10. Sınıf Tarih I. Selim Yavuz Dönemi Testleri (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Tarih dersi I. Selim Yavuz Dönemi konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Tarih I. Selim Yavuz Dönemi Testleri (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Tarih I. Selim Yavuz Dönemi Testleri (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Yavuz Sultan Selim, I.Ridaniye, II.Mercidabık, III.Çaldıran savaşlarından hangilerini Memluk Devleti ile yap­mıştır?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
Yalnız I
D
II ve III
E
I ve II
Soru 2

-Halifeliğin Osmanlılara geçmesi -Anadolu beyliklerinin tek çatı altında toplanması -İran ve Mısır’daki devletlerle savaşların yapılması Selim tarafından gerçekleştirilen yukarıdaki olay­lara bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Müslümanlar arasındaki mezhep farklılıklarına son verilmiştir.
B
Merkezi otorite güçlenmiştir.
C
Türk - İslâm dünyasının liderliği Osmanlı Devleti’nde toplanmıştır.
D
Devlet teokratik bir yapıya bürünmüştür.
E
Doğu sınırlarının güvenliği sağlanmıştır.
Soru 3

II. Bayezid döneminde Memlüklerin, I.Cem Sultan’ı himaye etmeleri, II.Osmanlı Devleti’ne karşı Karamanoğullarını des­teklemeleri, III.Abbasi halifelerini himaye etmeleri durumlarından hangileri Osmanlı - Memlûk ilişki­lerinin savaşa dönüşmesinde etkili olmamıştır?

A
II ve III
B
Yalnız III
C
Yalnız I
D
Yalnız II
E
I ve II
Soru 4

Yavuz Sultan Selim’in, I.Yeniçeri Ocağı’na Anadolu’daki Hristiyan çocukla­rın da alınmasını sağlaması, II.halifelik görevini Abbasilerden devralması, III.Müslüman ülkeleri egemenliği altına alması faaliyetlerinden hangilerinin İslam dünyasını bir­leştirme amacına yönelik olduğu savunulabilir?

A
II ve III
B
I ve II
C
Yalnız I
D
Yalnız III
E
Yalnız II
Soru 5

XVI. yüzyılda I. Selim tarafından Dulkadiroğulları ve Ramazanoğullarının merkeze bağlanmasıyla Anado­lu’da Türk siyasi birliği kesin olarak sağlanmış ve XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin merkezi otoritesinde meydana gelen ciddi sorunlara rağmen bu beylikler bağımsızlıklarını ilan etmemişlerdir. Bu durum, I.Osmanlıların, Anadolu’da kesin olarak hakimiyet kurması, II.beyliklerin siyasal güç ve teşkilatlarını kaybetmesi, III.halkın Osmanlı idaresinden memnun olaması gelişmelerinden hangileriyle açıklanabilir?

A
I ve II
B
Yalnız II
C
I, II ve III
D
Yalnız I
E
I ve III
Soru 6

Mısır Seferi sonunda Baharat Yolu’nun Osmanlıların eline geçmesine rağmen, bu durum Osmanlı ekono­misine büyük bir katkı sağlamamıştır. Osmanlı Devleti’nin Baharat Yolu’ndan yararlan­mamasında aşağıdakilerden hangisinin etkili oldu­ğu savunulabilir?

A
Coğrafi Keşifler sonucunda ticaret yollarının yön değiştirmesinin
B
Halifeliğin Osmanlı padişahlarına geçmesinin
C
Yavuz Sultan Selim’in batıya sefer düzenlememe¬sinin
D
Venedik’in Kıbrıs’ı elinde tuttuğundan dolayı Osmanlılara vergi ödemesinin
E
Memluk Devleti’nin yıkılmasının
Soru 7

İlk Osmanlı - Memluk savaşları aşağıdaki padişah­lardan hangisinin döneminde başlamıştır?

A
II. Bayezid
B
Fatih Sultan Mehmet
C
I. Bayezid
D
Yavuz Sultan Selim
E
II. Murat
Soru 8

Devleti’nin Anadolu’da Şah Kulu İsyanını çı­karmasında, I.İpek ve Baharat yollarına hakim olma, II.Osmanlı topraklarını ele geçirme, III.Anadolu beyliklerini koruma durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunula­bilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
Yalnız II
E
II ve III
Soru 9

Yavuz Sultan Selim’in fetih yönünü batı yerine do­ğuya çevirmesinde, I.Avrupa ordularının saldırısından çekinmesi, II.Tehlikenin doğudan geldiğine inanması, III.İslâm birliğini sağlamak istemesi, IV.Avrupa ülkeleri ile mücadeleyi göze alamaması yargılarından hangilerinin etkili olduğu söylene­bilir?

A
II ve III
B
I ve III
C
II ve IV
D
III ve IV
E
I ve II
Soru 10

Osmanlı Devleti’nin Mısır’ı almak istemesinde, I.Baharat Yolu’nu denetim altına alma, II.Haçlı Seferlerine son verme, III.İslam dünyasında birliği sağlama amaçlarından hangilerinin etkili olduğu söylene­bilir?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
I, II ve III
D
Yalnız I
E
I ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.