10. Sınıf Tarih Osmanlı Devleti’nin Gerileme Dönemi Testleri-2 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Tarih dersi Osmanlı Devleti’nin Gerileme Dönemi 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Tarih Osmanlı Devleti’nin Gerileme Dönemi Testleri-2 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Tarih Osmanlı Devleti’nin Gerileme Dönemi Testleri-2 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I.     Hukuk sistemi II.   Askeri teşkilatlanma III. Yönetim anlayışı Osmanlı Devleti  XVIII. yüzyılda Avrupa’dan yukarıdaki alanlardan hangisinde  daha çok etkilendiği söylenebilir?

A
I ve II
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
Yalnız I
Soru 2

Osmanlı İmparatorluğu'nda XVIII. yüzyılda eski kurumların ıslah edilerek yeniden düzenlenmesi yerine, aynı alanda yeni kurumlar kurulmuştur. Bu şekilde bir uygulamaya gidilmesinde, I.     ıslahatların askeri alanda olması II.   eski kurumların yeniliklere karşı direnmesi, III. ıslahatların halka benimsetilmek istenmesi durumlarından hangilerinin  etkili olduğu söylenebilir?

A
Yalnız I
B
I, II ve III
C
I ve II
D
Yalnız III
E
Yalnız II
Soru 3

Osmanlı İmparatorluğu'nda, I.      Avrupa'ya öğrencilerin gönderilmesi, II.    Avrupa'dan askeri ve teknik uzmanların getirilmesi, III.  Avrupa'nın önemli merkezlerinde sürekli elçiliklerin açılması gelişmelerinden hangilerinde bozulan devlet kurumlarının batı örnek alınarak yeniden ıslah etme düşüncesinin etkili olduğu savunulabilir?

A
Yalnız I
B
I, II ve III
C
Yalnız II
D
I ve III
E
Yalnız III
Soru 4

XVIII. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda görülen, I.      Avrupa'da elçiliklerin açılması, II.    Avrupa’ya öğrencilerin gönderilmesi, III.  Nizam-ı  Cedit Ordusu'nun kurulması gelişmelerinden hangileri kültürel değişimin başlamasında etkili olduğu  savunulamaz?

A
I ve II
B
II ve III
C
Yalnız II
D
Yalnız I
E
Yalnız III
Soru 5

Osmanlı İmparatorluğunun XVIII. yüzyılda batı tarzında ıslahatlar yapmaya başlamasında, I.      savaşlardaki yenilgilerin ve toprak kayıplarının artması, II.    halkın batı tarzı yeniliklerin yapılması için yöneticilere baskı yapması, III.  devlet kurumlarında bozulmaların artması durumlarından hangilerinin etkili olduğu  savunulamaz?

A
Yalnız II
B
I ve III
C
I ve II
D
Yalnız III
E
Yalnız I
Soru 6

XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde görülen, I.      matbaanın kullanılmaya başlanması, II.    Avrupa’dan uzmanların getirtilmesi, III.  Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılarak, yerine modern orduların kurulmak istenmesi gibi gelişmelerden hangileri batıdan etkilendiğinin  kanıtı sayılabilir?

A
Yalnız III
B
Yalnız I
C
Yalnız II
D
I, II ve III
E
I ve III
Soru 7

Lale Devrinde köşk, yalı ve saray gibi yapıların inşası, I.      askeri mimarinin, II.    sivil-sosyal mimarinin, III.  dini mimarinin verilen mimari türlerinden hangilerinin geliştiğinin kanıtı sayılabilir?

A
II ve III
B
I ve II
C
Yalnız II
D
Yalnız I
E
Yalnız III
Soru 8

III. Selim'in yaptığı yeniliklerden birisi yerli malların kullanımını teşvik ederek sanayi alanındaki yatırımlara öncelik vermesidir. Buna göre, III. Selim'in bu uygulamasının, I.      kapitülasyonların, II.    Sanayi İnkılabı ile Avrupa mallarının iç piyasadaki etkisinin, III.  Coğrafi Keşiflerle önem kaybeden Akdeniz ticaretinin yeniden artırılmasının verilenlerden hangilerinin olumsuz etkilerini önlemeye yönelik olduğu  söylenemez?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
Yalnız I
D
II ve III
E
I ve II
Soru 9

Lale Devrinde İstanbul'da kurulan matbaada dini kitapların basılmasına izin verilmemesinde, I.     medrese ulemasının yeniliklere karşı tepkisinden çekinilmesi, II.   dini kitaplarda hata oluşmasının önlenmek istenmesi,                                                                                                                                        III. hattatların işsiz kalmasının önlenmek istenmesi durumlarından hangilerinin  etkili olduğu söylenebilir?

A
II ve III
B
Yalnız II
C
I, II ve III
D
Yalnız I
E
I ve III
Soru 10

III. Selim Avrupa tarzında olan Nizam-ı Cedit Ordusu’nu kurmuş,  IV. Mustafa ise, bu orduyu kaldırmıştır. Bu durum, I.      IV. Mustafa'nın Avrupa tarzı ıslahatları devam ettiremediğinin, II.    Osmanlı Devleti’nin teknolojide batıyı geçtiğinin, III.  her iki hükümdar arasında görüş ayrılığının bulunduğunun, verilenlerden hangilerinin   göstergesidir?

A
I ve III
B
Yalnız I
C
II ve III
D
Yalnız III
E
I, II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.