10. Sınıf Tarih Osmanlı Devleti’nin Dağılma Dönemi Testleri-1 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Tarih dersi Osmanlı Devleti’nin Dağılma Dönemi 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Tarih Osmanlı Devleti’nin Dağılma Dönemi Testleri-1 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Tarih Osmanlı Devleti’nin Dağılma Dönemi Testleri-1 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Osmanlı İmparatorluğu'nun kaybettiği, I.    Kırım, II.  Yunanistan, III. Cezayir topraklardan hangilerinin çok uluslu ve çok inançlı yapısının değişmesinde  en az etkili olduğu savunulabilir?

A
I ve II
B
Yalnız III
C
Yalnız II
D
Yalnız I
E
II ve III
Soru 2

İngiltere'nin XIX. yüzyılın sonlarına kadar Osmanlı toprak bütünlüğünü korumasında, I.     Rusya'nın Akdeniz'e çıkmasını engellemek, II.   Osmanlı Devleti'ni eski gücüne ulaştırmak, III. Akdeniz'deki çıkarlarını korumak politikalarından hangilerinin etkili olduğu  savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
Yalnız II
D
II ve III
E
I ve III
Soru 3

XIX. yüzyılda Osmanlı imparatorluğundaki, I.     Duyun-u Umumiye idaresi'nin kurulması, II.    azınlık haklarının kullanılması, III.  meşrutiyet yönetimine geçilmesi durumlarından hangileri Avrupalı devletlerin Osmanlı’nın ekonomik ve siyasi olarak iç işlerine karışmasına ortam hazırladığı savunulamaz?

A
Yalnız III
B
I ve II
C
II ve III
D
Yalnız II
E
Yalnız I
Soru 4

XIX. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu içerisinde Hristiyan nüfusun, Müslüman nüfusa göre oranının azalmasında, I.     Batıdaki toprakların kaybedilmesi, II.   Avrupa'ya öğrencilerin gönderilmesi, III. Avrupa'dan askeri uzmanların getirilmesi gelişmelerinden hangilerinin  öncelikli olarak etkili olduğu söylenebilir?

A
Yalnız II
B
Yalnız I
C
II ve III
D
Yalnız III
E
I ve III
Soru 5

Aşağıdakileden hangisi XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin düştüğü olumsuz durumlardan birisi  değildir?

A
Milliyetçi isyanlarla uğraşmıştır.
B
Osmanlı ülkesi açık pazar haline gelmiştir.
C
Avrupa devletlerinin iç işlerine karışmasını engelleyememiştir.
D
Yönetimde demokrasiye geçilmiştir.
E
Varlığını korumak için değişik ittifak arayışlarına yönelmiştir.
Soru 6

XVIII. yüzyıldan itibaren Osmanlı padişahlarının halife sanını kullanmalarında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

A
Siyasi güçsüzlüğün
B
Toplumsal yapının
C
Töre hukukunun
D
Askeri başarıların
E
Yönetim başarıların
Soru 7

II. Mahmut Döneminde görülen, I.     ülkede ulaşımı kolaylaştırmak  için demiryollarının yapılmaya başlanması, II.    posta teşkilatının geliştirilmesi, III.  polis teşkilatının kurulması gibi gelişmelerden hangilerinin merkezi otoritenin sağlanmasını kolaylaştırdığı söylenebilir?

A
Yalnız II
B
Yalnız I
C
I ve III
D
Yalnız III
E
I, II ve III
Soru 8

1878'de Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanan Ayastefanos Antlaşması ile Büyük Bulgaristan'ın kurulması, Rusya'ya Ege Denizi'ne çıkma imkanı hazırlamıştır. Bu durumun aşağıdaki devletlerden hangisinin tepkisine neden olduğu söylenebilir?

A
İtalya
B
Almanya
C
İngiltere
D
Avusturya
E
Lehistan
Soru 9

Fransız İhtilali sonrası ortaya çıkarak yayılan, I.     milliyetçilik, II.    demokrasi, III.  insan hakları kavramlardan hangilerinin Osmanlı İmparatorluğumu  doğrudan olumsuz etkilediği savunulabilir?

A
I ve II
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
Yalnız III
E
Yalnız II
Soru 10

Osmanlı Devleti'nde XIX. ve XX. yüzyıllarda toprak kayıplarının artmasının, I.     Anadolu'ya yapılan göçlerin artması II.   devletin uluslararası alanda saygınlığının azalması III. devlet gelirlerinde azalmanın olması durumlarından hangilerine ortam hazırladığı  savunulabilir?

A
I, II ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
Yalnız II
E
Yalnız III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.