10. Sınıf Tarih Osmanlı Devleti’nde Ekonomik Gelişmeler ve Toplum Yapısı Testleri (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Tarih dersi Osmanlı Devleti’nde Ekonomik Gelişmeler ve Toplum Yapısı konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Tarih Osmanlı Devleti’nde Ekonomik Gelişmeler ve Toplum Yapısı Testleri (Test Çöz - Online

Tebrikler - 10. Sınıf Tarih Osmanlı Devleti’nde Ekonomik Gelişmeler ve Toplum Yapısı Testleri (Test Çöz - Online adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Ekonomik statü II.İnanç III.Irk Osmanlı Devleti’nde "millet sistemi” oluşturulurken yukarıdakilerden hangileri temel alınmıştır?

A
Yalnız IIII
B
I ve III
C
I ve III
D
Yalnız II
E
Yalnız I
Soru 2

Osmanlı hâzinesi en parlak dönemini aşağıdakilerden hangisinin fethinden sonra yaşamıştır?

A
İstanbul’un
B
Kırım’ın
C
Boşnaklar
D
Belgrad’ın
E
Mısır’ın
Soru 3

XVI. yüzyılda Osmanlı ekonomisi, I.tarım, II.ticaret, III.sömürgecilik alanlarının hangilerine dayalıdır?

A
I, II ve III
B
Yalnız II
C
II ve III
D
I ve II
E
Yalnız I
Soru 4

Osmanlı Devleti’nin, I.menzil teşkilatı, II.dirlik sistemi, III.mekkari taifesi teşkilatlarından hangilerini ticareti geliştirmek ve korumak amacıyla kurduğu savunulabilir?  

A
II ve III
B
I ve III
C
Yalnız II
D
Yalnız I
E
I, II ve III
Soru 5

-Osmanlı tüccarları İpek ve Baharat Yollarıyla Osmanlı ülkesine gelen malları Avrupa’ya götürmüş­lerdir. -Bazı Avrupa devletlerine Osmanlı topraklarında ti­caret yapma ve serbest dolaşım hakkı tanınmıştır. Bu gelişmelerin sonuçlarıyla İlgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Ticaret yollarının Osmanlılara avantajlar sağladığı
B
Dış ticaret hacminin genişlediği
C
Osmanlı Devleti’nin, Avrupalı devletlere borçlarını ödeyemediği
D
Devletler arasındaki ilişkilerin güçlenmesinin hedeflendiği
E
Osmanlı mallarının Avrupa’da yer aldığı
Soru 6

İspanya’dan Yahudilerin Osmanlı topraklarına getirilmesi ve Anadolu’da Yahudi nüfusunun art­ması, aşağıdakilerden hangisi döneminde gerçek­leşmiştir?

A
II. Bayezid
B
Yavuz
C
Fatih
D
II. Murat
E
Kanuni
Soru 7

Osmanlı Devleti’nde halk yararına kurulan kurumların giderlerini karşılamak amacıyla ayrılan top­raklar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dirlik
B
Vakıf
C
Ocaklık
D
Yurtluk
E
Mukataa
Soru 8

I.güvenlik eksikliğinden dolayı zarara uğrayan tüc­carın kayıplarının karşılanması, II.yeni ticaret yollarının yapılması, III.yollar üzerine han ve kervansarayların yapılması faaliyetlerinden hangilerinin ticareti geliştirme amacına yönelik olduğu savunulabilir?

A
I ve II
B
I,II ve III
C
Yalnız ll
D
I ve III
E
Yalnız I
Soru 9

XV. ve XVI. yüzyıllarda Osmanlı fetihlerinin yapılmasın­da ticaret yollarını denetim altına alma isteği etkili olmuştur. Bu duruma aşağıdakilerden hangisinin fethi örnek olarak gösterilemez?

A
Mısır
B
Kırım
C
Belgrad
D
Trabzon
E
İstanbul
Soru 10

Osmanlı topraklarında Ermeni Patrikhanesi aşağıdakilerden hangisi döneminde kurulmuştur?

A
Fatih
B
Yavuz
C
II. Bayezid
D
II. Murat
E
Kanuni
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.