10. Sınıf Tarih Osmanlı Devleti’nin Yükselme Dönemi Testleri-2 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Tarih dersi Osmanlı Devleti’nin Yükselme Dönemi 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Tarih Osmanlı Devleti’nin Yükselme Dönemi Testleri-2 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Tarih Osmanlı Devleti’nin Yükselme Dönemi Testleri-2 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Osmanlı Devleti’nin yükselme döneminde görülen, I.     II. Bayezid’in, Cem Sultan ile mücadelesi, II.   Yavuz Sultan Selim'in kardeşleri ile taht mücadelesi, III.  Kanuni Sultan Süleyman döneminde Mısır’da isyanların çıkması gelişmelerinden hangilerinin Osmanlı Devleti’nin iç sorunu iken zamanla dış soruna dönüştüğü savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I, II ve III
E
I ve III
Soru 2

Osmanlı Devleti'nin Yükselme Döneminde görülen, I.     Kanuni Sultan Süleyman'ın Hint Deniz Seferleri’ni  yapması, II.    Sokullu Mehmet Paşa'nın Karadeniz ve Akdeniz ile ilgili kanal projeleri, III.  Yavuz Sultan Selim'in Mısır’ı ele geçirmesi gelişmelerinden hangilerinin Coğrafi Keşiflerle önem kaybeden Akdeniz ticaretini geliştirmeye yöneilik olduğu savunulamaz?

A
Yalnız I
B
I ve III
C
I ve II
D
II ve III
E
Yalnız III
Soru 3

Sokullu Mehmet Paşa'nın sadrazam olduğu dönem, padişah olmamasına rağmen O'nun ismiyle adlandırılmıştır.                                 Buna göre Sokullu Mehmet Paşa döneminde görülen, I.      sadrazamın orduların başında devamlı olarak sefere  çıkması, II.    sadrazamın divana başkanlık etmesi, III.  sadrazamın tüm devlet işlerini yürütmesi durumlarından hangilerinin Sokullu Mehmet Paşa'nın sadrazam olduğu dönemde  ilk kez uygulandığı savunulabilir?

A
Yalnız II
B
Yalnız I
C
I ve III
D
I, II ve III
E
I ve II
Soru 4

Fransızlara verilen kapitülasyonların, l.      iki hükümdarın hayatı boyunca geçerli olması, II.    her iki tarafa da aynı hakları tanıması,                                                                                                                                                                        III.  ticareti geliştirmesi özelliklerinden hangileri antlaşmanın sürekli  olmadığının göstergesidir?

A
I ve III
B
I ve II
C
Yalnız II
D
Yalnız I
E
Yalnız III
Soru 5

Osmanlı Devleti'nde, I.      Kanuni döneminde Fransızlara kapitülasyonların verilmesi, II.    Sokullu Mehmet Paşa'nın Karadeniz ve Akdeniz'i başka denizlerle birleştirmek için kanal projeleri hazırlaması, III.  Kaptan-ı Derya'nın divan üyesi olması durumlarından hangilerinin Coğrafi Keşiflerle önem kaybeden Akdeniz ticaretini yeniden canlandırmak için yapıldığı savunulamaz?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
II ve III
D
I ve II
E
Yalnız II
Soru 6

I.      İmparatorluk olma II.    Türk İslam Devleti olma III.   İslam dünyasının lideri olma Yukarıda verilen özelliklerden hangilerini Osmanlı Devleti'nin Yükselme Döneminde kazandığı savunulamaz?

A
Yalnız II
B
I ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
E
II ve III
Soru 7

II. Mehmet’in İstanbul’un fethinden sonra, I.      halka hoşgörülü davranması, II.    Karadeniz kıyılarını ele geçirmesi, III.  Akkoyunlularla mücadeleye başlaması faaliyetlerinden hangileri fethin kalıcı olmasını sağlamaya yöneliktir?

A
II ve III
B
I ve II
C
Yalnız II
D
Yalnız I
E
I ve III
Soru 8

Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminde görülen, I.      kapitülasyonların verilmesi, II.    halifeliğin Osmanlı’ya geçmesi, III.  ilk altın paranın bastırılması gelişmelerinden hangilerinin daha sonraki dönemlerde devletin ekonomisini  olumsuz etkilediği savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I, II ve III
D
I ve III
E
I ve II
Soru 9

Sokullu döneminin, I.      sınırların genişlemeye devam etmesi, II.    yönetim ve diğer alanlarda aksaklıkların olmaması, III.  Avrupa’ya karşı her alanda Osmanlı Devleti'nin  üstünlüğünün devam etmesi özelliklerinden hangilerinin bu dönemin yükseliş dönemi olarak kabul edilmesinde etkili olduğu savunulabilir?

A
Yalnız II
B
I, II ve III
C
I ve III
D
Yalnız III
E
Yalnız I
Soru 10

Osmanlı Devieti'nin, yükselme döneminde Avrupa karşısında siyasi ve askeri üstünlük sağlamasında, I.      Ortodoksların koruyuculuğunu üstlenmesi, II.    Askeri bakımdan güçlü olması, III.  Halifelik makamının elinde olması durumlarından hangilerinin en az etkili olduğu söylenebilir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
Yalnız II
D
II ve III
E
Yalnız III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.