10 Şubat 2022 Ehliyet Sınavı Soruları

Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

10 Şubat 2022 Ehliyet Sınavı Soruları

Tebrikler - 10 Şubat 2022 Ehliyet Sınavı Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Motor yağ seviyesinin tavsiye edilenden az veya çok olması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A
El freninin daha iyi tutmasına
B
Lastik hava basınçlarının düşmesine
C
Egzoz susturucusunun delinmesine
D
Motor parçalarının zarar görmesine
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi, araçta sürüş konforunu iyileştirmek amacıyla yol yüzeyinin yapısından kaynaklanan titreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümleyerek yumuşatır?

A
Direksiyon sistemi
B
Şarj sistemi
C
Süspansiyon sistemi
D
Soğutma sistemi
Soru 3

Bakımı yapılmamış araçlarda, yakıt sarfiyatı artacağı gibi aracın egzozundan da daha fazla kirletici gaz çıkar. Bu durum öncelikle aşağıdakilerden hangi­sine neden olur?

A
Toprak kirliliği
B
Radyasyon
C
Hava kirliliği
D
Su kirliliği
Soru 4

Resimde görülen ilk yardım uygulaması,aşağıdaki durumların hangisinde tercih edilmez?

A
Kanaması durdurulamayan kazazede güç koşullarda bir yere taşınacaksa
B
Baskı noktalarına baskı uygulamak yeterliyse
C
Çok sayıda kazazedenin bulunduğu bir ortamda tek ilk yardımcı varsa
D
Uzuv kopması varsa
Soru 5

Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

A
2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçmesi
B
3 numaralı aracın takip mesafesini azaltması
C
2 numaralı aracın hızını artırması
D
2 numaralı aracın 3 numaralı aracın geçişine yardımcı olması
Soru 6

I- Yara içi kurcalanır.
II- Saplanan yabancı cisim çıkarılmaz.
III- Yaranın üzeri kapatılarak tıbbi yardım istenir.

Yukarıdakilerden hangileri, ciddi yaralanmalarda yapılması gereken doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

A
II ve III
B
I, II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 7

I- Oturuş pozisyonu verilmesi
II- Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması
III- Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi

Burun kanaması olan bir kazazedeye yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması doğrudur?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I, II ve III
D
II ve III
Soru 8

Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışık ve yeşil oklu ışığın birlikte yandığını gören sürücü, aşağıdakilerden hangisini yapabilir?

A
İleri yönde devam edebilir.
B
Sola dönebilir.
C
Sağ şeridi kapatacak şekilde durabilir.
D
Sağa dönebilir.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın hedeflerinden biri değildir?

A
Acil yardım istenmesi
B
Şokun önlenmesi
C
Kazaların önlenmesi
D
Kanamanın durdurulması
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi atıkların çevreye verdiği zararlardan biri değildir?

A
Çirkin görünüm arz etmesi
B
Hastalık bulaştıran zararlıların üremesine sebep olması
C
Kötü koku yayması
D
Toplanıp işlenerek tekrar kullanılabilir hâle getirilmesi
Soru 11

Beyin, insan vücudundaki hangi sistemin bir parçasıdır?

A
Sindirim sisteminin
B
Sinir sisteminin
C
Dolaşım sisteminin
D
Hareket sisteminin
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi kavrama (debriyaj) sisteminin görevidir?

A
Motorun hareketini vites kutusuna iletmek veya kesmek
B
Motorun hareketini supaplara iletmek veya kesmek
C
Motorun hareketini altenatöre iletmek veya kesmek
D
Motorun hareketini marş motoruna iletmek veya kesmek
Soru 13

• Kırmızı ışık yanması
• Yolun trafiğe kapanması
• Yetkililerin dur işareti vermesi

Seyir hâlindeki taşıtların yukarıda verilen faktörlerle durdurulmasına ne ad verilir?

A
Duraklama
B
Durma
C
Trafikten men
D
Park etme
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisinin, normalin çok altında eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda motor aşırı ısınarak zarar görür?

A
Motor yağı
B
Akü elektroliti
C
Fren hidroliği
D
Antifriz
Soru 15

Kazazedeyi araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir? 

A
Kollarının baş hizasında durmasına
B
Baş tarafından çekilerek çıkarılmasına
C
Baş-boyun-gövde hizasının bozulmamasına
D
Ayak tarafından çekilerek çıkarılmasına
Soru 16

Park hâlindeki araca çarpan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A
Zarar fazla değilse olay yerinden uzaklaşması
B
Zarar verdiği aracın sahibini bulması
C
Trafik görevlisine haber vermesi
D
Aracın sahibini bulamaz ise yazılı bilgi bırakması
Soru 17

• Görev hâlinde iken geçiş üstünlüğü hakkına sahiptir.

• Görev hâli dışında geçiş üstünlüğü işaretini ve hakkını kullanması yasaktır.

• Hizmetin yerine getirilmesini sağlamak amacına uygun olması şartıyla, Kara Yolları Trafik Kanunu ve bu Yönetmelikte gösterilen trafik kısıtlamalarına ve yasaklarına bağlı değildir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi sürülmelerine ilişkin esas ve kuralları verilen araçlardandır?

A
Okul taşıtı
B
Kamu hizmeti taşıtı
C
Çekici
D
İtfaiye
Soru 18

Trafik kurallarına harfiyen uyan bir sürücü için aşağıdakilerden hangisi söylenir?

A
Korkusuz
B
Farkındalık kazanmış
C
Saygısız
D
Bencil
Soru 19

Kalbi çalıştığı hâlde solunumu durmuş olanlara yapılacak suni solunuma ne kadar devam edilir?

