10. Sınıf Tarih Kanuni Dönemi Siyasi Olaylar Testleri-1 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Tarih dersi Kanuni Dönemi Siyasi Olaylar konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Tarih Kanuni Dönemi Siyasi Olaylar Testleri-1 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Tarih Kanuni Dönemi Siyasi Olaylar Testleri-1 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki savaşlardan hangisi, Osmanlı Devleti’nin Orta Avrupa egemenliğinin güçlenmesine katkıda bulunmuştur?

A
Mohaç
B
Otlubeli
C
Çaldıran
D
Ridaniye
E
Turnadağ
Soru 2

Kanuni döneminde Fransa ile yapılan kapitülasyon antlaşmasında, “Antlaşma iki hükümdar hayatta kal­dıkları sürece geçerli olacaktır.” maddesi yer almıştır. Buna göre Osmanlı Devleti’nin, I.taht kavgalarına son verme, II.sonradan ortaya çıkabilecek olumsuzlukları en­gelleme, III.ayrıcalıkları sürekli hale getirme durumlarından hangilerini amaçladığı söylenebilir?

A
II ve III
B
Yalnız I
C
Yalnız II
D
Yalnız III
E
I ve II
Soru 3

Kanuni Sultan Süleyman, Portekiz’in Kızıldeniz ve Basra Körfezi’ne donanma göndererek Baharat Yo- lu’nu işlemez hale getirmesi üzerine Hint Deniz Sefer­lerini düzenlemiştir. Bu bilgiye dayanarak Kanuni Sultan Süleyman’ın Hint Deniz Seferleri ile, I.ekonomik çıkarlarını koruma, II.yeni yerler keşfetme, III.sınırlarını genişletme hedeflerinden hangilerine doğrudan ulaşmak iste­diği savunulabilir?

A
I ve III
B
Yalnız II
C
Yalnız II
D
II ve III
E
Yalnız I
Soru 4

Aşağıdaki savaşlardan hangisi, Osmanlı - Avusturya mücadelesinin başlamasına ortam hazırlamıştır?

A
İnebahtı
B
Varna
C
Haçova
D
Preveze
E
Mohaç
Soru 5

Osmanlı Devleti ile Fransa arasında 1535 yılında yapı­lan antlaşmaya göre, Osmanlı ülkesindeki Fransızlar arasındaki davalara Fransız mahkemeleri bakacaktı. Bu durum Osmanlı Devleti’nin, aşağıdaki alanların hangisinde Fransa’ya ayrıcalık tanıdığını gösterir?

A
Hukuk
B
Bilim
C
Mohaç
D
İnebahtı
E
Yönetim
Soru 6

-Eğri, Kanije ve Estergon kaleleri Osmanlı Devleti’ne bırakılacak. -Avusturya, Osmanlı Devleti’ne savaş tazminatı ödeyecek. -Avusturya arşidükü bundan böyle Osmanlı padi­şahına eşit sayılacak. maddeleri aşağıdaki antlaşmaların hangisinde yer almıştır?

A
Amasya
B
Edirne - Segedin
C
Nasuh Paşa
D
Serav
E
Zitvatorok
Soru 7

Kanuni döneminde, I.Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında antlaşma imzalanması, II.Osmanlı Devleti’yle Avusturya arasında Macaris­tan’a hakim olmak amacıyla uzun yıllar savaşların yapılması, III.İstanbul Antlaşması’yla Avusturya arşidükünün protokol bakımından Osmanlı sadrazamına denk sayılması durumlarından hangileri Osmanlı Devleti’nin Avus­turya’ya üstünlük sağladığını gösterir?

A
I ve II
B
Yalnız II
C
Yalnız I
D
I ve III
E
Yalnız III
Soru 8

Avusturya kralının Osmanlı sadrazamına denk sa­yılması, aşağıdaki padişahlardan hangisinin döne­minde gerçekleşmiştir?

A
II. Bayezid
B
Kanuni
C
III. Selim
D
Yavuz
E
Fatih
Soru 9

I.Macaristan’a gönderilen elçinin öldürülmesi, II.Almanya’nın, Osmanlı topraklarına saldırması, III.Osmanlıların, Fransa’yı desteklemesi durumlarından hangileri etkili olmuştur?

A
Yalnız III
B
II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
E
Yalnız II
Soru 10

Osmanlı Devleti’nin, I.Sakız, II.Rodos, III.Kıbrıs adalarından hangilerini alması Doğu Akdeniz’de egemenliğini doğrudan güçlendirmiştir?

A
Yalnız II
B
I, II ve III
C
Yalnız III
D
I ve II
E
Yalnız I
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.