nın, I.Bütün halkın ırz, namus, can ve mal güvenliği dev­letin güvencesi altında olacaktır. II.Vergiler herkesin gelirine göre ve belli yöntemlere göre toplanacaktır. III.Mahkemeler herkese açık olacak ve yasalar eşit olarak uygulanacaktır. kararlarından hangileri Osmanlı ülkesinde halkın devlete güvenini artırıcı özelliktedir?

A
Yalnız III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
I, II ve III
E
II ve III
Soru 2

Osmanlı Devleti’nde ortaya çıkan aşağıdaki geliş­melerin hangisinde milliyetçilik akımının etkili olmadığı savunulabilir?

A
Girit Rumlarının, Yunanistan’a bağlanma kararı alması
B
Rumların Mora’da ayaklanması
C
Bulgaristan’ın bağımsızlığını ilân etmesi
D
Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın Osmanlı Devleti’ne karşı ayaklanması
E
İttihat ve Terakki’nin Türkçülük akımını savunması
Soru 3

Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’nda aşağıdaki devletlerden hangisi ile mücadele etmemiştir?

A
Bulgaristan
B
Fransa
C
Romanya
D
İngiltere
E
Rusya
Soru 4

Tanzimat Döneminde, I.şeri mahkemelerin yanında Avrupa hukuk kuralla­rını uygulayan mahkemelerin açılması, II.medreseler dışındaki eğitim kurumlarının Maarif Nezareti’ne bağlanması, III.valilerin yetkilerinin kısıtlanması yeniliklerinden hangileri aynı alanda farklı uygula­malar yapıldığını gösterir?

A
Yalnız II
B
II ve III
C
I, II ve III
D
Yalnız I
E
I ve II
Soru 5

XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Batı etkisi aşağı­daki sanat dallarından hangisi üzerinde etkili ok mamıştır?

A
Mimari
B
Tiyatro
C
Hat
D
Müzik
E
Resim
Soru 6

Mustafa Kemal I. Dünya Savaşı’nda, I.Çanakkale, II.Kafkasya, III.Suriye cephelerinin hangilerinde görev almıştır?

A
I ve II
B
Yalnız III
C
Yalnız I
D
I, II ve III
E
Yalnız II
Soru 7

Sanayi Devrimi ile ortaya çıkan ham madde ve pazar ihtiyacı, Osmanlı Devleti’nin Avrupa ülkeleriyle olan ilişkilerinde XIX. yüzyıldan itibaren önemli bir rol oyna­maya başlamıştır. Avrupa devletleri, ham madde ve pazar ihtiyaçları­nı daha kolay karşılayabilmek için aşağıdakilerden hangisini Osmanlı Devleti’ne kabul ettirmeye çalış­mışlardır?

A
Lonca teşkilatının yeniden düzenlenmesini
B
Madeni paradan kağıt paraya geçilmesini
C
İthalat - ihracat dengesinin yeniden kurulmasın
D
Gümrük vergilerinin indirilmesini
E
Dış borç ödemelerinin zamanında yapılmasını
Soru 8

1841 yılında Osmanlı Devleti, İngiltere, Fransa, Rusya, Avusturya ve Prusya arasında düzenlenen Londra Bo­ğazlar Sözleşmesi ile Boğazların yönetiminin Osmanlı Devleti’nde olması ve Boğazların barış zamanında bütün devletlerin savaş gemilerine kapalı, ticaret ge­milerine açık tutulması kabul edilmiştir. Bu bilgilere dayanarak, I.Boğazlar uluslararası bir statü kazanmıştır. II.Osmanlı Devleti’nin Boğazlar üzerinde egemenlik hakları zayıflamıştır. III.Rusya’nın Karadeniz’de güvenliği artmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
I ve III
B
I, II ve III
C
I ve II
D
Yalnız II
E
Yalnız I
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
8 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.