10. Sınıf Tarih I. Dünya Savaşı ve Sonuçları (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Tarih dersi I. Dünya Savaşı ve Sonuçları 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Tarih I. Dünya Savaşı ve Sonuçları (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Tarih I. Dünya Savaşı ve Sonuçları (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Dünya Savaşı bitiminde itilaf devletleri Bulgaristan, Almanya, Avusturya ile kesin antlaşmalar yaparken, Osmanlı Devleti ile ateşkes antlaşması imzalamışlardır. Buna göre İtilâf Devletleri’nin OsmanlI Devleti ile kesin bir antlaşma yapmaması, I.      Osmanlı topraklarını paylaşamamaları, II.    Osmanlı Devleti’nin siyasi gücünden çekinmeleri, III.  Anadolu’da Milli Mücadele’nin başlaması yargılarından hangileriyle  açıklanabilir?

A
Yalnız II
B
II ve III
C
Yalnız I
D
Yalnız III
E
I ve II
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nın  temel nedenlerinden birisi  değildir?

A
Silahlanma yarışının artması
B
Ekonomik rekabetin artması
C
Avusturya veliahtının öldürülmesi
D
Sömürgeciliğin hızlanması
E
Ulusçuluk düşüncesinin yayılması
Soru 3

Berlin Antlaşmasıyla elimizden çıkan Kars, Ardahan ve Batum toprakları hangi antlaşmayla tekrar Osmanlı Devleti’ne geçmiştir?

A
Mudanya
B
Brest - Litovsk
C
Kars
D
Lozan
E
Ankara
Soru 4

I.      İngiltere II.    Japonya III.  ABD IV.   Sırbistan V.     Avusuturya - Macaristan İmparatorluğu Yukarıda verilen devletlerden hangileri I. Dünya Savaşı’nın fiilen başlamasında  doğrudan etkili olmuştur?

A
IV ve IV
B
I ve II
C
II ve IV
D
I ve V
E
III ve V
Soru 5

Wilson İlkelerinin; -   Türk egemenliğinde yaşayan diğer milletlere kendi kendilerini yönetme hakkı verilmesi maddesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi  söylenebilir?

A
Milletler Cemiyeti'nin kurulduğu
B
Avrupalıların Osmanlı'nın iç işlerine müdahalesinin önlendiği
C
Osmanlı Devleti'nin parçalanmak istendiği
D
Demokratik bir ortamın kurulduğu
E
Ulusçuluk düşüncesinin önemini yitirdiği
Soru 6

Irak Cephesi’ni İngilizler, Hint deniz yolunun güvenliğini sağlayarak bölgedeki Alman tehlikesini ortadan kaldırmak, Musul-Kerkük  petrollerini ele geçirmek amacıyla açmıştır. Buna göre, bu cephenin açılmasında aşağıdaki nedenlerden hangisi  etkili olmuştur?

A
Dini
B
Kültürel
C
Siyasi
D
Sosyal
E
Ekonomik
Soru 7

Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na katılması, I.      savaşın süresinin uzması, II.    savaşın alanının genişlemesi, III.  ABD'nin savaşa girmesi sonuçlarından hangilerine etki etmiştir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
Yalnız III
E
I ve III
Soru 8

Dünya Savaşı sırasında gizli antlaşmalar imzalayan Avrupalı devletler, savaş sonrası bazı anlaşmazlıklar yaşamışlardır. Bu durumun yaşanmasında aşağıdakilerden hangisi  etkili olmuştur?

A
Yeni devletlerin kurulması
B
Aralarında çıkar çatışmalarının olması
C
Rejim değişiklikleri olması
D
ABD'nin savaşa katılması
E
Milletler Cemiyeti’nin kurulması
Soru 9

I. Dünya Savaşın’da Osmanlı Devleti’nin savaştığı, I.     Kafkas II.   Kanal III. Çanakkale IV.  Suriye bu cephelerden hangilerinde yenilgi almasında İngiltere'nin sömürge yollarının güvenliğini sağlamasına zemin hazırladığı savunulabilir?

A
I ve II
B
II, III ve IV
C
Yalnız II
D
II ve III
E
I ve IV
Soru 10

İtilâf Devletleri’nin Çanakkale Savaşları'nda yenilmesi I. Dünya Savaşı’nın uzamasına neden olmuştur. Buna göre, I.      Rusya savaştan çekilmiş, Almanya doğu cephesinde rahatlamıştır. II.    Bulgaristan Almanya yanında savaşa girmiştir. III.  Osmanlı Devleti’nin başkenti ele geçirilememiştir. yargılarından hangilerine  ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I, II ve III
D
Yalnız III
E
I ve II
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.