10 Şubat 2022 Ehliyet Sınavı Soruları

Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

10 Şubat 2022 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 10 Şubat 2022 Ehliyet Sınavı Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki organlardan hangisinin yaralanması durumunda öksürme ile ağızdan köpüklü kan gelir?

A
Dalak
B
Karaciğer
C
Akciğer
D
Mide
Soru 2

Yapısı itibariyle sürücüsünden başka 8 ila 14 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş olan motorlu taşıta ne denir?

A
Özel amaçlı taşıt
B
Minibüs
C
Kamp taşıtı
D
Otobüs
Soru 3

Burkulmalarda uygulanacak ilk yardımla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Burkulma bacakta ise kalp seviyesinden aşağıda tutulmalıdır.
B
Şişlik ve ağrıyı azaltmak için soğuk uygulama ya da buz tatbiki yapılmalıdır.
C
Eklemdeki ağrıya rağmen hemen hareket ettirilmelidir.
D
Eklem bölgesindeki şişliği azaltmak için turnike uygulanmalıdır.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğini önleme çalışmalarından biri değildir?

A
Egzozlara filtre zorunluluğu getirilmesi
B
Özel araç kullanımının teşvik edilmesi
C
Çevre eğitimine ağırlık verilmesi
D
Kaliteli yakıt kullanımının teşvik edilmesi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi "şok" belirtilerinden biri değildir?

A
Cildin soğuk ve nemli olması
B
Bilinç seviyesinin artması
C
Kan basıncının düşmesi
D
Dudak çevresinin morarması
Soru 6

Trafik kurallarına harfiyen uyan bir sürücü için aşağıdakilerden hangisi söylenir?

A
Saygısız
B
Bencil
C
Korkusuz
D
Farkındalık kazanmış
Soru 7

Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş önceliği sıralaması nasıl olmalıdır?

A
3 - 1 - 2
B
3 - 2 - 1
C
1 - 2 - 3
D
2 - 3 - 1
Soru 8

Seyir hâlindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A
Yakıt seviyesi kontrol edilir.
B
Durulur, kontak kapatılır ve akü bağlantısı çıkarılır
C
Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir.
D
Önemsenmez, devam edilir.
Soru 9

Beyin, insan vücudundaki hangi sistemin bir parçasıdır?

A
Sinir sisteminin
B
Hareket sisteminin
C
Dolaşım sisteminin
D
Sindirim sisteminin
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir?

A
Önce çevrenin güvenliğini sağlaması
B
İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması
C
Telaşlı ve tedirgin olması
D
İletişim becerilerinin zayıf olması
Soru 11

Kazazedeyi araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir? 

A
Ayak tarafından çekilerek çıkarılmasına
B
Kollarının baş hizasında durmasına
C
Baş-boyun-gövde hizasının bozulmamasına
D
Baş tarafından çekilerek çıkarılmasına
Soru 12

Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Görüş mesafesinin kötü olması
B
Takip mesafesi kurallarına uyulmaması
C
Öndeki aracın durması
D
Öndeki aracın yavaşlaması
Soru 13

Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında kavşak, tünel ve köprülere 100 metre mesafede, sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması uygundur?

A
Hızını artırması
B
Hızını azaltması
C
Taşıt yolu üzerinde duraklaması
D
Şerit değiştirmesi
Soru 14

Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

A
3 numaralı aracın takip mesafesini azaltması
B
2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçmesi
C
2 numaralı aracın 3 numaralı aracın geçişine yardımcı olması
D
2 numaralı aracın hızını artırması
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın hedeflerinden biri değildir?

A
Şokun önlenmesi
B
Kanamanın durdurulması
C
Acil yardım istenmesi
D
Kazaların önlenmesi
Soru 16

Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye baş-çene pozisyonu verilmesi uygundur?

A
Bulantı ve kusması olan
B
Boyun omurunda zedelenme olan
C
Solunum yolu tıkalı olan
D
Burun kanaması olan
Soru 17

Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışık ve yeşil oklu ışığın birlikte yandığını gören sürücü, aşağıdakilerden hangisini yapabilir?

A
Sola dönebilir.
B
Sağ şeridi kapatacak şekilde durabilir.
C
Sağa dönebilir.
D
İleri yönde devam edebilir.
Soru 18

I- Yara içi kurcalanır.
II- Saplanan yabancı cisim çıkarılmaz.
III- Yaranın üzeri kapatılarak tıbbi yardım istenir.

Yukarıdakilerden hangileri, ciddi yaralanmalarda yapılması gereken doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

A
II ve III
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 19

• Görev hâlinde iken geçiş üstünlüğü hakkına sahiptir.

• Görev hâli dışında geçiş üstünlüğü işaretini ve hakkını kullanması yasaktır.

• Hizmetin yerine getirilmesini sağlamak amacına uygun olması şartıyla, Kara Yolları Trafik Kanunu ve bu Yönetmelikte gösterilen trafik kısıtlamalarına ve yasaklarına bağlı değildir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi sürülmelerine ilişkin esas ve kuralları verilen araçlardandır?

A
Okul taşıtı
B
Kamu hizmeti taşıtı
C
Çekici
D
İtfaiye
Soru 20

Öğrenci servislerinde diğer taşıtlardan farklı olarak bulundurulması gerekenler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Park lambası ve yangın söndürücü
B
Okul taşıtı yazısı ve “DUR” lambası
C
Okul taşıtı yazısı ve ilk yardım çantası
D
“DUR” lambası ve sis ışıkları
Soru 21

Park hâlindeki araca çarpan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A
Trafik görevlisine haber vermesi
B
Zarar fazla değilse olay yerinden uzaklaşması
C
Zarar verdiği aracın sahibini bulması
D
Aracın sahibini bulamaz ise yazılı bilgi bırakması
Soru 22

• Kırmızı ışık yanması
• Yolun trafiğe kapanması
• Yetkililerin dur işareti vermesi

Seyir hâlindeki taşıtların yukarıda verilen faktörlerle durdurulmasına ne ad verilir?