A
Hasta kendi kendine soluyuncaya kadar
B
10 dakika
C
Kalbi daha hızlı çalışana kadar
D
15 dakika
Soru 20

Öğrenci servislerinde diğer taşıtlardan farklı olarak bulundurulması gerekenler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
“DUR” lambası ve sis ışıkları
B
Okul taşıtı yazısı ve “DUR” lambası
C
Okul taşıtı yazısı ve ilk yardım çantası
D
Park lambası ve yangın söndürücü
Soru 21

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir?

A
İletişim becerilerinin zayıf olması
B
Önce çevrenin güvenliğini sağlaması
C
İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması
D
Telaşlı ve tedirgin olması
Soru 22

Aşağıdakilerden hangisi akünün görevlerinden biridir?

A
Marş motoruna ilk hareket için elektrik vermek
B
Motor suyunu soğutmak
C
Yüksek voltaj üretmek
D
Karbüratöre yakıt göndermek
Soru 23

Karlı havada zincir takmaya çalışan bir sürücü, sorun yaşıyor ve yardım talep ediyorsa, bu konuda deneyimli, daha becerikli bir sürücünün o kişiye yardım etmesi daha sonra olabilecek araç kaymalarını ve trafik kazalarını önlemiş olacaktır.

Yukarıda verilen ifadeye dayanarak trafik ortamında hangi beşeri unsura atıfta bulunulmaktadır?

A
Hoşgörü
B
Yardımlaşma
C
Sorumluluk
D
Saygı
Soru 24

Aşağıdaki organlardan hangisinin yaralanması durumunda öksürme ile ağızdan köpüklü kan gelir?

A
Dalak
B
Mide
C
Karaciğer
D
Akciğer
Soru 25

Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Görüş mesafesinin kötü olması
B
Takip mesafesi kurallarına uyulmaması
C
Öndeki aracın yavaşlaması
D
Öndeki aracın durması
Soru 26

Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğini önleme çalışmalarından biri değildir?

A
Egzozlara filtre zorunluluğu getirilmesi
B
Kaliteli yakıt kullanımının teşvik edilmesi
C
Özel araç kullanımının teşvik edilmesi
D
Çevre eğitimine ağırlık verilmesi
Soru 27

Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında kavşak, tünel ve köprülere 100 metre mesafede, sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması uygundur?

A
Hızını azaltması
B
Taşıt yolu üzerinde duraklaması
C
Şerit değiştirmesi
D
Hızını artırması
Soru 28

Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş önceliği sıralaması nasıl olmalıdır?

A
3 - 1 - 2
B
2 - 3 - 1
C
3 - 2 - 1
D
1 - 2 - 3
Soru 29

Yeni yönetmeliğe göre, C sınıfı sürücü belgesi alan bir kişi aşağıdaki araçlardan hangisini kullanabilir?

A
İş makinesi
B
Otobüs
C
Çekici
D
Kamyon
Soru 30

• Solunum yolu açık tutulur.
• Solunum ve dolaşım desteklenir.

Yukarıda verilenlerin kazazedeye uygulanmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Trafik kazalarının azaltılması
B
Temel yaşam desteğinin sağlanması
C
Çok sayıda yaralının olduğunun bildirilmesi
D
Dinlenmiş olarak taşıt kullanmasının sağlanması
Soru 31

Çok şeritli yollarda gidişe ayrılan şeritlerden hangisi devamlı olarak işgal edilemez?

A
Ortadaki
B
En soldaki
C
En sağdaki
D
Orta ile en sağdaki
Soru 32

Yapısı itibariyle sürücüsünden başka 8 ila 14 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş olan motorlu taşıta ne denir?

A
Otobüs
B
Özel amaçlı taşıt
C
Kamp taşıtı
D
Minibüs
Soru 33

Seyir hâlindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A
Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir.
B
Durulur, kontak kapatılır ve akü bağlantısı çıkarılır
C
Yakıt seviyesi kontrol edilir.
D
Önemsenmez, devam edilir.
Soru 34

Aşağıdakilerden hangisi "şok" belirtilerinden biri değildir?

A
Dudak çevresinin morarması
B
Kan basıncının düşmesi
C
Cildin soğuk ve nemli olması
D
Bilinç seviyesinin artması
Soru 35

Vites kutusu bakımında aşağıdakilerden hangisi kontrol edilir?

A
Elektrolit kaçağı
B
Antifriz kaçağı
C
Yağ kaçağı
D
Asit kaçağı
Soru 36

Yerleşim yeri içinde, trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?

A
20
B
30
C
50
D
15
Soru 37

Burkulmalarda uygulanacak ilk yardımla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Eklemdeki ağrıya rağmen hemen hareket ettirilmelidir.
B
Burkulma bacakta ise kalp seviyesinden aşağıda tutulmalıdır.
C
Şişlik ve ağrıyı azaltmak için soğuk uygulama ya da buz tatbiki yapılmalıdır.
D
Eklem bölgesindeki şişliği azaltmak için turnike uygulanmalıdır.
Soru 38

Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye baş-çene pozisyonu verilmesi uygundur?

A
Burun kanaması olan
B
Boyun omurunda zedelenme olan
C
Solunum yolu tıkalı olan
D
Bulantı ve kusması olan
Soru 39

Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ayarlardan birisidir?

A
Rot ayarı
B
Far ayarı
C
Fren ayarı
D
Supap ayarı
Soru 40

Bacaktaki kanamalarda şekilde gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanmalıdır?

A
Koltuk altı
B
Boyun
C
Köprücük kemiği üzeri
D
Kasık
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
40 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.