10. Sınıf Tarih XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti ve Savaşlar Testleri-1 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Tarih dersi XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti ve Savaşlar10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Tarih XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti ve Savaşlar Testleri-1 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Tarih XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti ve Savaşlar Testleri-1 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Balkan Savaşları sonucun­da imzalanan antlaşmalardan biri değildir?

A
İstanbul
B
Berlin
C
Bükreş
D
Atina
E
Londra
Soru 2

II. Balkan Savaşı aşağıdaki devletlerden hangisi­nin yenilgisiyle sonuçlanmıştır?

A
Romanya
B
Osmanlı
C
Bulgaristan
D
Yunanistan
E
Sırbistan
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nın ne­denleri arasında gösterilemez?

A
Sömürgeciliğin hızlanması
B
İngiltere ile Almanya, Rusya ile Avusturya - Macaristan arasında çekişmeler yaşanması
C
Fransız İhtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik akımının yayılması
D
Osmanlı Devleti’nin Rusya’ya karşı Sarıkamış Harekatını düzenlemesi
E
Avrupa devletleri arasında bloklaşma ve silahlan¬ma yarışının hızlanması
Soru 4

Trablusgarp Savaşı sürerken Karadağ’ın Osmanlı Devleti’ne saldırması üzerine Osmanlı Devleti barış is­temiş; İtalya ile Uşi Antlaşması’nı imzalamıştır. Bu bilgilere bakarak Osmanlı Devleti’ni Uşi Antlaşması’nı imzalamaya aşağıdakilerden hangisinin zorladığı savunulabilir?

A
İngilizlerin Osmanlı ordusunun Mısır’dan geçişine izin vermemesinin
B
Osmanlı Devleti’nin iki cephede birden savaşamayacak durumda olmasının
C
İtalya’nın On İki Ada’yı işgal etmesinin
D
İngiltere ve Fransa’nın tarafsız olduklarını açıklamalarının
E
Çanakkale Boğazı’nın İtalyan donanması tarafından topa tutulmasının
Soru 5

Uşi Antlaşması’na göre, -Trablusgarp ve Bingazi İtalya’ya bırakılmıştı. -Trablusgarp halkı dinî bakımdan Osmanlı halifesi­ne bağlı kalacaktı. -Balkanlardaki durum kesinleşinceye kadar On İki Ada geçici olarak İtalya’ya bırakılacaktı. Bu maddelere bakarak Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Sınırları daralmıştır.
B
ilk kez İslamcılık politikasını uygulamaya başlamıştır.
C
Deniz gücü yeterli değildir.
D
Kuzey Afrika’da toprak kaybetmiştir.
E
Trablusgarp halkı ile kültürel bağlarını sürdürmeyi hedeflemiştir.
Soru 6

İtalya’nın Trablusgarp’ı işgal etmesinde, I.milliyetçilik, II.Panslavizm, III.sömürgecilik düşüncelerinden hangileri etkili olmuştur?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
Yalnız III
D
I, II ve III
E
Yalnız II
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi İttihat ve Terakki Partisi­nin hükümeti ele geçirmesine neden olan olaydır?

A
Babıali Baskını
B
Çınar Vakası
C
Kabakçı Mustafa İsyanı
D
Vakayıhayriye
E
Patrona Halil İsyanı
Soru 8

Osmanlı Devleti son dönemlerinde Yunanistan ile, I.Dömeke, II.I. Balkan, III.II. Balkan savaşlarının hangilerinde mücadele etmiştir?

A
Yalnız II
B
Yalnız I
C
I ve II
D
II ve III
E
Yalnız III
Soru 9

Reval görüşmelerinden sonra Rusya’nın kışkırtmaları ile yayılmacı politikalar izleyen Yunanistan, Bulgaris­tan, Sırbistan ve Karadağ Osmanlı Devleti’ne karşı it­tifak kurmuşlardır. Balkan Devletlerinin bu yolla aşağıdakilerden han­gisini amaçladığı söylenebilir?

A
Bizans İmparatorluğu’nu canlandırmayı
B
Balkanlarda siyasi birliğin kurulmasını sağlamayı
C
Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki topraklarını paylaşmayı
D
Kapitülasyonları sürekli hale getirmeyi
E
İpek ve Baharat Yollarını ele geçirmeyi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Balkan Savaşları sonu­cunda Osmanlı Devletli nin sınırları dışında kalan topraklar arasında gösterilemez?

A
Kavala ve Dedeağaç
B
Yanya ve Selanik
C
Edirne ve Kırklareli
D
Arnavutluk
E
Manastır
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.