10. Sınıf Tarih Osmanlı’da Hukuk Bilim ve Sanat Alanındaki Gelişmeler Testleri-2 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Tarih dersi Osmanlı’da Hukuk Bilim ve Sanat Alanındaki Gelişmeler konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Tarih Osmanlı’da Hukuk Bilim ve Sanat Alanındaki Gelişmeler Testleri-2 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Tarih Osmanlı’da Hukuk Bilim ve Sanat Alanındaki Gelişmeler Testleri-2 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Tasavvuf edebiyatı, I.Mevlevilik, II.Bektaşilik, III.Nakşilik, IV.Kadirilik tarikatlarından hangilerinin mensupları tarafından geliştirilmiştir?

A
I ve III
B
II ve IV
C
I ve II
D
III ve IV
E
II ve III
Soru 2

Osmanlı Dönemi’nde, I.Bursa Yeşil Cami, II.Yeşil Türbe, III.Topkapı Sarayı eserlerinin hangileri çinicilik sanatının en güzel örnekleri arasında gösterilebilir?

A
I, II ve III
B
Yalnız II
C
II ve III
D
I ve III
E
Yalnız I
Soru 3

Osmanlı bilim ve teknoloji faaliyetleriyle ilgili veri­len aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Takiyyüddin Mehmet, Osmanlılarda otomatik makineler üzerine ilk eseri yazmıştır.
B
Piri Reis dünya haritasını çizmiştir.
C
Osmanlı Devleti’nin ilk tıp medresesi Yıldırım Bayezid tarafından Bursa’da kurulmuştur.
D
Matematikçi ve astronomi bilgini Takiyyüddin Mehmet İstanbul’da rasathane kurmuştur.
E
Molla Lütfi, Osmanlılarda deneysel farmakolojinin öncüsü sayılmaktadır.
Soru 4

I.Yargıçlık yapma II.Kazaları yönetme III.Belediye ve noterlik işlerini yürütme Yukarıdakilerden hangileri Osmanlılarda kadıların görevleri arasında yer almaktadır?

A
Yalnız II
B
I ve III
C
II ve III
D
I, II ve III
E
Yalnız I
Soru 5

Osmanlı sanatına önemli katkılarda bulunan, I.Amasyalı Şeyh Hamidullah, II.Ahmet Karahisari, III.Hafız Osman gibi sanatçıların uğraş alanı aşağıdakilerden han­gisidir?

A
Mimari
B
Tezhip
C
Hat
D
Minyatür
E
Musiki
Soru 6

Mimar Sinan’ın ustalık eseri aşağıdakilerden han­gisidir?

A
Topkapı Sarayı
B
Sultanahmet Cami
C
Süleymaniye Cami
D
Şehzadebaşı Cami
E
Selimiye Cami
Soru 7

Fatih’in, I.ünlü bilim adamlarını İstanbul’a getirtmesi, II.her dinden bilim insanlarını desteklemesi, III.Sahnıseman Medreselerini kurdurtması faaliyetlerinden hangilerinin İstanbul’un bilim ve kültür merkezi haline gelmesinde etkili olduğu sa­vunulabilir?

A
I ve II
B
Yalnız I
C
II ve III
D
I, II ve III
E
Yalnız II
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi dini ilimler içerisinde yer almaz?

A
Kelam
B
Fıkıh
C
Hendese
D
Tefsir
E
Hadis
Soru 9

I. Divan edebiyatı II.Halk edebiyatı III.Tasavvuf edebiyatı Yukarıdakilerden hangileri, İran ve Arap edebiyat­larından etkilenerek saray ve medrese çevrelerin­de gelişmiştir?

A
II ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
I, II ve III
E
Yalnız II
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlılardaki minyatürcülerden biri değildir?

A
Nigari
B
Seyyid Lokman
C
Sinan Bey
D
Evliya Çelebi
E
Matrakçı Nasuh
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.