10. Sınıf Tarih I. Dünya Savaşı ve Sonuçları (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Tarih dersi I. Dünya Savaşı ve Sonuçları 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Tarih I. Dünya Savaşı ve Sonuçları (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Tarih I. Dünya Savaşı ve Sonuçları (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nın  temel nedenlerinden birisi  değildir?

A
Sömürgeciliğin hızlanması
B
Avusturya veliahtının öldürülmesi
C
Silahlanma yarışının artması
D
Ekonomik rekabetin artması
E
Ulusçuluk düşüncesinin yayılması
Soru 2

Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na katılması, I.      savaşın süresinin uzması, II.    savaşın alanının genişlemesi, III.  ABD'nin savaşa girmesi sonuçlarından hangilerine etki etmiştir?

A
I ve III
B
Yalnız I
C
II ve III
D
Yalnız III
E
I ve II
Soru 3

I. Dünya Savaşın’da Osmanlı Devleti’nin savaştığı, I.     Kafkas II.   Kanal III. Çanakkale IV.  Suriye bu cephelerden hangilerinde yenilgi almasında İngiltere'nin sömürge yollarının güvenliğini sağlamasına zemin hazırladığı savunulabilir?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
II, III ve IV
D
II ve III
E
I ve IV
Soru 4

I.      İngiltere II.    Japonya III.  ABD IV.   Sırbistan V.     Avusuturya - Macaristan İmparatorluğu Yukarıda verilen devletlerden hangileri I. Dünya Savaşı’nın fiilen başlamasında  doğrudan etkili olmuştur?

A
II ve IV
B
I ve II
C
IV ve IV
D
III ve V
E
I ve V
Soru 5

Berlin Antlaşmasıyla elimizden çıkan Kars, Ardahan ve Batum toprakları hangi antlaşmayla tekrar Osmanlı Devleti’ne geçmiştir?

A
Mudanya
B
Ankara
C
Brest - Litovsk
D
Kars
E
Lozan
Soru 6

Dünya Savaşı sırasında gizli antlaşmalar imzalayan Avrupalı devletler, savaş sonrası bazı anlaşmazlıklar yaşamışlardır. Bu durumun yaşanmasında aşağıdakilerden hangisi  etkili olmuştur?

A
ABD'nin savaşa katılması
B
Yeni devletlerin kurulması
C
Milletler Cemiyeti’nin kurulması
D
Aralarında çıkar çatışmalarının olması
E
Rejim değişiklikleri olması
Soru 7

I. Dünya Savaşı bitiminde itilaf devletleri Bulgaristan, Almanya, Avusturya ile kesin antlaşmalar yaparken, Osmanlı Devleti ile ateşkes antlaşması imzalamışlardır. Buna göre İtilâf Devletleri’nin OsmanlI Devleti ile kesin bir antlaşma yapmaması, I.      Osmanlı topraklarını paylaşamamaları, II.    Osmanlı Devleti’nin siyasi gücünden çekinmeleri, III.  Anadolu’da Milli Mücadele’nin başlaması yargılarından hangileriyle  açıklanabilir?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
Yalnız I
D
II ve III
E
I ve II
Soru 8

Wilson İlkelerinin; -   Türk egemenliğinde yaşayan diğer milletlere kendi kendilerini yönetme hakkı verilmesi maddesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi  söylenebilir?

A
Milletler Cemiyeti'nin kurulduğu
B
Ulusçuluk düşüncesinin önemini yitirdiği
C
Osmanlı Devleti'nin parçalanmak istendiği
D
Avrupalıların Osmanlı'nın iç işlerine müdahalesinin önlendiği
E
Demokratik bir ortamın kurulduğu
Soru 9

Irak Cephesi’ni İngilizler, Hint deniz yolunun güvenliğini sağlayarak bölgedeki Alman tehlikesini ortadan kaldırmak, Musul-Kerkük  petrollerini ele geçirmek amacıyla açmıştır. Buna göre, bu cephenin açılmasında aşağıdaki nedenlerden hangisi  etkili olmuştur?

A
Ekonomik
B
Dini
C
Sosyal
D
Siyasi
E
Kültürel
Soru 10

İtilâf Devletleri’nin Çanakkale Savaşları'nda yenilmesi I. Dünya Savaşı’nın uzamasına neden olmuştur. Buna göre, I.      Rusya savaştan çekilmiş, Almanya doğu cephesinde rahatlamıştır. II.    Bulgaristan Almanya yanında savaşa girmiştir. III.  Osmanlı Devleti’nin başkenti ele geçirilememiştir. yargılarından hangilerine  ulaşılabilir?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
I, II ve III
D
Yalnız III
E
Yalnız I
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.