10. Sınıf Tarih Osmanlı Kültür ve Medeniyeti Testleri-2 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Tarih dersi Osmanlı Kültür ve Medeniyeti 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Tarih Osmanlı Kültür ve Medeniyeti Testleri-2 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Tarih Osmanlı Kültür ve Medeniyeti Testleri-2 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I.    Türk İslam Devleti II.   İmparatorluk III. İslam dünyasının liderliği Yukarıda verilen özelliklerden hangilerini Osmanlı Devleti'nin  sonradan kazandığı  söylenebilir?

A
I ve II
B
Yalnız II
C
Yalnız I
D
II ve III
E
Yalnız III
Soru 2

Osmanlı İmparatorluğu'nda, I.     Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesi, II.    Meşrutiyet yönetimine geçilmesi, III.  31 Mart İsyanı'nın çıkması gelişmelerinden hangilerinin insan haklarını ve demokrasiyi geliştirdiği  söylenemez?

A
Yalnız II
B
II ve III
C
I ve II
D
Yalnız III
E
Yalnız I
Soru 3

Osmanlı devlet yönetiminde, divanda alınan kararlar,  Şeyhülislamın dine uygun olup olmadığına karar verdikten sonra, padişahın onayına sunuluyordu. Bu durum yönetimde, I.      teokrasi, II.    demokrasi, III.  monarşi verilenlerden hangilerinin  etkili olduğunun kanıtı sayılabilir?

A
Yalnız II
B
Yalnız I
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 4

Osmanlı Devleti’nin izlediği İskan politikasının bazı özellikleri şunlardır; I.     Özellikle konar - göçerler seçilmiştir. II.   Göçmenler iskan yerine yakın yerlerden alınmıştır. III. Göç sırasında mevcut ekonomik canlılık gözönünde tutulmuştur. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri ülke içerisinde sosyo - ekonomik düzenin korunmasına önem verildiğini gösterir?

A
I, II ve III
B
I ve III
C
Yalnız II
D
Yalnız I
E
Yalnız III
Soru 5

Osmanlı Devleti’nde aşağıdaki vergilerden hangisi Hristiyanlardan alınan toprak vergisidir?

A
Zekat
B
Haraç
C
Cizye
D
Çift Bozan
E
Aşar
Soru 6

Osmanlı İmparatorluğu’nda aşağıdakilerden hangisinin sınırların genişlemesi ile ortaya çıktığı  söylenemez?

A
Saltanatın Osmanlı soyunda devam etmesi
B
Devletin topladığı vergilerin artması
C
Halifelik makamının Osmanlı Devleti'nce temsil edilmesi
D
Ülkenin yeni yönetim birimlerine ayrılması
E
Devletin imparatorluk özelliğini kazanması
Soru 7

Osmanlı Devleti teokratik ve monarşik özelliğe sahip bir devlettir. Buna göre, I.     Avrupa'yı örnek alan kanunların yapılması, II.   meşrutiyet yönetimine geçilmesi, III. toprak kayıplarının artması gelişmelerinden hangilerinin Osmanlı Devleti'nin teokratik ve monarşik özelliğini zayıflattığı   savunulabilir?

A
I ve II
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
Yalnız III
E
Yalnız II
Soru 8

Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan itibaren, adalet ilkesini ve hoşgörülü din ve inanç anlayışını benimsemesinin, I.      halkın yönetimden memnuniyetine, II.    egemenliğinin uzun süre devam etmesine, III.  egemenlik anlayışında değişmelerin olmasına durumlarından hangilerine ortam hazırladığı   savunulabilir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
Yalnız II
D
I,II ve III
E
I ve III
Soru 9

XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti savaşların birçoğunu kaybetmiştir. Ticaret gayri müslim tüccarların eline geçmiştir. Dışardan mamül madde gelirken, içerden ancak hammadde satılabilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir sonucu  değildir?

A
ihracat - İthalat dengisi bozulmuştur.
B
Küçük atölyeler kapanmıştır.
C
Ülke İçinde işsizlik olmuştur.
D
İç huzursuzluklar yaşanmıştır.
E
Sanayi yatırımları artmıştır.
Soru 10

Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde görülen aşağıdaki teşkilanmalardan hangisinin  doğrudan askeri amaçlara yönelik olduğu  savulunamaz?

A
Tımar sisteminin uygulanması
B
Yaya-müsellem ordusunun oluşturulması
C
Devşirme sisteminin uygulanması
D
Tersanelerin kurulması
E
İznik’te ilk medresenin açılması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.