10. Sınıf Tarih Osmanlı Devleti’nin Dağılma Dönemi Testleri-3 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Tarih dersi Osmanlı Devleti’nin Dağılma Dönemi 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Tarih Osmanlı Devleti’nin Dağılma Dönemi Testleri-3 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Tarih Osmanlı Devleti’nin Dağılma Dönemi Testleri-3 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Tanzimat Fermanı’nın, I.      herkesten gelirlerine göre vergi alınması, II.    kanun önünde herkesin eşit sayılması, III.  bütün halkın can ve mal güvenliğinin devlet garantisinde olması hükümlerinden hangileri halkın devlete olan güvenini artırmaya yöneliktir?

A
Yalnız I
B
I, II ve III
C
Yalnız III
D
Yalnız II
E
I ve II
Soru 2

I.    1829’da Yunanistan’ın bağımsız olması II.   1806’te Sırp isyanının ortaya çıkması III. 1827'de Navarin’de Osmanlı donanmasının yakılması IV.  1853’te Rusya'nın Eflak ve Boğdan’ı işgal etmesi Yukarıdaki gelişmelerinden hangileri milliyetçilik akımıyla ilgili  değildir?

A
l ve IV
B
I ve II
C
III ve IV
D
Yalnız I
E
I, II ve IV
Soru 3

I.     Sürekli isyan eden Yeniçeri Ocağı kaldırıldı. II.   Sened- i  İttifak ile ayanların devletin kanunlarına uymaları sağlandı. III. Tanzimat Fermanı ile kanun üstünlüğü kabul edildi. Yukarıdaki bu gelişmelerden hangileri Osmanlı Devleti’nde padişahın mutlak otoritesini güçlendirmeye yöneliktir?

A
Yalnız II
B
II ve III
C
I ve III
D
Yalnız I
E
I ve II
Soru 4

XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisi kültürel değişimi ve gelişmeyi kolaylaştıran etkenlerden birisi değildir?

A
Batı dillerinden eserlerin tercüme edilmesi
B
Avrupalı Devletlere kapitülasyonların yaygınlaştırılması
C
Avrupa’daki elçiliklerin sayılarının artması
D
Avrupa'ya öğrencilerin gönderilmesi
E
Avrupa tarzı okulların açılması
Soru 5

Islahat Fermanı’nın kaynağında yabancı devletler vardır.                                                                                                                                       

  Bu görüşe göre, I.      dış güçlerin etkisinin olması, II.    azınlıkların yönetime katılması, III.  azınlıkların Türk vatandaşı sayılması durumlardan hangileri söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnzı II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 6

II. Mahmut’un kendisinden önceki yenilikçi devlet adamlarına göre, yenileşme çalışmalarında  daha başarılı olmasında aşğıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

A
Yerli malının kullanımını teşvik etmesi
B
Divan teşkilatını kaldırması
C
İlk kez nüfus sayımını yaptırması
D
Müsadere uygulamasına son vermesi
E
Yeniçeri Ocağı'nı kaldırması
Soru 7

1812 Bükreş Antlaşması’nın bazı maddeleri şunlardır; I.      Osmanlı'ya Eflak ve Boğdan bırakılacak, II.    Prut nehri iki ülke arasında sınır olacak, III.  Sırplara bazı ayrıcalıklar verilecek Yukarıdaki maddelerden hangileri bağımsız bir devletin kurulmasına zemin hazırlamışıtr?

A
II ve III
B
Yalnız I
C
Yalnız III
D
Yalnız II
E
I ve II
Soru 8

1812 Bükreş Antlaşması sonrası Osmanlı topraklarında bağımsızlık isyanlarının yoğunlaşması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanamaz?

A
Ulusçuluk fikirlerinin yayılması
B
Avrupalı devletlerin çıkarları doğrultusunda bu milletleri kışkırtması
C
Dışarıdan bu isyanların desteklenmesi
D
Azınlık haklarının kısıtlanması
E
Sırpların antlaşma ile imtiyazlar alması
Soru 9

Mehmet Ali Paşa İsyanı’nın bir Avrupa sorununa dönüşmesinde; I.      isyanın Mısır’da çıkması, II.    Yunanistan’ın Mora yarımadasını alması, III.  İstanbul’a Rusların donanma göndermesi, IV.   Mehmet Ali Paşa’ya Suriye valiliği verilmesi gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur?

A
Yalnız III
B
I, III ve IV
C
II, III ve IV
D
I ve IV
E
Yalnız I
Soru 10

Tanzimat Fermanı’nın yayınlanması II.    Meşrutiyet yönetimine geçilmesi III.  Islahat Fermanı'nın yayınlanması Yukarıda verilen gelişmelerin Osmanlı Devleti’nde görülmesi kronolojik olarak aşağıdakilerden hangisinde  sıralanmıştır?

A
I, III, II
B
I, II, III
C
III, I, II
D
II, III, I
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.