10. Sınıf Tarih Osmanlı Kültür ve Medeniyeti Testleri-1 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Tarih dersi Osmanlı Kültür ve Medeniyeti 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Tarih Osmanlı Kültür ve Medeniyeti Testleri-1 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Tarih Osmanlı Kültür ve Medeniyeti Testleri-1 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Avrupa devletlerinin Osmanlı ekonomisi üzerinde etkili olmalarında ve devletin ekonomik bağımsızlığının sona ermesinde, I.      kapitilasyonların yaygınlaştırılması, II.    milliyetçilik isyanlarının başlaması, III.  Duyun-u Umumiye idaresi'nin kurulması gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

A
II ve III
B
I ve II
C
Yalnız I
D
I ve III
E
Yanlız II
Soru 2

Osmanlı Devleti'nde  "ülkenin hanedan üyelerinin ortak malı sayılması" uygulaması aşağıdaki yönetim şekillerinden hangisinin bir gereği olduğu söylenebilir?

A
Teokrasi
B
Feodalite
C
Demokrasi
D
Meşrutiyet
E
Monarşi
Soru 3

Osmanlı İmparatorluğunda halkın yönetimdeki memnuniyetsizliğine neden olan gelişmelerin arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A
Halifelik makamının Osmanlı'ya geçmesi
B
Ülke genelinde isyanların yaygınlaşması
C
Merkezi otoritenin bozulması
D
Ülke topraklarının sık sık savaş alanı olması
E
Halktan zorla vergilerin toplanması
Soru 4

Osmanlı İmparatorluğunda, I.      erşed-ekber sistemine geçilmesi, II.    Divan teşkilatı yerine bakanlık sisteminin uygulanması, III.  Yeniçeri  Ocağı'nın kaldırılması verilenlerden hangilerinin yönetim alanında yapılan düzenlemelerden olduğu  savunulamaz?

A
I ve III
B
I ve II
C
Yalnız III
D
Yalnız II
E
Yalnız I
Soru 5

XIX. yüzyılda  Avrupa malları  Osmanlı iç pazarına girmiş bunun yanısıra hammadde ihracatı yoğunluk kazanmıştır. Bu duruma aşağıdakilerden hangisi neden olmuştur?

A
Ülke sınırlarının daralması
B
Büyük şirketlerin kurulması
C
Yönetim anlayışının değişmesi
D
Sanayi yatırımlarının artması
E
Ekonomik tavizler verilmesi
Soru 6

Mimar Sinan'ın yaptığı, I.      Süleymaniye, II.    Selimiye, III.  Şehzade camilerinin çıraklık, kalfalık ve ustalık dönemlerindeki yapılış sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?

A
II, III, I
B
III, I, II
C
II, I, III
D
III, II, I
E
I, II, III
Soru 7

Osmanlı Devleti’nin kısa sürede büyümesinde etkili olan; I.      siyasi yönden zayıf olan Anadolu ve Bizans arasında kurulması, II.    cihad arzusu, III.  hoşgörü ve adaletli yönetim gibi durumlardan hangileri  doğrudan coğrafi konumun sonucu olarak gösterilebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
Yalnız II
D
I ve III
E
I ve II
Soru 8

Osmanlı  İmparatorluğu'nda alınan, I.      gümrük vergileri, II.    cizye ve haraç vergisi, III.  bağlı beylik ve devletlerin ödediği yıllık vergiler vergilerden hangileri çok uluslu imparatorluk yapısının bir gereği olduğu  savunulamaz?

A
Yalnız II
B
Yalnız I
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 9

Aşağıdaki gelişmelerden hangilerinde Osmanlı Devleti'nin ekonomik gelirlerinin artırılmasının amaçlandığı  savunulamaz?

A
Sokullu Dönemi'nde Don-Volga ve Süveyş Kanallarının açılmak istenmesi
B
Şehzadelerin sancaklara yönetici olarak gönderilmesi
C
Ülke sınırlarının genişlemesi
D
İstanbul'un fethedilmesi
E
Hint Deniz Seferleri’nin yapılması
Soru 10

Osmanlı Devleti'nin, I.      Divan'da alınan kararların şeyhülislam tarafından dine uygun olup olmadığına karar verilmesi, II.    Mısır Seferi sonunda halifelik makamının Osmanlı Devleti'ne geçmesi, III.  ülkenin hanedan üyelerinin ortak malı sayılması özelliklerinden hangileri teokratik yönetim anlayışı olduğunun kanıtı sayılabilir?

A
Yalnız II
B
I,II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
E
II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.