10. Sınıf Tarih Osmanlı’da Hukuk Bilim ve Sanat Alanındaki Gelişmeler Testleri-2 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Tarih dersi Osmanlı’da Hukuk Bilim ve Sanat Alanındaki Gelişmeler konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Tarih Osmanlı’da Hukuk Bilim ve Sanat Alanındaki Gelişmeler Testleri-2 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Tarih Osmanlı’da Hukuk Bilim ve Sanat Alanındaki Gelişmeler Testleri-2 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Fatih’in, I.ünlü bilim adamlarını İstanbul’a getirtmesi, II.her dinden bilim insanlarını desteklemesi, III.Sahnıseman Medreselerini kurdurtması faaliyetlerinden hangilerinin İstanbul’un bilim ve kültür merkezi haline gelmesinde etkili olduğu sa­vunulabilir?

A
I, II ve III
B
Yalnız I
C
Yalnız II
D
II ve III
E
I ve II
Soru 2

Mimar Sinan’ın ustalık eseri aşağıdakilerden han­gisidir?

A
Şehzadebaşı Cami
B
Sultanahmet Cami
C
Topkapı Sarayı
D
Selimiye Cami
E
Süleymaniye Cami
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlılardaki minyatürcülerden biri değildir?

A
Nigari
B
Matrakçı Nasuh
C
Seyyid Lokman
D
Evliya Çelebi
E
Sinan Bey
Soru 4

I.Yargıçlık yapma II.Kazaları yönetme III.Belediye ve noterlik işlerini yürütme Yukarıdakilerden hangileri Osmanlılarda kadıların görevleri arasında yer almaktadır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
I, II ve III
E
II ve III
Soru 5

I. Divan edebiyatı II.Halk edebiyatı III.Tasavvuf edebiyatı Yukarıdakilerden hangileri, İran ve Arap edebiyat­larından etkilenerek saray ve medrese çevrelerin­de gelişmiştir?

A
Yalnız II
B
II ve III
C
I, II ve III
D
Yalnız I
E
I ve II
Soru 6

Tasavvuf edebiyatı, I.Mevlevilik, II.Bektaşilik, III.Nakşilik, IV.Kadirilik tarikatlarından hangilerinin mensupları tarafından geliştirilmiştir?

A
II ve IV
B
III ve IV
C
I ve III
D
II ve III
E
I ve II
Soru 7

Osmanlı sanatına önemli katkılarda bulunan, I.Amasyalı Şeyh Hamidullah, II.Ahmet Karahisari, III.Hafız Osman gibi sanatçıların uğraş alanı aşağıdakilerden han­gisidir?

A
Tezhip
B
Mimari
C
Hat
D
Minyatür
E
Musiki
Soru 8

Osmanlı Dönemi’nde, I.Bursa Yeşil Cami, II.Yeşil Türbe, III.Topkapı Sarayı eserlerinin hangileri çinicilik sanatının en güzel örnekleri arasında gösterilebilir?

A
Yalnız I
B
I, II ve III
C
II ve III
D
Yalnız II
E
I ve III
Soru 9

Osmanlı bilim ve teknoloji faaliyetleriyle ilgili veri­len aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Takiyyüddin Mehmet, Osmanlılarda otomatik makineler üzerine ilk eseri yazmıştır.
B
Matematikçi ve astronomi bilgini Takiyyüddin Mehmet İstanbul’da rasathane kurmuştur.
C
Osmanlı Devleti’nin ilk tıp medresesi Yıldırım Bayezid tarafından Bursa’da kurulmuştur.
D
Piri Reis dünya haritasını çizmiştir.
E
Molla Lütfi, Osmanlılarda deneysel farmakolojinin öncüsü sayılmaktadır.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi dini ilimler içerisinde yer almaz?

A
Tefsir
B
Hadis
C
Kelam
D
Fıkıh
E
Hendese
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.