A
Trafikten men
B
Duraklama
C
Durma
D
Park etme
Soru 23

Aşağıdakilerden hangisi atıkların çevreye verdiği zararlardan biri değildir?

A
Toplanıp işlenerek tekrar kullanılabilir hâle getirilmesi
B
Çirkin görünüm arz etmesi
C
Kötü koku yayması
D
Hastalık bulaştıran zararlıların üremesine sebep olması
Soru 24

Aşağıdakilerden hangisi, araçta sürüş konforunu iyileştirmek amacıyla yol yüzeyinin yapısından kaynaklanan titreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümleyerek yumuşatır?

A
Şarj sistemi
B
Direksiyon sistemi
C
Süspansiyon sistemi
D
Soğutma sistemi
Soru 25

Vites kutusu bakımında aşağıdakilerden hangisi kontrol edilir?

A
Asit kaçağı
B
Elektrolit kaçağı
C
Antifriz kaçağı
D
Yağ kaçağı
Soru 26

Karlı havada zincir takmaya çalışan bir sürücü, sorun yaşıyor ve yardım talep ediyorsa, bu konuda deneyimli, daha becerikli bir sürücünün o kişiye yardım etmesi daha sonra olabilecek araç kaymalarını ve trafik kazalarını önlemiş olacaktır.

Yukarıda verilen ifadeye dayanarak trafik ortamında hangi beşeri unsura atıfta bulunulmaktadır?

A
Sorumluluk
B
Saygı
C
Yardımlaşma
D
Hoşgörü
Soru 27

Motor yağ seviyesinin tavsiye edilenden az veya çok olması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A
Egzoz susturucusunun delinmesine
B
El freninin daha iyi tutmasına
C
Lastik hava basınçlarının düşmesine
D
Motor parçalarının zarar görmesine
Soru 28

Çok şeritli yollarda gidişe ayrılan şeritlerden hangisi devamlı olarak işgal edilemez?

A
En sağdaki
B
Orta ile en sağdaki
C
Ortadaki
D
En soldaki
Soru 29

Aşağıdakilerden hangisi akünün görevlerinden biridir?

A
Yüksek voltaj üretmek
B
Motor suyunu soğutmak
C
Karbüratöre yakıt göndermek
D
Marş motoruna ilk hareket için elektrik vermek
Soru 30

Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ayarlardan birisidir?

A
Far ayarı
B
Fren ayarı
C
Supap ayarı
D
Rot ayarı
Soru 31

Yeni yönetmeliğe göre, C sınıfı sürücü belgesi alan bir kişi aşağıdaki araçlardan hangisini kullanabilir?

A
İş makinesi
B
Çekici
C
Kamyon
D
Otobüs
Soru 32

• Solunum yolu açık tutulur.
• Solunum ve dolaşım desteklenir.

Yukarıda verilenlerin kazazedeye uygulanmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çok sayıda yaralının olduğunun bildirilmesi
B
Temel yaşam desteğinin sağlanması
C
Dinlenmiş olarak taşıt kullanmasının sağlanması
D
Trafik kazalarının azaltılması
Soru 33

Bacaktaki kanamalarda şekilde gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanmalıdır?

A
Kasık
B
Köprücük kemiği üzeri
C
Boyun
D
Koltuk altı
Soru 34

Yerleşim yeri içinde, trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?

A
30
B
20
C
15
D
50
Soru 35

I- Oturuş pozisyonu verilmesi
II- Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması
III- Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi

Burun kanaması olan bir kazazedeye yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması doğrudur?

A
Yalnız I
B
II ve III
C
I ve II
D
I, II ve III
Soru 36

Kalbi çalıştığı hâlde solunumu durmuş olanlara yapılacak suni solunuma ne kadar devam edilir?

A
10 dakika
B
Hasta kendi kendine soluyuncaya kadar
C
Kalbi daha hızlı çalışana kadar
D
15 dakika
Soru 37

Bakımı yapılmamış araçlarda, yakıt sarfiyatı artacağı gibi aracın egzozundan da daha fazla kirletici gaz çıkar. Bu durum öncelikle aşağıdakilerden hangi­sine neden olur?

A
Radyasyon
B
Toprak kirliliği
C
Hava kirliliği
D
Su kirliliği
Soru 38

Aşağıdakilerden hangisinin, normalin çok altında eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda motor aşırı ısınarak zarar görür?

A
Fren hidroliği
B
Antifriz
C
Motor yağı
D
Akü elektroliti
Soru 39

Aşağıdakilerden hangisi kavrama (debriyaj) sisteminin görevidir?

A
Motorun hareketini altenatöre iletmek veya kesmek
B
Motorun hareketini vites kutusuna iletmek veya kesmek
C
Motorun hareketini marş motoruna iletmek veya kesmek
D
Motorun hareketini supaplara iletmek veya kesmek
Soru 40

Resimde görülen ilk yardım uygulaması,aşağıdaki durumların hangisinde tercih edilmez?

A
Baskı noktalarına baskı uygulamak yeterliyse
B
Çok sayıda kazazedenin bulunduğu bir ortamda tek ilk yardımcı varsa
C
Kanaması durdurulamayan kazazede güç koşullarda bir yere taşınacaksa
D
Uzuv kopması varsa
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
40 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.