10. Sınıf Tarih Kanuni Dönemi Siyasi Olaylar Testleri-2 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Tarih dersi Kanuni Dönemi Siyasi Olaylar konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Tarih Kanuni Dönemi Siyasi Olaylar Testleri-2 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Tarih Kanuni Dönemi Siyasi Olaylar Testleri-2 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kanuni Sultan Süleyman siyasi ilişkilerini Avrupa ve Akdeniz ülkeleri üzerinde yoğunlaştırmıştır. Avrupa devletlerinin aşağıdakilerin hangisi sonra­sında ekonomik güçlerini artırmalarının bu durum üzerinde etkili olduğu savunulabilir?

A
Sanayi İnkılabı
B
Fransız İhtilali
C
Coğrafi Keşifler
D
Haçlı Seferleri
E
Reform hareketleri
Soru 2

­ Osmanlı Devleti, Kanuni Sultan Süleyman döne­minde Amasya Antlaşması’nı aşağıdaki devletler­den hangisi ile imzalamıştır?

A
Memlukler
B
Akkoyunlu
C
Avusturya
D
Safevi
E
Fransa
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Kanuni zamanında Fran­sa’ya verilen kapitülasyonlardan birisi değildir?

A
Türkiye’de ölen Fransız tüccarların mallarının varislerine verilmesi
B
Fransız tüccarların aralarındaki davalara Türk mahkemelerinin bakması
C
Osmanlı ülkesinde yerleşen Fransızlara din ve mezhep hürriyetinin verilmesi
D
Fransız tüccarlarının daha az gümrük vergisi ödemesi
E
Fransız ticaret gemilerinin Osmanlı sularında serbestçe dolaşması
Soru 4

Osmanlı Devleti, Kıbrıs’ı fethettikten sonra Antalya, Adana ve Yozgat sancaklarından getirilen halkı bu bölgeye yerleştirmiştir. Bu uygulama ile, I.Kıbrıs’ta Türk nüfusunun artması, II.bölgede Osmanlı otoritesinin güçlenmesi, III.Türk kültürünün Kıbrıs’ta yayılması sonuçlarından hangilerinin ortaya çıktığı söylene­bilir?

A
Yalnız II
B
I ve III
C
Yalnız I
D
I, II ve III
E
I ve II
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nde İpek Yolu’nun yeniden canlandırılması amacıyla yapılan çalışmalardan biridir?

A
Karadeniz - Marmara projesi
B
Macaristan’ın fethedilmesi
C
Don - Volga projesi
D
Reform hareketleri sırasında Protestanların desteklenmesi
E
Hint Deniz Seferlerinin yapılması
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Kanuni döneminde yapı­lan Hint Deniz Seferleri’nin nedenlerinden biri değildir?

A
Coğrafi Keşiflerin engellenmek istenmesi
B
Osmanlı Devleti’nin Baharat Yolu üzerinde denetimini güçlendirmek istemesi
C
Portekizlilerin Hint Okyanusu’nda Müslüman tüccarlara zarar vermeleri
D
Hint Müslümanlarının Kanuni’den yardım istemesi
E
Portekizlilerin Hint ticaret yollarını kontrol altına almaya çalışmaları
Soru 7

Kızıldeniz ve Basra Körfezi’nin Portekizliler tara­fından ablukaya alınması, aşağıdakilerden hangi­sinin nedenlerinden birini oluşturmuştur?

A
Rodos’un fethinin
B
Hint Deniz Seferleri’nin
C
Mohaç Meydan Savaşı’nın
D
Cerbe Deniz Savaşı’nın
E
Preveze Deniz Savaşı’nın
Soru 8

Osmanlı Devleti, I.Preveze, II.İnebahtı, III.Mohaç savaşlarından hangilerini kazanmıştır?

A
Yalnız I
B
I, II ve III
C
I ve III
D
Yalnız III
E
Yalnız II
Soru 9

Osmanlı Devleti, Kanuni Sultan Süleyman döne­minde düzenlenen Hint Deniz Seferleri ile ulaşa­madığı amaçlara aşağıdakilerden hangisi ile ulaş­mak istemiştir?

A
Süveyş Kanalı’nı açarak
B
Yemen’in fethini tamamlayarak
C
Fransa ile kapitülasyon antlaşması imzalayarak
D
Don ve Volga nehirlerini birleştirerek
E
Lehistan’ı himaye altına alarak
Soru 10

Kanuni Sultan Süleyman’ın, I.Belgrat’ı fethetmesi, II.Viyana’yı kuşatması, III.Fransızlara kapitülasyonlar vermesi faaliyetlerinden hangileri Akdeniz ticaretini can­landırmaya yöneliktir?

A
I ve III
B
Yalnız II
C
Yalnız I
D
Yalnız III
E
I ve II
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.