10. Sınıf Tarih Osmanlı Devleti’nin Yükselme Dönemi Testleri-1 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Tarih dersi Osmanlı Devleti’nin Yükselme Dönemi 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Tarih Osmanlı Devleti’nin Yükselme Dönemi Testleri-1 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Tarih Osmanlı Devleti’nin Yükselme Dönemi Testleri-1 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kanuni’nin ölümünden sonra II. Selim ve III. Murat’ın padişah olmalarına rağmen bu döneme Sokullu devri denmesinde, I.      Sokulu'nun devlet yönetiminde daha etkili olması, II.    yönetim anlayışının değişmesi, III.  fetihlerin durması gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur?

A
Yalnız I
B
I ve III
C
Yalnız III
D
Yalnız II
E
I ve II
Soru 2

Cem Sultan Olayının bazı sonuçları şunlardır: I.      Önce Rodos şövalyelerine, daha sonra Papa'ya esir düşmesi, II.    Osmanlı Devleti'nin pasif bir politika İzlemesi ve sınırların genişlememesi, III.  Osmanlı - Memlûk ilişkilerinin, Memlüklülerin Cem'i desteklemesi ile bozulması Bu sonuçlardan hangilerinin Cem Sultan Olayı'nın dış soruna dönüşmesinde etkisi olduğu savunulabilir?

A
Yalnız III
B
I ve III
C
I ve II
D
Yalnız II
E
II ve III
Soru 3

1535 yılında imzalanan antlaşma ile Fransızlara kapitülasyonlar (ayrıcalık) verilmiştir. Buna göre, I.      Fransız tüccarlar daha düşük gümrük vergisi ödeyecek, II.    Osmanlı ülkesinde Fransızların davalarına Fransız yargıçlar bakabilecek, III.  Türk tüccarlar da Fransa topraklarında aynı ayrıcalıklardan yararlanacak maddelerinden hangilerinin doğrudan ekonomik konuları kapsamadığı savunulabilir?

A
II ve III
B
Yalnız III
C
Yalnız I
D
Yalnız II
E
I ve II
Soru 4

II. Bayezid döneminde Avrupa'ya karşı yumuşak bir politika izlenmesinde, I.      Cem Sultan'ın Papa'ya esir düşmesi, II.    Memlûk Devleti ile mücadele edilmesi, III.  Venediklilerle deniz savaşlarının yapılması durumlarından hangilerinin daha etkili olduğu savunulabilir?

A
I ve II
B
Yalnız I
C
II ve III
D
Yalnız III
E
Yalnız II
Soru 5

Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminde görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisi devletin toprakları dışında da siyasi nüfuzunu artırdığı savunulabilir?

A
Yönetime devşirme sisteminden yetişenleri getirme
B
Kapitülasyonlar verme
C
Kardeş katli uygulamasını yasalaştırma
D
Halifeliği ele geçirme
E
Cem Sultan Olayı
Soru 6

Osmanlı Devleti Ortodoks Kilisesi'nin varlığını korumak ve Ortodokslara dini serbestlik sağlamakla, I.      Avrupa Hristiyan birliğini parçalamak, II.    ülkede hoşgörü ortamı oluşturmak, III.  Reform Hareketlerini başlatmak amaçlarından hangilerine ulaşmak istemiştir?

A
I, II ve III
B
Yalnız III
C
Yalnız II
D
I ve II
E
Yalnız I
Soru 7

Osmanlı Devleti’nin yükselme döneminde görülen, I.     II. Bayezıd'ın, Cem Sultan ile mücadelesi, II.   Yavuz Sultan Selim’in kardeşleri ile taht mücadelesi, III.  Kanuni Sultan Süleyman döneminde Mısır’da İsyanların çıkması gelişmelerinden hangilerinde iç mücadelenin zamanla dış soruna dönüştüğü savunulabilir?

A
Yalnız III
B
I ve III
C
I, II ve III
D
Yalnız II
E
Yalnız I
Soru 8

Yavuz  Sultan Selim döneminde seferlerin tamamen doğuya yapılmasının, I.      Anadolu Türk birliğinin sağlanmasına, II.    Osmanlı Devleti'nin İslâm dünyasının lideri olmasına, III.  Haçlılarla mücadele edilmesine gelişmelerinden hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?

A
I ve III
B
I, II ve III
C
I ve II
D
Yalnız II
E
Yalnız I
Soru 9

Yavuz Sultan Selim döneminde Mısır'ın fethinin, I.     Suriye ve Mısır topraklarının Osmanlı egemenliğine geçmesi, II.   Venediklilerin Kıbrıs Adası için ödedikleri vergileri Osmanlı Devleti'ne ödemeye başlaması, III.  Baharat Yolu'nun Osmanlı denetimine geçmesi sonuçlarından hangilerinin Osmanlı Devleti'ne ekonomik kazanımlar sağladığı savunulabilir?

A
Yalnız I
B
I, II ve III
C
Yalnız II
D
I ve II
E
Yalnız III
Soru 10

II. Bayezid döneminde İspanya'da Hristiyanların işkencelerinden kaçan Yahudilerin Osmanlı ülkesine göç etmelerinde, Osmanlı  Devleti'nin, I.      hoşgörülü ve adaletli yönetim anlayışı, II.    mutlaklyetçi monarşik yönetimi, III.  herkese dini serbestlik tanıması özelliklerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

A
Yalnız I
B
I ve III
C
I, II ve III
D
Yalnız II
E
Yalnız III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.