10. Sınıf Tarih Osmanlı Devleti’nin Gerileme Dönemi Testleri-1 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Tarih dersi Osmanlı Devleti’nin Gerileme Dönemi 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Tarih Osmanlı Devleti’nin Gerileme Dönemi Testleri-1 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Tarih Osmanlı Devleti’nin Gerileme Dönemi Testleri-1 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Osmanlı  imparatorluğu XVIII. yüzyılda batı yönünde genişleme politikasından vazgeçmiştir. Buna göre, bu politikasının değişmesinde, I.      Osmanlı  imparatorluğu'nun devlet kurumlarındaki bozulmaların artması, II.    Batının her alanda üstünlüğünün kabul edilmesi, III.  yeni gelir kaynaklarının elde edilmesi durumlarından hangilerinin  etkili olduğu söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve III
D
Yalnız II
E
I ve II
Soru 2

XVIII. yüzyılda Rusya'nın Osmanlı İmparatorluğu sınırları İçerisindeki Ortodoksların koruyuculuğunu üstlenmesinde, I.     coğrafi konumu, II.    dini inanışı, III.  monarşik yönetim şekli özelliklerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

A
Yalnız III
B
I ve II
C
Yalnız I
D
Yalnız II
E
II ve III
Soru 3

Osmanlı Devleti  XVIII. yüzyılda Gerileme dönemine girmesine rağmen bu yüzyılda yaptığı savaşlarda başarılı olarak, kaybettiği toprakların bir kısmının geri almıştır.                                                                                                                                             Buna göre, I.      Prut Antlaşması, II.    Pasarofça Antlaşması, III.  Belgrat Antlaşması verilen antlaşmalardan hangilerinde Osmanlı Devleti'nin kazançlı çıktığı söylenebilir?

A
Yalnız I
B
I ve III
C
I ve II
D
Yalnız III
E
Yalnız II
Soru 4

Osmanlı  İmparatorluğu'nda XVIII. yüzyılda görülen, I.      Avrupa'ya öğrencilerin gönderilmesi, II.    Batı tarzında askeri ve teknik okulların açılması, III.  Avrupa'da devamlı  elçiliklerin kurulması gelişmelerinden hangilerinin Avrupa ile diplomatik kültürel ve askeri alanlardaki ilişkileri geliştirdiği  savunulabilir?

A
Yalnız I
B
I ve III
C
Yalnız III
D
I, II ve III
E
II ve III
Soru 5

Küçük Kaynarca Antlaşması'nın, I.     Kırım bağımsız olacak;  fakat dini yönden Osmanlıya bağlı kalacak, II.   Rusya İstanbul'da elçi bulundurabilecek, III. Rusya, Osmanli ülkesindeki Ortodoksların haklarını koruyacak maddelerinden hangilerinde  din unsurunun kullanıldığı savunulabilir?

A
I ve III
B
Yalnız II
C
Yalnız I
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 6

Osmanlı  İmparatorluğu'nda XVIII. yüzyılda görülen, I.      Avrupa'ya öğrencilerin gönderilmesi, II.    Batı tarzında askeri ve teknik okulların açılması, III.  Avrupa'da devamlı  elçiliklerin kurulması gelişmelerinden hangilerinin Avrupa ile diplomatik kültürel ve askeri alanlardaki ilişkileri geliştirdiği  savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 7

I.     Ruslar İstanbul'da elçi bulundurabilecek II.   Kırım'a bağımsızlık verilecek III. Osmanlı ülkesindeki Ortodoksların haklarını ve koruyuculuğunu Rusya üstlenecek Küçük Kaynarca Antlaşması'nın yukarıdaki maddelerinden hangilerinin Osmanlı İmparatorluğu'nun "bağımsız devlet” anlayışını zedelediği söylenebilir?

A
I ve III
B
Yalnız III
C
Yalnız I
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 8

Osmanlı  Devleti'nin XVIII. yüzyılda Rusya'ya karşı İsveç'i desteklemesinde, I.     Rusya'nın yayılmasını engelleme, II.   denge politikası takip etme, III.  topraklarını genişletme politikalarından hangilerinin   etkili olduğu söylenebilir?

A
I, II ve III
B
Yalnız III
C
Yalnız I
D
I ve II
E
Yalnız II
Soru 9

1739 Belgrat Antlaşması ve sonrasında meydana gelen, I.     Karadeniz'in yeniden Türk  gölü özelliğini kazanması, II.   Fransa’nın arabuluculuk yapması sonucu kapitülasyonları sürekli hale getirmesi, III. Avusturya’nın aldığı toprakları geri vermesi, gibi gelişmelerinden hangilerinin Osmanlı Devleti'ni  olumsuz etkilediği söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
II ve III
D
I ve II
E
Yalnız II
Soru 10

XVIII. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun batı yönünde toprak kayıplarının artmasının, I.     askeri alandaki ıslahatlara ağırlık verilmesine, II.   Tımar sisteminin yaygınlaşmasına III.  ülke bütünlüğünün korunmasının amaçlanmasına gelişmelerinden hangilerine neden olduğu savunulamaz?

A
Yalnız II
B
Yalnız I
C
II ve III
D
Yalnız III
E
I ve III
Soru 11

1774  Küçük Kaynarca Antlaşması ile  “Kırım'daki Müslümanların dini liderinin Osmanlı halifesi kabul edilmesi aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A
Ümmetçilik anlayışının zayıfladığının
B
Ortodoksların koruyuculuğunun kaybedildiğinin
C
Laik yönetim anlayışının varolduğunun
D
Yönetim anlayışının demokratikleştiğinin
E
Dinin siyasal gücünden faydanıldığının
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
11 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.