10. Sınıf Tarih Osmanlı’da Hukuk Bilim ve Sanat Alanındaki Gelişmeler Testleri-1 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Tarih dersi Osmanlı’da Hukuk Bilim ve Sanat Alanındaki Gelişmeler konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Tarih Osmanlı’da Hukuk Bilim ve Sanat Alanındaki Gelişmeler Testleri-1 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Tarih Osmanlı’da Hukuk Bilim ve Sanat Alanındaki Gelişmeler Testleri-1 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Fatih döneminde padişaha kardeşlerini öldürtme hak ve yetkisini veren kanunname İle, I.taht kavgalarını önleme, II.merkezi otoriteyi güçlendirme, III.Avrupa’daki kanunlar doğrultusunda düzenleme­ler yapma hedeflerinden hangilerine ulaşılmak İstendiği sa­vunulabilir?

A
II ve III
B
Yalnız II
C
Yalnız I
D
I ve II
E
Yalnız III
Soru 2

Osmanlı Devleti’nde aşağıdaki sanat dallarından hangisiyle geçinenlerin çok sayıda olması matba­anın kullanılmasını geciktirmiştir?

A
Tezhip
B
Çinicilik
C
Ciltçilik
D
Hat
E
Minyatür
Soru 3

Kanuni döneminde dünyanın yuvarlaklığı, gelgit ola­yı, pusulanın kullanımı ve Amerika’nın varlığı gibi konulara aşağıdaki kitapların hangisinde yer veril­miştir?

A
Kitab-ı Bahriye
B
Mücerrebname
C
Cihannüma
D
Marifetname
E
Seyahatname
Soru 4

I.Türk gelenekleri II.Fethedilen yerlerde devam eden kurallar III.Padişah fermanları Yukarıdakilerden hangileri örfi hukukun kapsamı içerisinde yer almaktadır?

A
Yalnız II
B
I, II ve III
C
Yalnız I
D
I ve III
E
II ve III
Soru 5

Osmanlı kanunlarının toplanarak ilk defa yazılı hale getirilmesi, aşağıdaki padişahlardan hangisi döneminde gerçekleşmiştir?

A
Fatih
B
I. Murat
C
Osman Bey
D
Yavuz
E
Kanuni
Soru 6

El yazması eserleri süslemek ve metin aydınlatıl­masını sağlamak için perspektif olmadan yapılan resimlere, aşağıdakilerden hangi isim verilmiştir?

A
Ebru
B
Kakmacılık
C
Tezhip
D
Minyatür
E
Hat
Soru 7

Osmanlı Devleti’nde XIV. yüzyılda bitki, yıldız, geomet­rik bezemeler ve hayvan figürleri kullanılarak keramikler yapılmaya başlanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nde keramik ve çini sanatında önemli bir merkezlerden biri değildir?

A
İzmir
B
Diyarbakır
C
Bursa
D
Kütahya
E
İznik
Soru 8

Kanuni döneminde çıkarılan kanunnameler, I.sosyal düzenlemeler, II.reaya hak ve görevleri, III.tımarların dağıtım esasları konularından hangilerini içermiştir?

A
Yalnız I
B
II ve III
C
Yalnız II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 9

Osmanlı Devleti’nde kadı atamalarını aşağıdakilerin hangisi yapmıştır?

A
Veziriazam
B
Nişancı
C
Kazasker
D
Şeyhülislam
E
Padişah
Soru 10

Osmanlı Devleti’nde insan ve hayvan resimlerinin ve heykellerinin yapılmaması, aşağıdaki alanlar­dan hangisinin daha fazla gelişmesine ortam ha­zırlamıştır?

A
Süsleme
B
Oymacılık
C
Nakkaşlık
D
Ciltçilik
E
Hattatlık
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.