10. Sınıf Tarih Osmanlı Devleti’nin Dağılma Dönemi Testleri-2 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Tarih dersi Osmanlı Devleti’nin Dağılma Dönemi 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Tarih Osmanlı Devleti’nin Dağılma Dönemi Testleri-2 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Tarih Osmanlı Devleti’nin Dağılma Dönemi Testleri-2 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Osmanlı  Devleti XIX. yüzyılda yapmış olduğu ıslahatlar ile, I.      devletin siyasi varlığını devam ettirmek, II.    ekonomik, siyasi, askeri ve yönetim alanlarındaki bozulmaları düzeltmek, III.  kaybedilen toprakların tamamını geri almak amaçlarından hangilerine ulaşılmak istendiği  savunulamaz?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
l ve II
D
Yalnız II
E
II ve III
Soru 2

II. Mahmut  “Ben halkımın arasındaki farkı,  Müslümanlar camiye,  Hristiyanlar kiliseye,  Musevilerde havraya girdiğinde görmek isterim”  demiştir. Buna göre, II. Mahmut’un yönetim anlayışı için aşağıdakilerden hangisi  söylenebilir?

A
Devletçi
B
Teokratik
C
Hoşgörülü
D
Baskıcı
E
Milliyetçi
Soru 3

1808'de II. Mahmut ayanlarla imzaladığı Sened-i ittifakla ayanların varlığını tanımış ve yapacağı yeniliklerde destek sözü almıştır. Buna göre, I.      ayanlarla devletin işbirliği yaptığı II.    ayanların halkın üzerinde etkili olduğu III.  ayanlığın resmiyet kazandığı durumlarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız II
B
II ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
E
I, II ve III
Soru 4

Kanun-i Esasi'de yer alan, I.      padişahın Mebuslar Meclisi'ni dağıtabilmesi, II.    Mebuslar Meclisi üyelerini halkın seçmesi, III.  bakanların yalnız padişaha karşı sorumlu olması hükümlerinden hangileri ulusal egemenlik ilkesine  tam  geçilmediğinin kanıtı sayılabilir?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I, II ve III
D
Yalnız I
E
I ve III
Soru 5

I.     Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması, II.   Tanzimat ve Islahat Fermanları’nın yayınlanması III. Duyun-u Umumiye idaresi'nin kurulması Yukarıda verilenlerden hangilerinin Osmanlı İmparatorluğu'ndaki yenileşme çabalarının bir sonucu olduğu  söylenemez?

A
II ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
Yalnız III
E
I ve III
Soru 6

II. Mahmut'un kendisinden önceki devlet adamlarına göre, yenileşme hareketlerinde başarılı olmasında, I.     Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmış olması, II.    ilk kez Avrupa'yı örnek alması, III.  sadece sosyal alanda ıslahatlar yapması gelişmelerinden hangilerinin  daha etkili olduğu söylenebilir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
Yalnız III
D
Yalnız II
E
II ve III
Soru 7

XIX. ve XX. yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu'nda görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisinin yönetimdeki mutlak monarşi anlayışını zayıflattığı  söylenemez?

A
Tanzimat Fermanı’nın yayınlanması
B
31 Mart isyanı'nın çıkması
C
Islahat Fermanı'nın yayınlanması
D
Kanun-u Esasi'nin ilan edilmesi
E
Sened-i İttifak'ın imzalanması
Soru 8

Tanzimat Fermanı'ndaki, I.      Mahkemeler herkese açık olacaktır. II.    Vergiler herkesin gelirine göre toplanacaktır. III.  Hiç kimse yargılanmadan cezalandırılmayacaktır. maddelerinden hangilerinin halkın devlete olan güvenini artırmaya yönelik olduğu savunulabilir?

A
Yalnız I
B
II ve III
C
I, II ve III
D
Yalnız II
E
I ve III
Soru 9

Osmanlı Devleti’nde milliyetçilik akımının etkisiyle bağımsız olan, I.      Sırbistan, II.    Yunanistan, III.  Arnavutluk devletlerin bağımsız olmaları kronolojik olarak aşağıdakilerden hangisinde  doğru sıralanmıştır?

A
II, III, I
B
I, II, III
C
III, II, I
D
II, I, III
E
III, I, II
Soru 10

Osmanlı  İmparatorluğu'nda XIX. yüzyılda ortaya çıkan, I.      Tanzimat ve Islahat Fermanları’nın yayınlanması, II.    Duyun-u Umumiye İdaresi'nin kurulması, III.  Meşrutiyet yönetimine geçilmesi gelişmelerinden hangileri Avrupa'daki demokrasi ve insan haklarından etkilenildiğinin kanıtı  sayılamaz?

A
I ve II
B
Yalnız III
C
Yalnız II
D
Yalnız II
E
I, II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.