10. Sınıf Tarih Osmanlı’da Hukuk Bilim ve Sanat Alanındaki Gelişmeler Testleri-2 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Tarih dersi Osmanlı’da Hukuk Bilim ve Sanat Alanındaki Gelişmeler konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Tarih Osmanlı’da Hukuk Bilim ve Sanat Alanındaki Gelişmeler Testleri-2 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Tarih Osmanlı’da Hukuk Bilim ve Sanat Alanındaki Gelişmeler Testleri-2 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi dini ilimler içerisinde yer almaz?

A
Hadis
B
Kelam
C
Fıkıh
D
Hendese
E
Tefsir
Soru 2

I. Divan edebiyatı II.Halk edebiyatı III.Tasavvuf edebiyatı Yukarıdakilerden hangileri, İran ve Arap edebiyat­larından etkilenerek saray ve medrese çevrelerin­de gelişmiştir?

A
II ve III
B
Yalnız II
C
I ve II
D
Yalnız I
E
I, II ve III
Soru 3

Osmanlı bilim ve teknoloji faaliyetleriyle ilgili veri­len aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Piri Reis dünya haritasını çizmiştir.
B
Matematikçi ve astronomi bilgini Takiyyüddin Mehmet İstanbul’da rasathane kurmuştur.
C
Osmanlı Devleti’nin ilk tıp medresesi Yıldırım Bayezid tarafından Bursa’da kurulmuştur.
D
Takiyyüddin Mehmet, Osmanlılarda otomatik makineler üzerine ilk eseri yazmıştır.
E
Molla Lütfi, Osmanlılarda deneysel farmakolojinin öncüsü sayılmaktadır.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlılardaki minyatürcülerden biri değildir?

A
Seyyid Lokman
B
Sinan Bey
C
Matrakçı Nasuh
D
Evliya Çelebi
E
Nigari
Soru 5

Mimar Sinan’ın ustalık eseri aşağıdakilerden han­gisidir?

A
Selimiye Cami
B
Şehzadebaşı Cami
C
Sultanahmet Cami
D
Topkapı Sarayı
E
Süleymaniye Cami
Soru 6

Tasavvuf edebiyatı, I.Mevlevilik, II.Bektaşilik, III.Nakşilik, IV.Kadirilik tarikatlarından hangilerinin mensupları tarafından geliştirilmiştir?

A
II ve III
B
II ve IV
C
III ve IV
D
I ve II
E
I ve III
Soru 7

Fatih’in, I.ünlü bilim adamlarını İstanbul’a getirtmesi, II.her dinden bilim insanlarını desteklemesi, III.Sahnıseman Medreselerini kurdurtması faaliyetlerinden hangilerinin İstanbul’un bilim ve kültür merkezi haline gelmesinde etkili olduğu sa­vunulabilir?

A
I, II ve III
B
I ve II
C
Yalnız II
D
Yalnız I
E
II ve III
Soru 8

Osmanlı Dönemi’nde, I.Bursa Yeşil Cami, II.Yeşil Türbe, III.Topkapı Sarayı eserlerinin hangileri çinicilik sanatının en güzel örnekleri arasında gösterilebilir?

A
I ve III
B
I, II ve III
C
Yalnız II
D
Yalnız I
E
II ve III
Soru 9

Osmanlı sanatına önemli katkılarda bulunan, I.Amasyalı Şeyh Hamidullah, II.Ahmet Karahisari, III.Hafız Osman gibi sanatçıların uğraş alanı aşağıdakilerden han­gisidir?

A
Musiki
B
Tezhip
C
Minyatür
D
Hat
E
Mimari
Soru 10

I.Yargıçlık yapma II.Kazaları yönetme III.Belediye ve noterlik işlerini yürütme Yukarıdakilerden hangileri Osmanlılarda kadıların görevleri arasında yer almaktadır?

A
Yalnız I
B
I ve III
C
II ve III
D
I, II ve III
E
Yalnız II
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.