10. Sınıf Tarih IV Mehmet Dönemi Testleri (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Tarih dersi IV Mehmet Dönemi konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Tarih IV Mehmet Dönemi Testleri (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Tarih IV Mehmet Dönemi Testleri (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Osmanlı Devleti Karlofça Antlaşması ile aşağıdaki topraklardan hangisini kaybetmemiştir?

A
Boğdan
B
Eflak
C
Erdel
D
Podolya
E
Kırım
Soru 2

Osmanlı Devleti, aşağıdaki antlaşmaların hangisiy­le batıda en geniş sınırlara ulaşmıştır?

A
Karlofça
B
İstanbul
C
Hotin
D
Bucaş
E
Vasvar
Soru 3

IV.Mehmet zamanında sadrazamlık makamına getiri­len Tarhuncu Ahmet Paşa devletin güç kaybının ne­denlerini mali alanda yaşanan sorunlara bağlamıştır. Tarhuncu Ahmet Paşa’nın görevi sırasında, I.denk bütçe yapma, II.devletin alacaklarını tahsil etme, III.saray masraflarını kısma çalışmalarından hangileri bu düşüncede olduğunu gösterir?

A
I, II ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
Yalnız II
E
I ve III
Soru 4

IV.Mehmet zamanında kendisine sadrazamlık görevi teklif edilen Köprülü Mehmet Paşa; -sarayın devlet işlerine karışmaması, -saraya sunacağı bütün tekliflerin kabul edilmesi, -istediği devlet adamları ile çalışabilmesi şartlarını ileri sürmüştür. Köprülü Mehmet Paşa’nın böyle şartlar ileri sür­mekle aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söy­lenebilir?

A
Taht kavgalarını önlemeyi
B
Şerbetçe çalışabileceği bir ortam oluşturmayı
C
Kanun üstünlüğü anlayışını yerleştirmeyi
D
Saray masraflarını azaltmayı
E
Merkezi otoriteyi azaltmayı
Soru 5

Osmanlı Devleti’nin, Venedik’ten Girit’i almak iste­mesinde, I.stratejik açıdan önemli konumda bulunması, II.toprak bütünlüğünü bozması, III.Doğu Akdeniz egemenliğine gölge düşürmesi nedenlerinden hangilerinin etkili olduğu savunula­bilir?

A
Yalnız I
B
II ve III
C
I ve II
D
Yalnız III
E
I ve III
Soru 6

II. Viyana yenilgisi sonrasında papanın kışkırtma­sıyla Osmanlı Devleti’ne karşı oluşan kutsal ittifak içinde aşağıdaki devletlerden hangisi yer alma­mıştır?

A
Venedik
B
Fransa
C
Malta
D
Lehistan
E
Avusturya
Soru 7

Duraklama Dönemi’nde Osmanlı İmparatorluğu’nu ekonomik çöküntüden kurtarmak için Tarhuncu Ah­met Paşa çeşitli önlemler almıştır. Fakat uygulamalar­dan rahatsız olanlar çıkardıkları dedikodularla görev­den alınıp idam edilmesine neden olmuşlardır. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göster­gesidir?

A
Tarhuncu’nun yetersiz bir devlet adamı olduğunun
B
Padişahların etki altında kalmadığının
C
Kanun üstünlüğü ilkesinin oluştuğunun
D
Merkezi otoritenin güçlü olduğunun
E
Islahatların bazı kişilerin çıkarlarını zedelediğinin
Soru 8

XVII. yüzyılda yaşanan aşağıdaki gelişmelerden hangisi Avrupalıların Osmanlı korkusundan kurtul­malarına ve “Kutsal ittifak” adıyla birlik kurmalarına ortam hazırlamıştır?

A
İstanbul’da yeniçeri isyanlarının çıkması
B
Girit kuşatmasının 24 yıl gibi uzun bir süre devam etmesi
C
IV. Mehmet’in henüz yedi yaşında iken Osmanlı padişahı olması
D
Osmanlı Devleti’nin, II. Viyana kuşatmasında yenilmesi
E
Anadolu’da Celali İsyanlarının çıkması
Soru 9

……… (Çehrin) Antlaşması Osmanlı Devleti İle Rusya arasında yapılan ilk antlaşma olması açısından önemlidir. Yukarıda sözü edilen antlaşma hangisidir?

A
İstanbul
B
Karlofça
C
Bahçesaray
D
Bucaş
E
Vasvar
Soru 10

Osmanlı Devleti, 1645 yılında kuşattığı Girit Adası’nı 25 yıl süren bir savaştan sonra ancak 1669 yılında fethedebilmiştir. Kuşatma sırasında Venedikliler zaman zaman Çanakkale Boğazı’nı kapatmışlar, Osmanlı Devleti’nin, Girit’i kuşatan askerlere yardım gönder­mesini engellemişlerdir. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A
Girit’in, Osmanlı topraklarına çok uzak olduğunun
B
Akdeniz limanlarının öneminin azaldığının
C
Venediklilerin tüm Akdeniz’i denetim altına aldığının
D
Girit’e gönderilen asker sayısının az olduğunun
E
Osmanlı Devleti’nin denizlerde güç kaybettiğinin
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.