10. Sınıf Tarih Osmanlı Devleti’nin Dağılma Dönemi Testleri-3 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Tarih dersi Osmanlı Devleti’nin Dağılma Dönemi 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Tarih Osmanlı Devleti’nin Dağılma Dönemi Testleri-3 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Tarih Osmanlı Devleti’nin Dağılma Dönemi Testleri-3 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Tanzimat Fermanı’nın yayınlanması II.    Meşrutiyet yönetimine geçilmesi III.  Islahat Fermanı'nın yayınlanması Yukarıda verilen gelişmelerin Osmanlı Devleti’nde görülmesi kronolojik olarak aşağıdakilerden hangisinde  sıralanmıştır?

A
I, III, II
B
III, I, II
C
I, II, III
D
II, III, I
Soru 2

Islahat Fermanı’nın kaynağında yabancı devletler vardır.                                                                                                                                       

  Bu görüşe göre, I.      dış güçlerin etkisinin olması, II.    azınlıkların yönetime katılması, III.  azınlıkların Türk vatandaşı sayılması durumlardan hangileri söylenebilir?

A
Yalnız I
B
I ve III
C
Yalnız III
D
I ve II
E
Yalnzı II
Soru 3

II. Mahmut’un kendisinden önceki yenilikçi devlet adamlarına göre, yenileşme çalışmalarında  daha başarılı olmasında aşğıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

A
Divan teşkilatını kaldırması
B
Yeniçeri Ocağı'nı kaldırması
C
Müsadere uygulamasına son vermesi
D
İlk kez nüfus sayımını yaptırması
E
Yerli malının kullanımını teşvik etmesi
Soru 4

XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisi kültürel değişimi ve gelişmeyi kolaylaştıran etkenlerden birisi değildir?

A
Avrupalı Devletlere kapitülasyonların yaygınlaştırılması
B
Avrupa'ya öğrencilerin gönderilmesi
C
Avrupa’daki elçiliklerin sayılarının artması
D
Batı dillerinden eserlerin tercüme edilmesi
E
Avrupa tarzı okulların açılması
Soru 5

1812 Bükreş Antlaşması’nın bazı maddeleri şunlardır; I.      Osmanlı'ya Eflak ve Boğdan bırakılacak, II.    Prut nehri iki ülke arasında sınır olacak, III.  Sırplara bazı ayrıcalıklar verilecek Yukarıdaki maddelerden hangileri bağımsız bir devletin kurulmasına zemin hazırlamışıtr?

A
Yalnız II
B
Yalnız I
C
II ve III
D
I ve II
E
Yalnız III
Soru 6

I.    1829’da Yunanistan’ın bağımsız olması II.   1806’te Sırp isyanının ortaya çıkması III. 1827'de Navarin’de Osmanlı donanmasının yakılması IV.  1853’te Rusya'nın Eflak ve Boğdan’ı işgal etmesi Yukarıdaki gelişmelerinden hangileri milliyetçilik akımıyla ilgili  değildir?

A
Yalnız I
B
l ve IV
C
I, II ve IV
D
I ve II
E
III ve IV
Soru 7

1812 Bükreş Antlaşması sonrası Osmanlı topraklarında bağımsızlık isyanlarının yoğunlaşması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanamaz?

A
Sırpların antlaşma ile imtiyazlar alması
B
Avrupalı devletlerin çıkarları doğrultusunda bu milletleri kışkırtması
C
Ulusçuluk fikirlerinin yayılması
D
Dışarıdan bu isyanların desteklenmesi
E
Azınlık haklarının kısıtlanması
Soru 8

I.     Sürekli isyan eden Yeniçeri Ocağı kaldırıldı. II.   Sened- i  İttifak ile ayanların devletin kanunlarına uymaları sağlandı. III. Tanzimat Fermanı ile kanun üstünlüğü kabul edildi. Yukarıdaki bu gelişmelerden hangileri Osmanlı Devleti’nde padişahın mutlak otoritesini güçlendirmeye yöneliktir?

A
Yalnız II
B
II ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
E
I ve III
Soru 9

Mehmet Ali Paşa İsyanı’nın bir Avrupa sorununa dönüşmesinde; I.      isyanın Mısır’da çıkması, II.    Yunanistan’ın Mora yarımadasını alması, III.  İstanbul’a Rusların donanma göndermesi, IV.   Mehmet Ali Paşa’ya Suriye valiliği verilmesi gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur?

A
I ve IV
B
I, III ve IV
C
Yalnız III
D
Yalnız I
E
II, III ve IV
Soru 10

Tanzimat Fermanı’nın, I.      herkesten gelirlerine göre vergi alınması, II.    kanun önünde herkesin eşit sayılması, III.  bütün halkın can ve mal güvenliğinin devlet garantisinde olması hükümlerinden hangileri halkın devlete olan güvenini artırmaya yöneliktir?

A
I ve II
B
Yalnız III
C
I, II ve III
D
Yalnız I
E
Yalnız II
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.